Слідкуйте за новими надходженнями літератури до відділу краєзнавчої літератури і бібліографії в рубриці "Що читати про край"

середу, 29 квітня 2015 р.

Нові надходження до відділу краєзнавчої літератури. Квітень 2015Одесса. Портреты улиц. Прогулки по старой Одессе от А до Я / В.П. Нетребский, В.В. Шерстобитов. - Одесса: Полиграф, 2015. - 368 с.
Уже много лет выпускается любимая читателями серия книг «Прогулки по старой Одессе», начатая замечательным экскурсоводом Нетребским, прекрасно знающим историю нашего города. Это первое полное издание, в котором представлены все наиболее интересные улицы, переулки, площади Одессы от «А» до «Я». Все они имеют свою неповторимую историю, тесно связанную с выдающимися, а, иногда, уникальными людьми, жившими в Одессе. Книга иллюстрирована редкими старыми фотографиями, чтобы читатель в полном объеме мог почувствовать ауру старой Одессы.


"Дерибасовская - Ришельевская". Альманах. - Одесса: Пласке, 2000. - Кн. 60: Вып. Юбилейный. - 2015. - 381 с.: ил.

«Записки історичного факультету» 24 випуск: наукове видання / Колектив авторів – Одеса: «Одеський національний університет імені І.І.Мечникова», 2013. – 204 с.
У двадцять четвертому випуску Записок історичного факультету Одеського національного університету iмені I. I. Мечникова подані дослідження співробітників кафедр, аспірантів та студентів історичного факультету, які присвячені питанням археології, етнології та історії України, методологічним i теоретичним проблемам історії науки, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін та всесвітньої історії.


Стороженко Э. А.  Путь в науку (о работе научного семинара по теории функций) / Э. А. Стороженко; авт. вступ. ст. О. И. Вавилова. - Одесса: Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова, 2014. -88 с. - (Серия «Вони родом із университету»).
Черноиваненко Евгений   Жизнь под знаком Университета / Евгений Черноиваненко ; авт. вступ. ст. O.I. Вавшова. - Одесса: Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова, 2014. - 242 с. - (Серия «Вони родом із університету»).
Федюк Тарас   Сліпий дощ. Вибране / Тарас Федюк. - Одеса: Одес. нац. ун-т iм. І.І. Мечникова, 2014. - 142 с. - (Серія «Вони родом iз університету»).

середу, 15 квітня 2015 р.

Книжковий вірус: цикл передач обласного радіо до 140-річчя Одеської ОУНБ ім. М. Грушевського


Шановні мешканці Одещини!
Сама народна наукова обласна бібліотека імені Михайла Грушевського, що знаходиться на розі вулиць Троїцької та Преображенської, готується зустріти в червні своє 140-річчя.
Для людини це багато, для бібліотеки, мабуть, ще дитсадкові дитинство, бо бібліотека – категорія вічності.Маємо впевненість, що кожен з вас колись користувався документами з фонду нашої бібліотеки: в реальному або у віртуальному часі, був відвідувачем наших заходів, мимохідь подивився у вікна, що світяться, коли вже на вулиці зимова ніч.
Кожен з одеситів знає, що на Вас завжди чекають доброзичливі і ерудовані бібліотекарі, чекають в теплому, відкритому домі, що є територією спілкування, територією єднання.
Ми запрошуємо всіх на цикл оповідей про бібліотеку на тлі історії нашого рідного міста в циклі радіопередач обласного радіо "Книжковий вірус".Ми вдячні самому популярному ефіру області! 
Запрошуємо всіх бажаючих долучитись до нашого свята!З повагою до кожного мешканця Одещини,
Дирекція і весь колектив."Моя бібліотека – моя віра, надія, любов на все життя", – це глибинне почуття супроводжує кожного бібліотекаря, який пов’язав свою долю з великим досягненням людства на ім’я Бібліотека. Кожну з передач ми присвятимо окремим сторінкам життя нашої обласної.Зустріч 1. Про історію створення бібліотеки: від Бібліотеки прикажчиків-євреїв до сьогодення.
Слухати
Зустріч 2. Про книжкові багатства "Екслібриси: історія бібліотеки на титульному аркуші книги" та про людське багатство – про тих, хто присвятив бібліотеці свій розум, талант, небайдужість та майстерність
Слухати
Зустріч 3. Про бібліотеку, що стала серцем громади і центром спілкування.Зустріч 4. Про бібліотечне сьогодення під девізом "Бібліотека – діалог, культура, мир".

вівторок, 14 квітня 2015 р.

История библиотеки на титульном листе книги. Часть 2


Книги, как люди, проживают жизнь по-разному: одним уготована ровная удачливая дорога, другим – выпадает тернистый путь.

О некоторых книгах, прошедших трудную дорогу к своему постоянному «месту жительства» в фондах Одесской областной универсальной научной библиотеки, рассказывают Бакланова Н.М., зам. директора библиотеки, и Довганюк И.В., зав. сектором редкой и ценной книги.
Фонд библиотеки с 1920 года формировался за счет национализированных книжных магазинов, частных коллекций, общественных и ведомственных библиотек.
Так как вплоть до 1937 г. областная библиотека четырежды переименовывалась: 1) Центральная рабочая библиотека; 2) Центральная рабочая-крестьянская библиотека; 3) Одеська Центральна округова бібліотека ім. Жовтневої революції; 4) Обласна державна бібліотека ім. В.І. Леніна, то и эти изменения в названии библиотеки отражались на книжных страницах:


Материалы для истории возмущения Стеньки Разина – М.: Типография Л. Степановой, 1857 – 400с. 
Из книжной торговли В.К. Куриленко книга поступила в библиотеку Одесской торговой школы, затем в Центральную рабочую библиотеку О.Г.С.П.С., переинвентаризирована в 1937, затем в 1940 году. В период оккупации города получила печать румынских властей, а в 1944 году, после освобождения города, получила свой последний инвентарный номер, который можно увидеть в поле оттиска печати с надписью «Обл. держ. бібліотека ім. В.І. Леніна».


Полевой П. Очерки русской истории в памятниках быта. Т.1 – С.-Петербург: 1879 – 240 с.
Из фонда Библиотеки Одесского земства (отдел им. Л.И. Черкасса) книга поступила в Одеську Окружну Центральну книгозбірку Окр. Політосвіти У.С.Р.Р., затем в книгохранилище Д.О.Б., переинвентаризирована в 1937, а затем, в румынскую оккупацию, в 1941 году, и с этим инв. № оставлена в фондах библиотеки.

Тэйлор Э. Б. Первобытная культура: 2-е изд. Под ред. Д.А. Коропчевского. В 2-х томах. Т.2 – С-Петербург: 1897. – 485с.
С экслибрисом «Библиотека В.М. Баздырева» книга поступила в Д.О.Б., переучтена в 1937, в 1941 получила румынский № муниципальной центральной библиотеки г. Одессы, а последний переучет прошла в 1944 году.
Для справки: Баздырев Владимир Мартынович – землевладелец и мировой судья Ананьевского уезда Херсонской губернии. В конце 19 - начале 20 века в своем имении собрал большую коллекцию книг, все они были отмечены подобными экслибрисами, а некоторые и оттисками печатей с фамилией владельца.В годы гражданской войны коллекция В.М.Баздырева оказалась в Одессе, и в 1937 году некоторые книги из этой коллекции проходили переинвентаризацию в нашей библиотеке. Первое упоминание о книжном знаке Баздырева появилось в 1950, а в 1969 году он был представлен на выставке экслибрисов из собраний одесских коллекционеров.

Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. – С-Петербург: Сенатская типография, 1907. – 651с.
Из Книжного магазина и библиотеки С.В. Можаровского в Одессе (ул. Дерибасовская, 20) книга поступила в Одесскую Женскую Гимназию М.Н.П. учр. К.Л. Мякенко, в фонд библиотеки поступила только во время румынской оккупации, и получила инв. № как экземпляр муниципальной центральной библиотеки.

Сборник статей, напечатанных в разных периодических изданиях по случаю кончины И. С. Аксакова. (27 января 1886 года). – М.: Типография Л. Ф. Снегирева, 1886.
Книга принадлежала Одесскому военному собранию, затем библиотеке при Гарнизонном красклубе имени тов. Троцкого. В фонд библиотеки поступила в 1937, последний переучет прошла в 1945 году.


Гаршин Евгений. Русская литература XIX века. Опыт истории новейшей русской словесности в биографиях, характеристиках и образцах: пособие для ср. уч. заведений и для самообразования. Т.1., вып.1. – С.-Петербург: Семеновская Типо-Литография, 1891. – 173с.
На книге книжный знак в виде бумажного ярлыка-экслибриса с надписью «Библиотека Общества Взаимопомощи Купеч. Агент. и торговцев из евреев г. Одессы», а также книжные знаки в виде штампов «Библиотека для чтения Ф.А. Теодорчика, Дерибасовская, д. Синицина в Одессе» и «Библиотека для чтения М.Л. Фельдмана. Одесса, Ришельевская угол Еврейской, дом д-ра Трояна». В фондах ОУНБ – с 1926 года. Последний переучет прошла в 1940 году.
Лёви Э. Греческая скульптура. Петроград: «Огни», 1915. – 232с. с ил.
Из национализированного книжного магазина и библиотеки для чтения «Одесскіе Новости» Я.Я. Ивасенко книга поступила в фонд Центральної Округової робітничо-селянської бібліотеки, затем проходила переучет с печатью Одеської Центральної Округової бібліотеки ім. Жовтневої Революції и, наконец, в 1940 – ОДОБ ім. В.І. Леніна.

Стеблев А. П. Очерки культурной истории России с древнейших времен. Ч.1-я.: для ст. кл., ср. уч. заведений и для самообразования. – М.: Изд. И. Кнебель, 1913. – 182 с.: с ил.
Книга принадлежала Одесской 4-й Коммунальной библиотеке, Одесской Пятой гимназии, Библиотеке Комитета Одесского Отделения О.П.Е. им. М. Г. Моргулиса. В фондах ОУНБ - с 1932 года.
Щеголев П. Е. Исторические этюды. – С-Петербург: Книгоизательство «Шиповник», 1913. – 442с. 
Книга поступила в фонд библиотеки из торговой фирмы Г.Н. Навроцкого «Одесскія Новости. Библиотека для чтения». Прошла переинвентаризацию в 1937 году в О.Д.О.Б. ім. Леніна, в 1941 румынские власти присвоили книге инв. №, с которым книга и сегодня служит читателям.


Народный университет. Лекція читання проф. и лекторами Об-ва Народ. Ун-тов. Под ред. К.И. Арабажина. – С.-Петербург, 1909. – 127с.
Книга принадлежала Одесской Общественной библиотеке, Артиллерийской школе Черноморского флота, была передана Центральной рабочей Библиотеке О.Г.С.П.С. в 1920 году. Трижды проходила переучет в библиотеке, последний раз в 1940 году.

Генкель Герман. Р.(Раби) Саадия Гаон, знаменитый еврейский ученый Х века. Биограф. очерк. – С.-Петербург: Типо-литография А.Е. Ландау, 1895. – 283 с.
Из книжного магазина «Издатель» Шермана (Одесса, Еврейская, 19 тел.15-68) книга поступила в библиотеку «Общества Взаимопомощи Купеческих Агентов и торговцев из евреев Одессы». В фонд библиотеки поступила в 30-х годах. Последний переучет прошла в 1937 году.
Ремезов И.Костромской крестьянин Иван Сусанин. – С.-Петербург: Типография Добродеева, 1882. – 65с.
Это издание начинало свой путь из Кирилло-Мефодиевского книжного склада Одесского славянского общества. Затем книга принадлежала Детской библиотеке им. Тины Львовны Сакаръ-Халфинъ Одесского отделения Общества распространения просвящения между евреями в России, затем поступила в библиотеку им. М.Г. Моргулиса Комитета того же общества. В фонд областной библиотеки им. В.И. Ленина поступила в 1937, и в 1941 году последний инв. № был присвоен книге румынскими оккупантами.
Значительная часть книг поступила в фонды областной библиотеки из таких источников, как Библиотека завода им. А. Марти в Одессе, Культурно-просветительная секция Адмиралтейства РОПиТ, Библиотека Одесского Литературно-Артистического общества и клуба, Одесский кабинет библиотекарей и т.д.
Все эти издания – часть «золотого» фонда библиотеки.


понеділок, 13 квітня 2015 р.

История библиотеки на титульном листе книги. Часть 1


Одним из культурных очагов Одессы в течение почти полувека была Библиотека общества взаимного вспомоществования приказчиков-евреев в Одессе.


Из истории. В 1872 г. у маститого деятеля Общества взаимного вспомоществования приказчиков-евреев Самсона Львовича Бернфельда созревает идея создания просветительного института при Обществе – общественной библиотеки.
Библиотека открылась 1 июня 1875 года. В то время она являла собой книгохранилище нескольких сотен книг, насчитывала около сотни читателей... Однако, пополнялась лучшими книгами и периодическими изданиями.
Книги со штампом «Библиотека общества приказчиков-евреев г. Одессы»

Ленорман, Ф. Индийцы, арабы, мидяне и персы: История происхождения и цивилизация древнего Востока / Ф. Ленорман; пер. И. Каманина. – Киев : Изд. кн. маг. М.И. Карповича, 1889. – 295 с. (в пер.).
Книга автора Ф.Ленормана была издана в Киеве в 1889 году. На титульном листе книги – штамп «Библиотека общества приказчиков-евреев г. Одессы», а также оттиск печати этой библиотеки с надписями «Материал», «Систем. Каталог» и «Отдел», где чернилами проставлены цифры, соответственно 1416, 4752 и VIII. Отдел VIII в Библиотеке им. С.Л. Бернфельда содержал книги по географии, этнографии и путешествиям, а инвентарный номер книги 4752 совпадает с указанным в «Систематическом Каталоге Библиотеки Общества взаимного вспомоществования приказчиков-евреев г. Одессы им. С.Л. Бернфельда. 1875-1910», изданного в 1910 г.Книги со штампом «Библиотека Общества взаимопомощи Торговых Агентов и Торговцев евреев г. Одессы. Екатерининская, 30»

Слово о полку Игореве: Памятник изящной русской словесности ХІІ века / изд. И. Безсонов. – Одесса: Типо-литогр. Штаба Одес. Воен. Окр., 1894. – 86 с (в пер.).
Издатель книги Иван Безсонов. Книга издана в Одессе в 1894 году.
Перри Дж. Вращающийся волчок: публ. лекция / Дж. Перри; Волчок и его будущее в технике /Б. Донат; пер. с англ. – 3-е изд. с доп. – Одесса: Mathess: Тип. Л. Шутака, 1912. – 116 с.
Эта книга, кроме штампа «Библиотека Общества Взаимопомощи Торговых Агентов и Торговцев-евреев Одессы», имеет штамп «Книжный магазин «Трудъ». Одесса. Дерибасовская, 25. Телеф. №19-28».С 1884 г по 1892 г. библиотекой заведовал Самсон Львович Бернфельд.
В феврале 1885 г. по инициативе председателя Общества Григория Акимовича Тарнополя был открыт отдел книг на древнееврейском языке – Hebraica, а в 1887 г. учрежден отдел Judaica. Следует отметить, что уже в 1888 г. отдел без затрат средств Общества, исключительно на добровольные пожертвования, собрал около 2000 томов книг. Содействовал этой работе отец Г.А. Тарнополя – Иохам Тарнополь – известный гебраист.
3 апреля 1893 г. Общее собрание Общества постановило назвать именем С. Л. Бернфельда созданную им при Обществе библиотеку. Кроме того, ему был преподнесен памятный адрес и золотой жетон, усеянный бриллиантами.


Бек, С. Еврейская история от конца библейского периода до настоящего времени: в 2-х т. / С. Бек; М. Бранн; перераб. и доп., с прибавлением ориг. отд. истории пол.-рус. евреев, С.М. Дубнов. – Одесса: Тип. Исаковича, 1896 –
Т. ІІ: Западный период (От возникновения еврейско-испанской культуры до наших дней). – 1897. -474 с. (в пер.).
Переработал и дополнил книгу С.М. Дубнов. Издана эта книга в Одессе, в типографии Исаковича, Гаванная, собственный дом № 10, в 1897 г. На титульном листе книги – оттиск печати чернилами «Библиотека Общества Приказчиов-евреев г. Одессы. Iudaica.№».
Активное участие в составлении и идейном руководстве еврейским отделом библиотеки принимали жившие тогда в Одессе С.М. Дубнов, У.И. Гинцберг (Ахад-Гаам), Ч.X. Равницкий и др., при содействии которых в 1903 г. был составлен каталог еврейских книг из отделов Hebraica и Judaica.
Для справки. Известный ученый Шимон (Семен Маркович) Дубнов (1860-1941) – российский еврейский историк, публицист и общественный деятель, один из классиков и создателей научной истории еврейского народа, за годы пребывания в Одессе (1889-1906) стал основателем историко-этнографического общества, с 1901 г.возглавлял отдел иудаики и гебраистики библиотеки Общества взаимопомощи еввреев-приказчиков (фонд библиотеки приказчиков составил впоследствии основу нашей библиотеки). Здесь, в Одессе, написаны многие разделы прославившего его фундаментального труда «Всеобщая история евреев», первый том вышел в Одессе в 1901 г. В Одессе в 1898-1901 гг. был издан и его 3-х томный «Учебник еврейской истории»,и другие книги, некоторые из которых есть в фонде ОУНБ. Именем С.М. Дубнова названы улицы в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе.
Книги со штампом с именем С.Л. Бернфельда

Карпелес, Густав. Взгляд на еврейскую литературу / Г. Карпелес; пер. с нем.- Изд. кн. маг. Шермана. –Одесса: Тип. " Издатель" Я.Х. Шермана, 1902. – 70 с.
Книга Густава Карпелеса «Взгляд на еврейскую литературу» издана в типографии «Издатель» Я.Х. Шермана в 1902 г. в Одессе на ул. Троицкой, 33.
На книге два штампа: «Библиотека Общества приказчиков-евреев г. Одессы имени учредителя С.Л. Бернфельда» и штамп книжного магазина, где эта книга была куплена, «Книжный магазин «Издатель» Шерман. Одесса, Еврейская, 19. Тел. 15/68.


Лазурский В.Ф. Западно-европейский романтизм и романтизм Жуковского: речь, произнесенная в Императорском Новороссийском ун-те 23 апр. 1902 г., в день университетских поминок о Жуковском. – Одесса: Экон. тип., 1902. – 16 с.
«Западно-Европейский романтизм и романтизм Жуковского. Речь, произнесенная в Императорском Новороссийском университете 23-го апреля 1902 г. в день университетских поминок о Жуковском» автора В.Ф. Лазурского издана в Одессе в «Экономической» типографии по адресу ул. Почтовая, 43 в 1902 г. На этой книге также штампы Библиотеки имени учредителя С.Л. Бернфельда и с надписью «Пожертвовано».


Коган, Лев. Гоголь-проповедник и пророк: (юбил. речь к учащимся) / Л. Коган. – [Одесса]: изд. Б-ки О-ва Взаим. Всепомощ. Приказчиков-Евреев им. учредителя ее С.Л. Бернфельда, 1909. – 14 с.
Книга издана Библиотекой Общества Взаимного Вспомоществования Приказчиков-Евреев имени Учредителя С.Л. Бернфельда. Автор Лев Коган. На книге еще один вид штампа библиотеки с адресом ул. Жуковская, 37.
Для справки. Известны также адреса библиотеки: Еврейская, 19; Ремесленная, 13; Успенская, 52; Жуковского, 37; Екатерининская, 30.
Библиотека представляла собой просветительное учреждение и не преследовала коммерческих целей. В своей работе она руководствовалась эпиграфом, помещенном на титульном листе ее систематического каталога, «Общественная библиотека, это открытый стол идей, за который приглашен каждый, за которым каждый найдет ту пищу, которую ищет: это – запасной».


Отклик: лит. сб. в пользу голодающих. – Одесса: Тип. и Литогр.«Одес.Листка»,  1892. – 276 с.
Книга «Отклик. Литературный сборник в пользу голодающих» издана в типографии «Одесского Листка», Дерибасовская ул., дом Меля №10, в 1892 году. «С миру по нитке…Вся выручка от продажи этого сборника, полностью, без всяких вычетов на расходы  по изданию, поступит в пользу голодающих», – эпиграф к книге на титульном листе книги. Книга имеет шмуцтитул, а на обратной стороне шмуцтитула напечатана реклама общества страхования жизни «Эквитебель» (Справедливость) 1889 г. Главным представителем общества для Новороссийского Округа был Ф. Штерн, общество находилось по ул. Екатерининской, д. №12.
В этой книге есть «Извлечение из правил для Библиотеки Общества Взаимного Вспомоществования Приказчиков-Евреев г. Одессы». Правила пользования библиотекой обязывают читателя относиться со всевозможной осторожностью и бережливостью к общественным книгам: не вырывать из них листов и не загибать их, не портить переплетов, не писать на полях. Пользование библиотекой было платным. За несвоевременный возврат литературы взимался штраф.

В библиотеку поступали книги из различных книжных магазинов Одессы

Карамзин, Н.М. Биография писателя и его стихотворения / Н.М. Карамзин; изд. книгопродавца Е.П. Распопова; под. ред. и с примеч.Н.С. Боровского. – Одесса: Тип. П. Францова, 1888. – (Общедоступная библиотека русских писателей)
Вып. 23. – 1888. -80 с.
Типография П. Францова находилась на Пушкинской ул., №20. 
На титульном листе книги – реклама Библиотеки для чтения при книжном магазине Е.П.Распопова в Одессе с расценками библиотечного абонемента на различные сроки (месяц, три месяца, полгода) и условиями залога.Одесса в истории русских войн: к 50-летию Крымской войны / сост. В.М. Черемисинов. – Одесса: Тип. Штаба Одес. Воен. Окр., 1904. –220 с.+ прил. 5 к.
На форзаце книги – экслибрис «Библиотека 16-го стрелкового Императора Александра III полка. Oтдел IV. №179».

Очерк успехов Новороссийского края и Бессарабии в истекшее двадцатипятилетние, т.е. с 1820-го по 1846-й год / сост. Н. Мкрзакевич. – Одесса: [Б. и. ], [1846 ? ]. – 88 с.
Книгу «Очерк успехов Новоросийского края и Бессарабии в истекшее двадцатипятилетние, т.е. с 1820-го по 1846-й год» составил профессор Николай Мурзакевич. Книга издана в Одессе в 1846 г. На переднем форзаце книги – литографированный экслибрис середины XIX века, под княжеской короной. Это овальное изображение в линейном обрамлении, в центре – герб князей Воронцовых с девизом Semper Immota Fides, что означает «Верность всегда непоколебимая». По краю надпись «Библиотека князя Воронцова. Алупка». Внизу под изображением «Шкаф», ниже – «Полка №». Семен Михайлович Воронцов (1823-1882) – светлейший князь, генерал-адъютант, археолог. Наследовал и пополнял огромную родовую библиотеку, которую Воронцовы собирали более 100 лет. После смерти Семена Михайловича его вдова пожертвовала библиотеку Новороссийскому университету, но некоторые экземпляры попали в другие библиотеки, как например, эта книга. На форзаце книги также есть экслибрис другого владельца, Якова Павловича Новицкого, выдающегося исследователя и общественного деятеля Запорожского края, собирателя старины и фольклора. Первый президент Украины Михаил Грушевский, имя которого носит наша библиотека, назвал Якова Павловича Новицкого «Нестром украинской этнографии».

Бродовский, И. Еврейская нищета в Одесса / И. Бродовский. – Одесса: Типолитогр. Гальперина и Швейцера, 1902. – 50 с.
Книга «Еврейская нищета в Одессе» автора И. Бродовский издана в Одессе в Типо-Литографии Гальперина и Швейцера, ул. Почтовая, 10 в 1902 г. Это очень редкая книга с интересной судьбой, о которой рассказывает красивый и редкий экслибрис на форзаце книги. Это книжный четырехугольный знак, гравированный, 2-я пол.XIX в., размер – 60х42 мм. В центре – герб, увенчанный баронской короной, с наметом и щитодержателями – оленем и львом, стоящими на кронштейне, в орнаменте которой девиз – LABOREMUS («Будем трудиться»). В овальной рамке надпись на древнееврейском языке – «Из книг МГД. Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». Это инициалы барона Давида Гинцбурга и цитата из Песни песней, глава 4:7. Под рамкой на том же языке надпись «Шкаф …№ Полка…№». Д.Г. Гинцбург – барон, востоковед, ученый-гебраист, общественный деятель и библиофил. Он принадлежит к еврейскому роду банкиров, предпринимателей и меценатов, которыми в 1863 г. было основано Общество для распространения просвещения между евреями в России. Библиотека Давида Гинцбурга содержала около 35000 томов по языкознанию, истории, философии, искусству. Имелись редчайшие издания и рукописи, священные книги еврейского народа, спасенные от огня во время средневекового аутодафе, после смерти Д. Гинцбурга библиотека была передана в государственный Румянцевский музей, ставший ныне Российской государственной библиотекой, из фондов которого книга И.Бродовского «Еврейская нищета в Одессе» и попала к нам.

Лавровский П.А. Речь попечителя Одесского Учебного Округа П.А. Лавровского к служащим в средних учебных заведениях города Одессы, произнесенная 5-го апреля 1881 года / П.А. Лавровский. – Одесса: Тип. П. Францова, 1881. – 16 с.
Книга «Речь попечителя Одесского учебного округа» П.А. Лавровского к служащим в средних учебных заведениях города Одессы, произнесенная 5-го апреля 1881 года», прошла длинный жизненный путь. Издана в типографии П. Францова, ул. Пушкинская, дом № 20 в 1881 г. На книге – экслибрис «Из книг Заслуженного Профессора Харьковского университета Никифора Дмитриевича Борисяка (1817-1882)». Эта книга прибыла к нам из Брянской областной библиотеки. По всей вероятности, эта книга была подарена Н.Д. Борисяком или кем-то из его родственников, а затем эта книга попадает опять в Одессу, в нашу библиотеку, уже именуемую им. В.И. Ленина…В фонде библиотеки много книг с дарственными надписями


Чижиков Л. Одесские букинисты: (Страничка из недавнего прошлого Одессы) / Л. Чижиков. – Одесса: Центр. тип. Н. Лемберга, 1915. – 15 с.
«Одесские букинисты (Страничка из недавнего прошлого Одессы)» – очень редкая книга автора Л.Чижикова, действительного члена Одесского библиографического общества при Императорском Новороссийском университете. Издана книга в Одессе в Центральной типографии Н. Лемберга на ул. Херсонской, д. №21 в 1915 г. На книге – штамп библиотеки Общества приказчиков-евреев имени учредителя С.Л. Бернфельда и дарственная надпись – «Библиотеке Общества приказчиков-евреев гор. Одессы от Л.Чижикова». В 1920 г. на основании приказов Губревкома и Губнарпросвета была проведена национализация библиотек различных ведомств.
Для справки. Лука Алексеевич Чижиков (1861-1924) родился в Одессе в бедной семье, в 1905 году занимался революционной деятельностью, за что был арестован. Л. Чижиков собрал библиотеку в 3500-4000 томов. Когда в Одессе в 1911 г. возникло библиографическое общество, он принял самое активное участие в его работе: стал действительным членом, был избран членом Совета общества и ревизионной комиссии. По своему значению книга Луки Чижикова о букинистах старой Одессы является уникальной. Со многими букинистами того времени Лука Алексеевич был не просто знаком, а часто общался с ними и имел возможность наблюдать их жизнь. О букинистах Москвы и Петербурга есть много литературы, в т.ч. советского периода, а о букинистах провинциальной Одессы никто никогда не писал, поэтому работа является единственным свидетельством об одесситах, занимавшихся продажей старых книг в то время.


середу, 8 квітня 2015 р.

Тарутине. 1814-2014 : до 200-річчя заснуванняТАРУТИНЕ. 1814-2014 : до 200-річчя заснування [Текст] : бібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму, національностей та релігій Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. краєзнавч. л-ри і бібліогр. ; Тарутин. район. б-ка ; [підгот. : Т. О. Андросова, Г. П. Попазова ; ред. О. А. Таубеншлак ; комп’ют. набір А. В. Діденко ; верстка, худож. оформ та редагув. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – О., 2014. – 64 с. ; 15х21. – (Міста і містечки Одещини; вип. 12). – 40 прим.


Черговий випуск серії бібліографічних покажчиків «Міста і містечки Одещини» присвячується 200-річчю заснування смт Тарутине.
Покажчик складається з двадцяти одного розділу.
Всередині розділів виділені підрозділи.
Матеріал (581 одиниця українською та російською мовами) розташований в алфавітному порядку. Хронологічний обсяг матеріалу – з 1957 по 2013 рр. 
Покажчик призначений краєзнавцям, бібліотечним працівникам, студентам.


пʼятницю, 3 квітня 2015 р.

Нові книги про Одещину за 2012-2013 роки

Нові книги про Одещину за 2012-2013 роки [Текст] : бібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму, національностей та релігій Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. краєзнавч. літ. і бібліогр. ; [підгот. Т. О. Андросова ; комп'ют. набір А. В. Діденко, О. М. Ласкевич ; верстка, худож. оформ. та редагув. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – О., 2014. – 32 с. ; 15×21. – (Що читати про край ; вип. 9-10). – 40 прим. : б.ц.
Одеська ОУНБ ім. М. Грушевського як головне сховище краєзнавчої літератури відіграє важливу роль у збереженні та розповсюдженні інформації про видання краю.
Бібліотека продовжує видання серії "Що читати про край".
Бібліографічний покажчик "Нові книги про Одещину" відображає надходження нової краєзнавчої літератури у 2012-2013 роках до фондів бібліотеки.
Структура покажчика побудована за систематичним принципом і складається з 17 розділів.
В межах розділів описи розташовані за алфавітом.
Для зручності користування покажчиком складено довідковий апарат, який містить іменний покажчик, алфавітний покажчик назв видань та покажчик видавництв області.
Сподіваємось, що покажчик сприятиме інформаційному забезпеченню діяльності видавництв, знайде свого читача і буде корисним джерелом інформації для всіх, хто цікавиться літературою рідного краю.
Відбір літератури закінчено станом на 1 жовтня 2014 року.

середу, 1 квітня 2015 р.

Хроніка Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Грушевського. 2014 рікХроніка Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Грушевського. 2014 рік [Текст]: інформ. бюл. / Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; [підгот. О. А. Булгакова ; комп’ют. набір О. А. Булгакова ; худож. оформл. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – О., 2015. – Вип. 1-4 (11). – 2014. – 51 с. 
У бюлетені вміщено інформацію про події, що відбулися в інформаційній, культурно-просвітницькій, науковій та інших сферах діяльності ОУНБ ім. М. Грушевського в 2014 році.
Представлено дані про видавничу діяльність бібліотеки та інші факти життєдіяльності колективу бібліотеки.
Бюлетень адресований всім, кого цікавить досвід роботи у бібліотечній галузі.

. Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...