Слідкуйте за новими надходженнями літератури до відділу краєзнавчої літератури і бібліографії в рубриці "Що читати про край"

понеділок, 19 грудня 2022 р.

Нові надходження до відділу краєзнавчої літератури і бібліографії у IV кварталі 2022 року

 

Шановні читачі!

До відділу краєзнавчої літератури і бібліографії у IV кварталі 2022 року надійшли нові книги

 


Одеса Швейцарська : кн.-альб. / Громад.орг. Спілка митців «Берег Овідія», Наук. т-во дипломатії та міжнар. відносин, Телерадіокомпанія «Град»;[ Автор - уклад.: Л. Г. Білоусова, В. В. Левчук, М. І. Пархоменко та ін.]]. - Одеса: Бондаренко М. О., 2021. - 128 с. : 144 іл. – Бібліогр. в кінці ст. - (серія «Архівна Одіссея, вип. 3).

Третій випуск книжки-альбому видавничої серії «Архівна Одіссея» присвячено Швейцарській Одесі. Яскраві мистецькі роботи художників Одеси, Києва, Харкова і Чернівців, наукові розвідки одеських істориків і краєзнавців, ілюстровані архівними матеріалами, фотографіями, листівками і малюнками, висвітлюють актуальну тему внеску вихідців із Швейцарії в економічне і соціокультурне життя міста Одеси. Автори привертають увагу до проблем збереження традицій та пам’яток історії і культури, що свідчать на прикладі Одеси про тісні українсько-швейцарські зв’язки упродовж понад двох століть від кінця XVIII ст. до наших днів. Видання призначене широкому колу читачів, хто цікавиться міжнародними традиціями Одеси та спільним історичним минулим України і Швейцарської Конфедерації. 


Литвак, Борис Давидович. "Боря, ты король !" [Текст] / Б. Д. Литвак ; [сост. В. Лошак ; лит. зап. Е. Каракиной ; предисл. М. Мишина ; послесл. Ю. Рост ; подбор ил. В. Ибрагимовой]. - М. : Кн. Клуб 36.6, 2013. - 223 с. : 8 л. фот., портр. авт.

Лучшее место на земле - Одесса, а лучшие люди... Правильно, одесситы. Если вы хотя бы на секунду усомнились в этом, то следует немедленно прочитать рассказы Бориса Литвака. Автор обожает свои родной город и его жителей, и они отвечают ему взаимностью. Недаром Бориса Литвака называют хранителем Одессы и справедливости в ней. Его короткие истории полны, точнее переполнены, витальностью, любовью к жизни, своим друзьям и близким, всем, кто попадал когда-то в обширнейшее поле его деятельности.

 

Гуменюк, Сергій Феномен одеського "Привозу" [Образотворчий матеріал] / С. Гуменюк. - Одеса : ТЕС, 2021 - 72 с. : іл.

Тематичне історико-краєзнавче видання, присвячене найвідомішої пам’ятки міста - одеському «Привозу». Це один з найбільших і найстаріших продовольчих ринків Європи. За всю свою більш ніж 200-річну історію існування, він не змінював місце знаходження та цільового призначення і по праву є однією з візитівок Одеси та Одеського регіону. Текст книги доповнює багатий ілюстративний фотоматеріал. Це унікальні історичні та авторські художні фотографії, виконані вручну за технологією цианотипії, винайденою в середині XIX ст.

 

Гаузнер, Михаил Яковлевич. Знакомые и незнакомые [Текст] : очерки, рассказы эссе / М. Я. Гаузнер. - Одесса : Вовк А. В., 2021. - 398 с.: ил.

Часть описанных в них людей и событий хорошо знакомы автору, сведения о других он собирал из разных источников. Но все эти люди вызывают у автора уважение и добрые чувства, близки ему, и это ощущается при чтении книги.


 

 

Від Руси - до України: шлях до себе [Текст] / Департамент освіти та науки Одесоблдержадмін.; Комунальна установа «Одесобл. центр патріот. виховання та орг. дозвілля дітей та молоді" ; [редкол.: В. Г. Кушнир. О. I. Музичко, Г. А. Могильницька, С. О. Савченко]. - Київ : Укр. пріоритет, 2020. - 304 с. - (Серія "Патріот", кн. II)

Книжка «Від Руси - до України: шлях до себе» є другою книгою серії «Патріот», започаткованої авторським колективом істориків, мово-, літературо-, мистецтво- та краєзнавців, адресована українській молоді - тим, хто через кілька років повинен буде взяти на себе відповідальність за долю Держави, за добробут і щастя народу. Успішне виконання цього завдання під силу лише тим, хто любить і шанує свою Батьківщину, свій народ, знає його історичний шлях, його душу, його бажання і потреби.

Друга книжка серії розповідає про окремі вірування і звичаї наших дохристиянських предків, про велич нашої давньої держави та причини її занепаду й поневолення народу; про його боротьбу за волю й відновлення державності; про визначних українців - діячів науки й культури, що жили й працювали в нашому південному краї, в тім числі - й наших сучасників.

В книжці розкрито багато сторінок української історії, що досі, на догоду імперській ідеології, замовчувались або подавались у викривленому, сфальшованому викладі, а тому матеріали, вміщені в книжці, адресованій молоді, будуть вельми корисними й цікавими і для представників старших поколінь громадян України, бо «шлях до себе» лежить через пізнання правди.

 

Рикун-Штейн, Инна Эмиливна. История книгоиздательства "Mathesis": 1904 - 1925 [Текст] / И. Э. Рикун-Штейн, [науч. ред. Н Н Андреев]. - Одесса : Астропринт, 2020. - 598 с. :16л. ил.

В первой четверти XX века в Одессе активно и плодотворно работало издательство «Матезис», выпускавшее научные, научно-популярные и учебные книги по математике и естественным наукам. Тщательным подбором книг, высоким уровнем перевода и полигра-фического исполнения издательство заслужило репутацию лучшего в своей области. Это была заслуга его создателей и сотрудников. Опираясь на многолетние поиски и тщательное изучение различных источников информации, автор детально прослеживает историю издательства, освещает биографии его «отцов-основателей», анализирует работу по подготовке к изданию сочинений иностранных и отечественных авторов. Приведен каталог книг, выпущенных в свет «Матезисом» с 1905 по 1925 годы, с рецензиями на них в периодических изданиях.

Уникальный раздел «Краткие биографические справки» содержит сведения о 180 упоминаемых в тексте персоналиях, многие из которых малоизвестны. Справочно-вспомогательный аппарат весьма обширен, он включает указатели авторов, переводчиков и редакторов переводов, рецензентов, периодических изданий, публиковавших рецензии. Краеведам будут особенно интересны перечни типографий, в которых печатались книги издательства, и упоминаемых в тексте учебных и научных заведений, научных обществ Одессы. Все указатели снабжены библиографическими списками. Пользование книгой облегчит именной указатель.

Информационно насыщенная, богато иллюстрированная книга, сочетая научность с доступным живым изложением, адресована всем, кто интересуется историей книгоиздательского дела, науки и просвещения.

 

Одеса очима "понаехавших": усна історія урбанізації: (50-80-ті рр. XX ст.) [Текст] / авт.-упоряд. Т. Тхоржевська ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т журналістики, реклами та видав. справи ; Проект "Хранители часу онлайн". - Одеса : Поліграф, 2022. - 191 с.: іл.

Усні історії, представлені у цьому виданні, належать людям, які переїхали жити до Одеси впродовж 1950 - 1980-х років, а, отже, мали можливість подивитися на місто «зовнішнім» поглядом. Усне інтерв'ю може бути потужним типом джерел для історичних, історико-антропологічних, соціально-(культурно) антропологічних, урбаністичних досліджень. Стати у нагоді ця робота може також журналістам, які пишуть про місто: тут представлений погляд на історію й сьогодення Одеси крізь призму людських доль і людських уявлень.

 

Сапожников, Ігор Вікторович Маяки на Дністрі:[Текст]: І. В. Сапожников, С. С. Аргатюк. В. В. Левчук ; Ін-т арх. НАН України. Нац. спілка краєзнав. України. - Одеса: Бондаренко М. О.. 2021. - 417 с. : іл.

Книга створена і опублікована до святкування 600-річчя с. Маяки Одеського району в межах програми «Ювілейні дати Одещини». В ній вперше зібрані і описані матеріали розкопок та інших археологічних досліджень на землях населеного пункту, які ведуться понад 125 років. Особлива увага приділена поселенню і могильнику Маяки та кургану Висока Могила. В інших розділах наведена історія села (в минулому міста) Маяки, починаючи від Середньовіччя (литовського замку біля переправи на перетині сухопутного і річкового шляхів) до центру СТГ незалежної України. Книга призначена для археологів, істориків, етнографів, краєзнавців, учнів, студентів і аспірантів, вчителів та усіх, хто цікавиться прадавньою і модерною історією Придністров’я.

 

Валентин Владимирович Крапива (1945-2013) [Текст] = Валентин Владимирович Крапива : спогади друзів: бібліогр. / М-во культури та інформ. політики України, Одес. нац. наук. б-ка ; [упоряд. О. П. Делі, ред. Н. Г. Майданюк, І. С. Шелестович]. - Одеса, 2022.-.232 с.: іл. - (Серія "Краєзнавці Одеси", вип.4).

Книга «Валентин Володимирович Крапива (1945-2013)» продовжує біобібліографічну серію ОННБ «Краєзнавці Одеси», засновану в 2013 році. В.В. Крапива - краєзнавець, журналіст, сценарист, режисер, бібліофіл, кавеенщик - відомий своїми дослідженнями, насамперед, у галузі історії старої Одеси та кавеенівського літопису нашого міста.

Основна частина збірника - це бібліографічний покажчик: опис книжок та публікацій Валентина Крапиви, відгуки та рецензії на його роботи, а також література про життя та діяльність. Бібліографії передують спогади про В.В. Крапиву рідних та друзів.

Збірник призначений для краєзнавців, істориків, екскурсоводів та допитливих одеситів, закоханих у своє місто.

 

Сапожников, Ігор Вікторович Урочище, колонія і село Шабо: археологе -історіографічні нотатки [Текст]: [наук. моногр.] /І. В. Сапожников, В. В. Левчук : Ін-т арх. НАН України, Нац. спілка краєзнав. України. – Одеса : Бондаренко М. О., 2022. – 360 С. : 77 іл.

Книга створена за програмою «Ювілейні дати Одещини» і приурочена до 200-річчя заснування в с. Шабо швейцарсько-німецької колонії. Описані археологічні розкопки, випадкові знахідки та пошуки скарбів, що тривають два віки. Пильна увага приділена давньоримським пам’яткам аккермансько-шабських кучугур, пошукам могили кіммерійських царів, відбитку стопи Геракла та Башти Неоптолема. В окремому сюжеті йдеться про порт та укріплення Маврокастрон - Піргаз-Конман в гирлі Дністровського лиману. В інших розділах і додатках наведені матеріали з історії села, традиційного господарства (виноградарства і рибальства) та звичаїв мешканців. Призначена для археологів, істориків, етнографів, краєзнавців, учнів, студентів, вчителів та усіх, хто любить історію Буджацького Придністров’я.

 

Агроманов, Павло Миколайович Відроджуймо українство вимогами до влади [Текст]: [роздуми, док., комент, ст.] / П. М. Агромаков ; [передм. С. Козицького] – Одесса: Астропринт, 2009. – 198 с.: іл.

У запропонованій книзі на прикладі однієї області величезного Південно-Східного регіону України зображено, як можна здійснити перехід від тотального зросійщення до відродженого українства. У ній описано, що цей процес розпочинався діяльністю первинного осередку української мови на великому підприємстві й поступово охопив майже всі прошарки суспільного і державного бутія, і саме категоричними вимогами громадськості до влади. Доведено, що без відродження української національної культури, мови, освіти, без усвідом-лення громадянами нефальсифікованої чужинцями історії України, а також без української влади не може бути справжньої незалежності Української держави.

 

Полищук, Матвей Лазаревич. Это было недавно, это было давно. - Одесса : ФОП Бондаренко М. О., 2016. - 43 с.: 6 л. ил.

Перед нами история жизни большой семьи. Удивительные судьбы, тяжелые испытания, выпавшие на долю ее членов, и большая любовь друг к другу, вызывают уважение и восхищение у читателя.

У автора Матвея Полищука долгий и славный жизненный  путь. С ранних лет ему пришлось узнать и голод, и аресты членов| семьи. В 17-летнем возрасте, закончив артиллерийское училище, в звании младшего лейтенант попал на фронт. Прошел войну, был тяжело ранен. За проявленные в боях мужество, отвагу и героизм награжден двумя орденами “Отечественной войны” и орденом “Богдана Хмельницкого”, медалью “За мужество и отвагу”, медалью “За освобождение Белоруссии” и 12-ю юбилейными медалями.

После войны закончил заочно Одесский институт народного хозяйства и плодотворно трудился в строительной организации, где прошел путь от рабочего до заместителя начальника.


Одесские зигзаги [Текст]: альм: проза, стихи, песни / [сост.: . Брайко]|. - Одесса : Optimum, 2021. – Ч. 2. - 2022. - 148 c.

Альманах «Одесские зигзаги» очень креативный . Авторы разместили ссылки на свои социальные сити в виде QR-кодов. Достаточно просканировать ихсмартфоном, подписаться, и мы на связи !

 

Леся Українка : Одеські діячі ювілею [Текст] :зб. матеріалів : 150 років від дня народж. / упоряд. С. О. Савченко ; Проект "Присвята". - Одеса, 2021. - 108 с. іл. - [Б. т.].

 


Дерибасовская - Ришельевская [Текст]: одес. альм. / [Всемир. клуб одесситов] ; [ред. Ф. Кохрит, редкол.: Е. Голубовский, О. Губарь, И. Липтуга]. - Одесса : Пласке, 2000. - (Одесская библиотека). - № 90 (ПІ/2022). - 2022. - 383 с. : ил.

Юбилейный выпуск открывают авторы, без которых альманах не выходит с первого по нынешний, 90 й номер. Удивительно злободневный - острый, но и лирический монолог Михаила Жванецкого «Я за жизнь без цифр» - каждый из нас прочтет по-своему и каждый сделает свой вывод.
Стр. 6

Олег Губарь представлен любимой темой и жанром: рассказ о старой Одессе, о наших предках, бывальщина «Пара чая для одессита» - лучшее чтение в день рождения города.

Стр. 66

Мы увидим Олега - нашего товарища, члена редколлегии альманаха и по сегодня - и на фото, которыми иллюстрирована статья профессора Андрея Добролюбского «Археология подземной Одессы».

Стр. 30

Уже второй номер открывается подборкой материалов с тревожным заголовком «Под звуки воздушной тревоги». Авторы - студийцы литклуба «Зеленая лампа» - делятся чувствами и мыслями, вызванными войной, терзающей нашу страну, наш город. Разные жанры, языки, стилистика рассказов, эссе, монологов, - но общая тревога за судьбу родных и незнакомых соотечественников.

И вопрос: «Как ты, Одесса?»

Стр. 12-28

По многолетней традиции наш альманах участвует в создании Одесского календаря (Литературный музей). На сей раз в юбилейном номере, который выходит ко дню рождения города, рассказ о Приморском бульваре. Автор - Анатолий Глущак.

Стр. 72

В номере - наши уже привычные разделы, и это тоже традиция.

 

Жданов, Дмитрий История Куяльницкого курорта [Текст] / Д. Жданов. - Одесса : Фридман А. С., 2022. – 78 с. : ил.

«Перед Вами книга, которая создавалась многие годы. Впервые я попал на Куяльницкий лиман еще будучи школьником в 1999 году. После этого, Куяльницкий лиман стал для меня своеобразным магнитом.» - пишет автор Дмитрий Жданов.

Куяльник интересен в любое время года. Летом на Куяльник хорошо приезжать купаться и загорать. А также наблюдать за богатым растительным и животным миром лимана. В конце августа - начале сентября в засушливые годы можно наблюдать окрашивание лимана в розовый цвет, а по берегам - белый ковер из самосадочной соли. Осень - прекрасное время года для изучения архитектуры окрестностей грязелечебницы и сел по берегам лимана. Также это время года прекрасно подходит для многокилометровых походов по берегам лимана. Никогда еще я не возвращался с похода без «даров» Куяльника: зубов и фрагментов костей ископаемых животных, старинной монетой, кремневым орудием труда возрастом в несколько тысяч лет... Зимой (время года для экстремальных походов) в безветренную солнечную погоду в морозном прозрачном воздухе получаются прекрасные фотографии лиманных ландшафтов. Весной можно отправляться на «фотоохоту» за первоцветами. А еще, весной, когда степь вокруг Куяльника цветет разнотравьем, как приятно вдыхать этот целебный воздух, насыщенный ароматами самых разных цветов...

«Куяльницкий лиман прекрасен во все времена. И, если вы еще там не побывали, настоятельно рекомендую сделать это в ближайшее время.». – пишет Дмитрий Жданов.

 

Данилюк, Л. В. Дары Куяльника [Текст] / Л. В. Данилюк, А. Б. Кулик. - 2-е доп. изд. - Одесса : КП ОГТ, 2017. - 40 с.: ил.

В этом издании вы найдете почти все и даже больше того, что известно на сегодняшний день о Куяльницком лимане, Куяльницком грязевом месторождении, о старейшем грязевом курорте Украины с одноименным названием «Куяльник», а если официально - санаторий имени Н И. Пирогова.

В нем собраны интересные и ценные материалы об истории курорта, геолого-географических особенностях и физико-химических свойствах куяльницкой грязи.

Широко представлены современные грязевые лечебные препараты Пелодэкс, Пелодэкс-компресс, маски- аппликации «Чёрная орхидея» и «Чёрная жемчужина», а также подробные методики их применения в стационарных, амбулаторных и домашних условиях.

Впрочем, предлагаемую брошюру не помешает прочитать и людям абсолютно здоровым - из чистого любопытства и на всякий случай...

 

У пошуках гармоїї. Наукова збірка до 50-річчя професора Вадима Михайловича Хмарського [Текст] : наук. зб. до 50- річчя проф. В. М. Хмарського / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Іст. фак., Каф. історії України ; [наук, ред. і упоряд. Е. П. Петровський]. - Одеса : ТЕС, 2017. - 512 с.

Наукова збірка присвячена 50-річному ювілею доктора історичних наук, професора, проректора Одеського національного університету імені І. І. Мечникова Вадима Михайловича Хмарського. Представлені матеріали відображають життєвий і творчий шлях ювіляра, містять бібліографічний перелік його наукових праць та тексти статей, що найбільш репрезентативно відображають доробок як у цілому, так і зокрема за минуле десятиліття. Окремий блок становить доробок представників наукової школи професора В. М. Хмарського, згрупований за трьома напрямками: біографічні студії, установознавчі дослідження та історіографія, джерелознавство і спеціальні історичні дисципліни.

 

Гордиенко, Марк Одесса - 2014. Крах pyzzкой весны [Текст] / М. Гордиенко. - Харків : Фолио, 2022. - 253 с.: ил. ( Хроніка).

Книга рассказывает о том, как одесситы поломали далекоидущие планы Путина. В ней – свидетельства людей, которые в разной степени определяли вектор сопротивления одесситов гибридной агрессии. Их воспоминания о ключевых событиях весны 2014 года позволяют почувствовать настроения и атмосферу происходящего. Вне сомнения, формат издания не дает возможности предоставить слово всем тем, кто встал против «русского мира». Как и рассказать обо всех днях сопротивления. Да авторы и не преследовали такую цель. Книга фокусирует внимание на нескольких ключевых датах, ибо события, происшедшие в те дни, определили судьбу города. А также отвечает на главный вопрос, которым задавалась вся страна – почему в 2014 году Одесса сделала свой выбор в пользу Украины?

 

Жосан, Сергій Іванович. Стародавня історія Окнянщини [Текст] / С. I Жосан. Одеса : Букаев В. В., 2022. - 162 с.: іл.

В книзі викладено стародавню історію Окнянського (Красноокнянського) району - адміністративно-територіальної одиниці Одеської області, які існувала у 1925-2020 роках. Дане дослідження охоплює період від появи першої людини на території Окнянщини і до 1700 року.

 
Жосан, Сергій .Революційний рух та громадянська війна на Окнянщині у 1917 - 1921 роках [Текст] / С. І. Жосан. - Одеса : Букаєв В. В., 2018. - 148 с. : іл.

Видання присвячено подіям Української революції 1917 - 1921 років, коли територію Окнянщини займали різноманітні збройні формування з метою наживи, грабунку та встановлення своєї влади, сіючи соціальну ворожнечу серед населення регіону. Ці процеси довгий час приховувалися радянською владою та самими учасниками революційного руху. Тепер можна якомога глибше зануритися у події громадянської війни, які відбувалися на Окнянщині сто років тому.

 

Арутюнова, Инна Васильевна Дома и люди уходящей Одессы [Текст] / И В Aрутюнова, В. В. Шерстобитов. - Одесса : КП ОГТ 2021. - Кн. 14. - 2022. -114 с.

Уважаемые читатели перед вами проект «Дома и люди уходящей Одессы». Представлена вашему вниманию 14-тая книга этой серии, в которой, в частности, написано о профессорах Волкове Р.М. - первом ректоре Одесского универа и Козавчинском Я. З. - основателе одесской теплофизической школы и знаменитом драматурге, киносценаристе (киносценарий «41»), которые в разное время проживали в доме №46 по ул. Нежинской. На этой же улице в доме №52 (дом Бернета) проживал Н.Лигнау - создатель и хранитель зоотомического кабинета и музея Одесского национального университета имени И. И. Мечникова . Что касается владельца дома, то семья Вернета (Бернетта) оставила заметный след в истории Одессы. В доме №4 по переулку Маяковского (домовладелец Александр Павлович Абамелик) жил профессор Пильчиков Николай Дмитриевич - изобретатель радиотелемеханики и сейсмографа, первый рентгенолог Одессы. В этом же доме в 1920-1921 гг. жил командир 51-й Перекопской дивизии, полководец Блюхер Василий Константинович, факты из жизни которого могут стать сенсацией. В доме №14 по ул. Конной проживал математик М.Г. Крейн, исследования которого повлияли на развитие современной мировой математики. Все восемь его монографий и почти 300 работ переведены за границей. Известные американские математики П.Лакс и В. Филлипс, предисловие к своей монографии «Теория рассеяния для автоморфных функций» (1979 г.) окончили словами: «Эта книга посвящается Марку Григорьевичу Крейну, одному из математических гигантов нашего века, как дань его необычайному и широкому вкладу в математику. В этой книге написано о многих знаменитостях Одессы: дирижерах, врачах, музыкантах. 


Быханова, Т. П. Гостеприимная Одесса [Текст]: изд. 2-е, доп. / Т. П. Быханова, В. В. Шерстобитов. - Одесса : КП ОГТ, 2021. - 121 с.: ил. - Библиогр.: с. 119.

В нашем городе всегда были удивительные люди. Те, кого знал весь город не по званию, должности, а по заслугам. Именно к таким принадлежал Месроп Жоржикович (Эдуард Георгиевич) Хачатрян - учредитель и бессменный президент Концерна «Веселка». Родился в 1955 году в г. Шамлуг (Армения), там же окончил школу, затем учеба сначала в приборостроительном техникуме в Кировокане, а затем в Одесском институте холодильной промышленности. Из увлечений конечно футбол и сам играл в студенческой команде и болел за «Черноморец». Эдуард Георгиевич всегда стремился быть первым во всем: открыл первый в Одессе кооперативный ресторан «Кристина» (ул. Канатная угол ул. Бунина), в который попасть было не просто, чтоб попробовать фирменное блюдо «чалогач», которое впоследствии внедрилось в одесскую кухню. Параллельно с этим организовал сельскохозяйственный кооператив «Радуга», который и позволил сделать следующий шаг в развитии бизнеса - приобрести комплекс помещений по ул. Гаванной, 10/12 и восстановить историческую жемчужину Одессы - ресторан Печесских известных меценатов города. Эту же благотворительную традицию, не афишируя и не занимаясь саморекламой продолжил Э.Г. Хачатрян. В тяжелые 90-е годы он сам себе поставил задачу кормить бесплатно 300 одиноких малообеспеченных горожан и многодетных семей. Их количество разрасталось и в короткое время достигло более 700. Надо отметить и тот факт, что он содержал на полном пансионе и единственную оставшуюся в Одессе родственницу Печесских. Вскоре Эдуард Георгиевич учредил свой благотворительный фонд, который помогал знаковым для Одессы структурам: это и «Дом с ангелом», и организации по восстановлению Преображенского собора, военнослужащим одесского погранотряда, спортсменам, интернатам и многим и многим другим.

Статус, успех, деньги - это антураж. Главное каким ты хочешь, чтоб тебя видели. Был ли амбициозным человеком Эдуард Георгиевич? Наверно был, именно это его качество вкупе с требовательностью прежде всего к себе максимально помогали реализовывать все проекты которыми он занимался.

В конечном счете все же дела определяют человека и останутся только дела, которые с достоинством продолжает его семья.

 

Линниченко, И. А. И. Маркевич [Текст] : биогр. воспоминания и список тр. / И. А. Линниченко. - Одесса : Тип. "Экономическая", 1904. - 48 с., портр. - г. Одесса, ОУНБ им. М. Грушевского.

Линниченко И. А.: «В бумагах А. И. Маркевича сохранился составленный им самим список его трудов. По-видимому, А. И. составил этот список незадолго до смерти, частью по старым записям, частью по памяти. Этим объясняется то, что томы журналов и №№ газет (а иногда и год издания), в которых он печатал свои труды, не везде у него обозначены… Печатаем этот список так, как он составлен А. И., с его систематизацией и с его характерными замечаниями, исключив из них лишь некоторые, не вполне удобные для печати.»

 

Редько, Григорий Борисович. Я думаю... [Текст] : [стихи] / Г. Б. Редько. - Одесса : Черноморье, 1997. - 30 с. : портр. авт.

Григорий Борисович Редько – профессор, заведующий кафедрой методики преподавания физики Южноукраинского педагогического университета имени К. Д. Ушинского. В прошлом учитель физики, автор и ведучий учебных телевизионных передач по физики.

 
Міцніють крила на землі [Текст]: нариси історії заводу. / [В. М. Нахапетов, ІО. С. Гавришко, В. Ю. Тищенко [та ін.] ; заг. ред. В. В. Юхачева]. - Харків : Право, 2021. - 296 с. іл .

Книга знайомить з історією створення та розвитку найстарішого в Україні авіаційного-виробничого комплексу – державного підприємства «Одеський авіаційний завод». Документально-історичний літопис легендарного підприємства ілюструється великим обсягом архівних та сучасних фотоматеріалів і документів, які зафіксували знаменні події у житті трудового колективу заводу.

 


Професори Одеського (Новоросійського) університету [Текст]: бібліогр. сл. / М-во освіти і науки України; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук, б-ка ; [редкол.: Ю. О. Амброз, Т. В. Васильєва, Д. С. Іщенко та ін.; авт. вступ, ст. В. С. Сминтина, упоряд. та бібліогр. ред. В. П. Пружина, В. В. Самодурова]. - Одесса: Астропринт, 2005.

Т. 2: А -І. - 2-ге вид., допов. - 2005. - 512 с. - Текст на рус., укр. и англ. яз.

Другий том біографічного словника «Професори Одеського (Новоросійського) університету», містить біографічні статті про професорів ОНУ ( літери А-І). Перший том було присвячено ректорам університету. 

 

Професори Одеського (Новоросійського) університету [Текст]: бібліогр. сл. / М-во освіти і науки України; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук, б-ка; [редкол.: Ю. О. Амброз, Т. В. Васильєва, Д. С. Іщенко та ін.; авт. вступ. ст. В. С. Сминтина, упоряд. та бібліогр. ред. В. П. Пружина, В. В. Самодурова]. -Одесса : Астропринт, 2005.

Т. 4: Р- Я. - 2-ге вид., допов. - 2005. - 632 с. - Текст на рус., укр. и англ. яз.

Четвертий том біографічного словника «Професори Одеського (Новоросійського) університету» містить біографічні статті про професорів ОНУ (літери Р-Я).
Підготувала К.Г. Черненко, провідний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури і бібліографії
. Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...