Слідкуйте за новими надходженнями літератури до відділу краєзнавчої літератури і бібліографії в рубриці "Що читати про край"

четвер, 27 лютого 2020 р.

Одеський регіон та українське козацтво: до 88-річчя від часу утворення Одеської області


Одеська область має глибокий і тісний зв'язок з українським козацтвом. Під час турецько-татарського панування у Північному Причорномор’ї. Козаки перетворили межиріччя Дністра та Південного Бугу в місце постійних бойових дій. На теренах Одещини точились запеклі сутички за участі відомих козацьких ватажків Бернарда Претвича, Івана Сірка, Семена Палія…
Запорозькі, згодом і чорноморські, бузькі, дунайські козаки визволяли Одещину, брали участь у штурмах Хаджибея у 1789 та Ізмаїла 1790 роках, захищали Одесу та Чорноморське узбережжя в Кримську війну 1853-1856 роки. З нашим краєм пов’язали свою долю нащадки українських козаків, ставши однією з важливих груп у формуванні багатонаціонального населення Одещини.
Сьогодні козацьке минуле Одеського регіону відомо не лише науковцям, а молоді, яка цікавиться історією рідного краю…Хаджибей та запорозьке козацтво

Апанович О. М. Козацька енциклопедія для юнацтва / Олена Апанович ; упорядкув., текстол. підготов. О. Яремійчук ; наук, ред., авт. післямови Ю. Мицик. - Київ : Веселка, 2009. - 719 с. : іл.
Книжка видатного історика і письменниці О. М. Апанович (1919-2000) адресована найширшим читацьким колам, та насамперед допитливому юнацтву. Хоча статті в книжці розміщені за алфавітом, вона не є класичною академічною енциклопедією, оскільки не обтяжена довідковим апаратом. Залучення широкого спектра наукових джерел, всебічність охоплення істо-ричної інформації поєднані з популярністю, художністю викладу, що значно полегшує сприйняття історичного матеріалу. Саме тому книжка виконува¬тиме не тільки довідкову, енциклопедичну функцію, служитиме навчальним посібником для школярів і студентів, а й стане захоплюючим читанням для всіх небайдужих до історії, сприятиме вихованню національної свідомості, утвердженню в суспільстві української національної ідеї.
Гончарук Т. Г. История Хаджибея (Одессы). 1415 - 1795 гг.:-популярный очерк. - Одесса : Астропринт, 1997. - 88 с.; ил.
Эта книга - новый шаг на пути раскрытия тайны исторического прошлого Одессы. Предложенное исследование, словно лекарь, возвращает память современникам о жизни далеких предшественников. Читатель узнает не только об истинном времени основания «южной Пальмиры» Украины, но и о главном роде деятельности ее жителей в седой, туманной древности. Знания о былом обогащают содержание жизни сегодня.
Гончарук, Тарас. Українське козацтво і Хаджибей (Одеса) : середина XVI ст. - 1794 рік / Тарас Гончарук, Сергій Гуцалюк. - Одеса, 1998. - 66 с.
Плине час. Події десятилітньої давності стають історією. Відновленому Одеському товариству «Південна громада» ім. Т. Шевченка в 1998 році виповнюється десять років. Започатковані товариством лекції в університеті українознавства, публікації в пресі, наукові конференції і семінари поступово і наполегливо відкривали нові горизонти та невідомі сторінки історії Одеси та Причорноморського краю. Без перебільшення можна стверджувати, що просвітницька діяльність «Південної громади» не допустила відновлення в Одесі символу гноблення українців - пам’ятника російській імператриці. Товариство поставило перед владою питання про встановлення монумента визволителям і забудовникам міста - чорноморським козакам. Наукова конференція і публікації в пресі, присвячені річниці повстання матросів на панцернику «Князь Потемкин Таврический» проти імперського гноблення, відновила історичну справедливість і захистила пам’ятник потьомкінцям в Одесі.
Гончарук Т. Г. Нащадки українських козаків та «народження Одеси». – Одеса : Астропринт, 2006. - 144 с.
У пропонованій книзі доводиться визначна роль представників українських козацьких та старшинських родів у подіях, що сьогодні офіційно відзначаються як «заснування Одеси». Розглядаються біографії кількох постатей козацьких нащадків, які зробили вагомий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток Одеси кінця XVIII - першої половини XIX ст.
Грушевський М. Ілюстрована історія України - Донецьк : ТОВ ПКФ «БАО», 2003. - 736 с.
У цьому виданні перша російська публікація книги (С.-Петербург, 1913) видатного українського історика доповнена: новим текстом з останнього авторського видання (Відень, 1921 - звірено з ним); нарисом відомого сучасного історика Владислава Верстюка, який продовжує оповідь Грушевського до наших днів; старовинними географічними картами, побутовими і батальними гравюрами, а також хрестоматією найважливіших документальних матеріалів з вітчизняної історії. Видання в цілому зображує становлення й розвиток народу, економіки, культури і державності України, яка ніколи не вдавалась до експансії і постійно вела визвольні війни, захищаючи сусідні країни від татаро-турецької навали. Багато місця відведено тут українсько-російським та українсько-польським зв’язкам, козацтву та козацькій республіці, демократичні підвалини якої стали основоположним принципом першої в Європі української Конституції 1710 р., створеної гетьманом П. Орликом. Книга приваблює яскравим художнім стилем і читається як захоплюючий літературний твір.
Історія Хаджибея (Одеси) в працях дослідників XIX-XX ст.: хрестоматія / упоряд. Т. Г. Гончарук. - Одеса : Екологія, 2015. - 224 с.
Хрестоматія містить тексти праць восьми науковців XIX-XX ст. з історії Хаджибея (Одеси), подані мовою оригіналу. Пропоновані тексти дозволяють простежити процес нагромадження дослідниками фактологічного матеріалу та зміну підходів щодо вивчення конкретної історико - краєзнавчої проблематики. Читаючи праці, написані за часів Російської імперії та СРСР, треба брати до уваги влив на авторів цензури та державної ідеології.

Козацькими шляхами Одещини : учбовий посібник для працівників закладів освіти, керівників, краєзнавчих та туристських гуртків / кол. авт. : Бачинська О. А., Гончарук Т. Г. - Одеса, 2001. - 12 с. – ( Серія «Пошукова робота»).
Посібник призначений для працівників закладів освіти, керівників історичних та етнографічних гуртків позашкільних закладів, керівників історико-краєзнавчих музеїв, історико-краєзнавчих секцій МАН, керівників громадських молодіжних пошукових, краєзнавчих та туристських об’єднань.
Мета посібника - зорієнтувати юних дослідників та туристів-
Козацтво на Півдні України. Кінець XVIII-XIX ст. / автори-упоряд.: О.А. Бачинська й ін., гол. ред. В.А. Смолій. – Одеса : Друк, 2000. - 282 с.
У книзі «Козацтво на Півдні України. Кінець XVIII-XIX ст.» републіковані та видані нові документи, рідкісні матеріали і статті, які присвячені історії, бойовим традиціям, побуту козаць¬ких формувань Південної України, створенних після руйнації Запорозької та Задунайської Січі. На допомогу читачам подано переліки отаманів і старшини, бібліографію за темою, іменний і географічний покажчики, словник термінів. Видання розраховане на істориків, аспірантів, студентів, викладачів вузів, шкіл, гімназій, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією України та рідного краю.
Козацтво, народжене на Одещині: [3б.] / авт.-упоряд. О. С. Олійників; худ. оформл. О. Д.Сашків. – Одеса :-Маяк, 2001.-150 с.
В книзі розповідається про створення козацького війська у чорноморських степах, про історію, побут козаків. Окремо подається написане видатним вченим-істориком М. Комаровим (Комар) оповідання про козацького отамана А. Головатого. Привернуть увагу читача і козацькі пісні, що подані у третьому розділі книги. Видання розраховане на широке коло читачів. Автор-упорядник Олег Олійників.
Козаччина. Історія України в особах: Козаччина / кер. авт. кол. В. М. Горобець. – Київ : Україна, 2013. - 304 с.: іл.
Книга містить нариси про найвидатніших державних, громадських, церковних та культурних діячів України середини XVII-XVIII ст. У них через життєписи окремих людей відтворено героїчну боротьбу українського народу за своє соціальне й національне визволення, побудову незалежної Української держави, показано становлення української духовної культури в контексті європейських культур.
Сушинський Б. І. Козацькі вожді України. Історія України в образах її вождів та полководців XV-XIX ст. : історичні есе : у 2-х томах. Том І. - Друге, доповнене видання  / оформл. О. П. Чередниченка.  – Одеса : «ВМВ», 2004.- 592 с.: іл.
«Козацькі вожді України. Історія України в образах її вождів та полководців XV-XIX ст.» - унікальне видання, в якому подаються історико-літературні есе про відомих, маловідомих, або й зовсім невідомих широкому загалу - всього 205 імен! - військових діячів України, через долю яких пізнаємо мужню, трагічну і, водночас, славну півтисячолітню історію нашої Вітчизни.
Сушинський Б. І. Козацькі вожді України. Історія України в образах її вождів та полководців XV-XIX ст. : історичні есе : у 2-х томах. Том II. - Друге, доповнене видання / оформл. О. П. Чередниченка. – Одеса : «ВМВ», 2004,-584с.: іл.
Характерною ознакою есе є те, що письменник відходить від традиційних «виразно класових», а отже, упереджених оцінок діянь багатьох українських полководців. Об’єктивно аналізуючи військову та політичну ситуації, в яких їм доводилося діяти, автор нерідко вступає в полеміку з деякими істориками, знімаючи з українських лицарів давнє тавро «зрадників», «відступників», відкидаючи неприпустимий тон зверхності при оцінці ролі в нашій історії окремих її постатей.
Сушинський Б. І. Всесвітня козацька енциклопедія / худ. оформлення О. П. Чередниченко. – Одеса : Видавничий дім ЯВФ, 2007. - 570 с.
 «Всесвітня козацька енциклопедія» - це видання, в якому зібрано основні відомості про всесвітній козацький рух, а також про митців, у творчості яких знайшли своє відображення подвиги козацьких звитяжців. Значну частину цього енциклопедичного видання становлять відомості про події та діячів новітнього Козацького Відродження, що започатковувалося після розпаду Радянського Союзу в Україні, Росії та в інших незалежних державах, і які - як і чимало відомостей з давньої козацької історії - вводяться в пострадянський енциклопедично-довідковий обіг уперше. Автор «Всесвітньої козацької енциклопедії» - Богдан Сушинський, відомий письменник та історик, академік, перу якого належать фундаментальні монографії: двотомне видання «Козацькі вожді України.
Одеса козацька : наукові нариси / авт. : к.і.н. Бачинська О. А., к.і.н. Гончарук Т. Г., Гуцалюк С. Б., к.і.н. Місечко А. І. – Одеса : Гермес, 2000. – 148 с.
У наукових нарисах "Одеса козацька" на основі документальних джерел розповідається про історію українського козацтва у Хаджибеї - Одесі про¬тягом XVI-XX століть. Книга призначена історикам, науковцям, студентам, краєзнавцям, викладачам ВУЗів, вчителям гімназій і шкіл, всім, хто ціка¬виться історією України, козацтва та історією міста Одеси.

Одеса козацька : наукові нариси. – 2-ге видання / авт.: д.і.н. Бачинська О. А., к.і.н. Гончарук Т. Г., Гуцалюк С .Б., Кіров В. І., к.і.н. Мисечко А. І., к.і.н. Новікова Л.В., к.і.н. Полторак В. М. - Одеса : Феникс, 2008. – 239 с.
У наукових нарисах «Одеса козацька» на основі документальних джерел розповідається про історію українського козацтва у Хаджибеї-Одесі протягом XVI-XXI ст. Книга призначена історикам, науковцям, студентам, краєзнавцям, викладачам ВНЗів, вчителям гімназій і шкіл, всім, хто цікавиться історією України, козацтва та історією міста Одеси.
Книга виходить в серії монографій, що публікуються в рамках «Чорноморської минувшини» - видання Відділу історії козацтва на півдні України Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України.
Трусов Ю. С. Хаджибей : роман-трилогия / Юрий Трусов. – Одесса : Маяк, 1970. - 471 с.
Читатель вместе с персонажами трилогии вернется ко временам борьбы с турецко-татарским игом, перелистает увлекательные страницы, посвященные возрождению Причерноморья после изгнания захватчиков.
Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків/ пер. з рос. І. І. Сварника ; упоряд. іл. О. М. Апанович ; худож. В. М. Дозорець.- Львів : Світ, 1996.-319 с.: іл.
Перший том містить розгорнуту характеристику запорізьких вольностей, гідро-графії, природних умов і ресурсів краю. Докладно описана історія і топографія восьми січей, склад і адміністративно-територіальний уклад Запоріжжя, органи влади і судо¬чинство, розвиток школи. Окремі розділи присвячені одягу, побуту і заняттям, озброєнню козаків, їх стратегії і тактиці.
«Володарі Чорного моря»

Брехуненко, Віктор. Морські війни українських козаків. - Київ, 2007. - 80 с. – ( Серія «Перемоги української зброї»).
У книзі в науково-популярному стилі розповідається про одну з найславетніших сторінок українського військового мистецтва - морські війни українських козаків. Описано особливості мореплавання в Чорному та Азовському морях у козацькі часи, розвиток козацького флоту, військове мистецтво козаків, морські битви козаків з турецьким флотом, козацькі морські походи на турецькі міста - фортеці Стамбул, Очаків, Білгород, Кіліїю, Ізмаїл, Керч, Сіноп, Трапезунд та ін. Показана роль козацького флоту у російсько-турецьких війнах кінця XVII - початку XIX ст.
Голобуцький В. О. Черноморське  казацтво / упоряд. та перекл. І. В. Голобуцького ; передм. та пісям. П. В. Голобуцького. – Дніпропетровськ : Січ, 2008. – 494 с.
Книга відомого українського радянського історика В.О. Голобуцького (1903-1993) охоплює період останніх десятиліть Запорозької Січі (ліквідована у 1775 р.) і весь час існування Чорноморського козацького війська (1787-1860 рр.), сформованого з колишніх запорожців. У 1860 р. Чорноморське військо було реформоване у Кубанське козацьке військо. Головну увагу в цій праці автор акцентує на питаннях соціально-економічної історії чорноморського козацтва.
Горобець В. М. Україна: від козацької реформи Баторія до здобуття Сагайдачним Кафи. 1578-1616. / Віктор Горобець. - Київ : Кріон, 2010. - 192 с.: іл.
У книзі представлено історію України від козацької реформи короля Стефана 1578 р. до здобуття козаками гетьмана Петра Сагайдачного Кафи 1616 р., тобто в часи бурхливого розвитку козацтва, перетворення його на потужну військову силу, а також - важливий чинник суспільно-політичного життя Речі Посполитої і потугу, здатну істотно впливати на розвиток міжнародних процесів. Велика кількість цікавих ілюстрацій органічно доповнює розповідь, унаочнює представлені в книзі історичні образи.
Козацьке мореплавство. Проект козацького адміралтейства. - Одеса «Печатный дом», 2007. - 52 с.: іл.
Серія «Україна морська» призначена для працівників закладів освіти, керівників історичних та етнографічних гуртків, керівників історико-краєзнавчих музеїв, історико-краєзнавчих секцій, керівників громадських молодіжних козацьких та скаутських об'єднань.
Мета серії - зорієнтувати дослідників та краєзнавців на пошукові дослідження козацької доби на теренах рідного краю. У кожному випуску серії, окрім історичних даних, автори будуть знайомити з проектами козацьких суден XVІ - початку XIX ст.
Мельник И. Историческое мореплавание в моделях и реконструкциях: альбом / Игорь Мельник, Игорь Боделан.- Київ: Фенікс, 2010.-112 с. ил.
Значение Черноморского региона в процессе становления Украинского государства переоценить невозможно. Наш многонациональный край со времен седой старины был форпостом, открывающим торговые пути с запада на восток, с севера на юг. Десятки племен и народов, пересекая причерноморские степи, оставляли значительные материальные следы своих культур. Древние греки, скифы, половцы и печенеги, славяне, татары и турки, украинцы, русские, французы, немцы, итальянцы, болгары, греки и евреи - далеко не полный перечень тех, кто созидал на берегах Черного моря, раз за разом открывая его бескрайние просторы.
Сапожников I.B. Запорозькі і чорноморські козаки у Хаджибеї та Одесі (1770-1820-ті роки) / I.B Сапожников., Г.В Сапожникова ; Буго-Дністровська експедиція Інституту археології НАН України, Іллічівський морський торгівельний порт, Українське товариство охорони пам'яток історії та культури – Одеса : ОКФА, 1998. - 272 с.
У книзі йдеться про роль і місце українського запорізького і чорноморського козацтва в історії міста Одеси та його околиць. Вперше у вітчизняній історіографії публікується цілий ряд унікальних документів, які протягом багатьох років були недоступні для вивчення. Крім цього, в монографії наведено список чорноморських козаків, які жили, що служили або пов'язаних з Хаджибеєм і Одесою в 1794-1820 роках, в якому названо понад 630 прізвищ.
Сапожников I.B. Штурм острова Березань чорноморськими козаками / Інститут археології НАН України; Одеське регіональне відділення Інституту козацтва НАН України; Українське товариство охорони пам’яток історії та культури. - Київ –Іллічівськ : «Елтон-2» - «Гратек», 2000. - 128 с.
Нова книжка відомого історика, археолога і етнографа І І В Сапожникова підготовлена до друку Інститутом археології НАН України разом з Одеським регіональним відділенням Інституту козацтва та Українським товариством І охорони пам’яток історії та культури.
Вона присвячена досі маловідомій битві російсько-турецької війни 1787-1791 років, під час якої 7 листопада 1788 року козаки Чорноморського війська на чолі з військовим суддею Антоном Головатим несподіваним сміливим штурмом заволоділи островом Березань і змусили капітулювати j гарнізон розташованої на ньому фортеці.
Саричев В. Д. Три століття козацького флоту. - Запоріжжя: Кераміст, 2015. - 136 с.
Історію Запорозького козацтва неможливо відокремити від морських походів та битв, через що вона одночасно є історією Запорозького козацького флоту. За його допомогою з кінця XV до кінця XVIII ст. у Чорноморському регіоні козацтво вирішувало історичні завдання протистояння і взаємодії західної та східної цивілізацій та захисту українського народу від знищення. З огляду на це автор вважає штучним зведення історії легендарних козацьких суден чайок та козацьких морських походів лише до XV1-XVII ст. Доки на півдні України на перетині напрямків експансії Речі Посполитої, Османської та Російської імперій, існувало козацтво, його флот залишався суттєвим чинником геополітичних перетворень у Північному Причорномор’ї та Приазов’ї. та України.
Сушинський Б. I. Історія Чорноморсько-Дністровського та Всеукраїнського Реєстрового Козацтв. / Оформлення Чередниченка О.П. - Одеса, «Друк», 2003.- 256 с; іл.
«Історія Чорноморсько-Дністровського та Всеукраїнського Реєстрового Козацтв» - настільна книжка козака-чорноморця та реєстрового козака, кожного, хто має намір пов’язати свою долю з цими козацтвами. У ній вміщено розповідь про історію та сьогодення козацтв, їх Статути, Укази Президента України, що стосуються розбудови Українського козацтва, основні рішення Великої Ради та Гетьмана Всеукраїнського Реєстрового Козацтва. Ця книжка стане надійним посібником для керівника райо-нового та первинного козацького осередку, оскільки тут, крім усього іншого, подаються ще і зразки ділових паперів козацтва.
Чорноморська минувшина : Записки Відділу історії козацтва на півдні України. - Вип. 1 / за ред. В. А. Смолія. - Одеса : Типограї «Друк Південь», 2017.-214 с.
У статті проаналізовано основні засади і шляхи формування ідеї козацької автономії в Речі Посполитій наприкінці XVI - першій половині XVII cт. Увага акцентується на ролі православ’я в цьому процесі через спілку очільників Війська Запорозького та українських  духовних ієрархів.
Чорноморська минувшина. Записки Відділу історії козацтва на півдні України Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН: 36. наук. пр. - Вип. З. - Одеса: Фенікс, 2008. - 208 с.
У статті вводяться до наукового обігу та аналізуються нові дані щодо розвитку української торгівлі, які містяться в листах Івана Мазепи, віднайдених у Російському державному архіві давніх актів. Основна увага приділяється заходам гетьманського керівництва стосовно розвитку міжнародних торгових зв’язків.Дунайські козаки

Бачинська О. Козацтво в «післякозацьку добу» української історії (кінець XVIІІ-ХІХ ст.) / Олена Бачинська. - Одеса : Астропринт, 2009.- 256 с. : іл.
У монографії на основі документальних джерел розповідається про історію, долю, збереження традицій українського козацтва після ліквідації автономії Гетьманщини (1764 р.) та зруйнування Запорозької Січі (1775 р.) наприкінці XVIII—XIX ст.
Бачинська, Олена Дунайське козацьке військо. 1828-1868 рр. (До 170-річчя заснування). - Одеса : Астропринт, 1998. - 232 с., іл.
У книзі на основі документальних джерел розповідається про створення та існування на Півдні України Дунайського козацького війська, його роль у заселенні та економічному освоєнні регіону, військові та культурні традиції.

Бачинська О. Українське населення придунайських земель XVIII - по чаток XX ст. (Заселення й економічне освоєння): монографія. – Одеса : Астропринт, 2002. - 328 с.
Монографія присвячена малодослідженій темі - заселенню й економічному освоєнню українським населенням території Придунайських земель (півдня сучасної Одеської області) у XVIII - початку ХХ століття.
Ушанова С.В. Козацтво Буджаку ХХ-ХХІ століть : науково-популярний нарис. – Дніпро : Середняк Т.К., 2019. - 108 с.
Укладачка - Ушакова Світлана ВалврГівна - випускниця історичного факультету Одеського національного університету ім. І.І.Мечнікова. Наукові інтереси - сучасне козацтво Південної України (Одеська, Миколаївська, Херсонська області, Автономна Республіка Крим), Автор книг «Сучасне українське козацтво на півдні Одещини» (2005, 2015), «Сучасне козацтво Білгород-Диістровщини» (2006, 2015), «Сучасне лицарство Задністров’я» (2007, 2015), «Задністровці. Нарис» (2008), «Сучасне козацтво Задністров’я. Довідник» (2010, 2013), Співавтор (із Тимофєєвим В.Я.) 11-томника (20 книг) «Архіви козаччини Задністров'я» (2003-2010), «Довідник козака Буджаку» (2009, 2010, 2011), 3-томника (5 книг) «Архіви козаччини Буджаку» (2011-2012), 5-томника (7 книг) «Архіви козаччини Одещини» (2010-2012), 12-томника (15 книг) «Лицарі України. Енциклопедія козацького руху Буджаку» (2005-2016), 3-томника «Час виховувати лицарів» (2010, 2015, 2017).

Ушанова С.В. Козацтво Буджаку XVIII-XIX століть : науково-популярний нарис. - Дніпро: «Середняк Т.К.», 2019. - 72 с.
Історія вчить, що ефективне те, що утверджує своє. А своє у нас-козацтво - спосіб життя вільної людини, яка із зброєю в руках захищала Богом дані їй зольності й права, зокрема право на свободу...


Козацтво та сучасність


Пукліч В. В. Козацька держава : збірник робіт переможців 1-го обласного історичного конкурсу «Козацька держава». - Одеса : Вид-во «КП ОМД», 2005. - 206 c., іл.
Перед Вами роботи переможців 1-го обласного історичного конкурсу «Козацька держава», започаткованого і проведеного Чорноморським козацьким з’єднанням та Управлінням освіти і науки обласної державної адміністрації. Всі ці роботи як і їх автори, заслуговують на подяку тому, що започаткувавши конкурс, ми ставили перед собою цілі, залучити учнів до вивчення історії своєї країни, відродження нашої духовності, мови, культурні виховання молоді на кращих козацьких традиціях. Конкурс досяг певних результатів, тому що 121 учень, прийнявши участь в конкурсі, вже приєднались до цієї благородної цілі.
Пукліч В .В. Літопис Чорноморського козацького з ’єднання за 2003 рік. - Одеса : Вид-во «КП ОМД», 2006. - 104 с., іл.
Чорноморське козацьке з’єднання (ЧКЗ) має свій Статут, Почесну нагороду, прапор, хоругву і інші атрибути. Вищим органом ЧКЗ є Крайова військова козацька Рада, делегати якої збираються раз на рік, щоб заслухати звіт Крайового отамана, крайової канцелярії, дати накази на слідуючий термін, або переобрати крайового отамана, суддю, скарбничого. Вищим органом Українського козацтва є Велика Рада Українського козацтва, яка також збирається раз на рік, як правило, в дні святкування Дня Українського козацтва (14 жовтня). На Великій Раді Українського козацтва заслуховують Гетьмана і членів Генеральної канцелярії, вирішують різні організаційні питання.
Козацькому роду - нема переводу : збірник робіт переможців II обласного історичного конкурсу «Козацька держава». - Одеса : Вид-во «КП ОМД», 2008. - 236 с.,  іл.
Книжка містить захоплюючу науково-популярну розповідь про виникнення українського козацтва, його розквіт і занепад. Характеризуються звичаї козацтва, його військове мистецтво, релігійне життя, побут, устрій і функції Запорозької Січі, боротьба з зовнішніми ворогами, внесок козацтва в культуру українського народу. Також висвітлюється вплив традицій козацтва на ментальність і суспільно-політичне життя сучасних українців.
Тимофеева С.В. Сучасне українське козацтво на півдні Одещини. - Білгород-Дністровський, 2005. - 102 с.
Історичні умови буття українського народу породили сам феномен - козацтво. Воно втілювало в собі фізичне і духовне здоров’я н інтелектуальну силу, життєздатність, оптимізм і енергію. Майже чотириста років тому козаки так виклали королівським послам свою роль призначення: «Подібно до наших предків, хочемо й ми користуватися вольностями життя, маєтностями і свободами, що належать рицарським людям... Дбаємо про те, щоб так само, як ми отримали від своїх предків права і вольності, щоб і наші наступники прийняли їх цілими і непорушними примноженням слави. І щоб вони один після одного передавали прийдешні часи».
Тимофєєва С.В. Сучасне козацтво Білгород-Дністровщини. - Білгород-Дністровський, 2006. - 176 с.
Майже чотириста років тому козаки так виклали королівським послам свою роль призначення: «Подібно до наших предків, хочемо й ми користуватися вольностями життя, маєтностями і свободами, що належать рицарським людям.... Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...