Слідкуйте за новими надходженнями літератури до відділу краєзнавчої літератури і бібліографії в рубриці "Що читати про край"

четвер, 24 жовтня 2013 р.

Знаменні і пам'ятні дати Одещини. 2014

ЗНАМЕННІ і пам'ятні дати Одещини. 2014 рік [Текст]: календар /Упр. культури і туризму Одес. обл. держ. адмін.; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського; від. краєзнавч. л-ри і бібліографії; [підгот. Т.О. Андросова; ред. О.А. Таубеншлак; комп’ют. набір А.В.Діденко; відп. за вип. Т.М. Полянко]. – О., 2013. – 36 c; 15х21. – 10 прим.: б.ц.


. Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...