Слідкуйте за новими надходженнями літератури до відділу краєзнавчої літератури і бібліографії в рубриці "Що читати про край"

четвер, 15 березня 2018 р.

Нові надходження до відділу краєзнавчої літератури у 1-му кварталі 2018 року


Шановні користувачі!
До відділу краєзнавчої літератури і бібліографії у 1-му кварталі 2018 року надійшли наступні видання:

Анатолій Іванович Мисечко : біобібліогр. покажч. / упоряд. Т. М. Іванова ; наук. ред. : Т. Г. Гончарук, Л. І. Саєнко ; ред. І. С. Шелестович ; Одес. над. наук, б-ка. — Одеса : Астропринт, 2015. – 170 с. : іл. – (Серія «Краєзнавці Одеси» ; вип. 2).
Біобібліографічний покажчик «Анатолій Іванович Мисечко», підготовлений до 50-річчя від дня народження історика, кандидата історичних наук, доцента кафедри історії України Одеського національного університету імені І. І. Мечникова А. І. Мисечка, продовжує започатковану в 2013 році серію «Краєзнавці Одеси».Булгар, Степан. История гагаузов Украины / Степан Булгар, Юрий Димчогло. – Одесса : Астропринт, 2017. – 748 с. : ил.
Книга посвящена истории и культуре гагаузов Украины с XVIII века по настоящее время. Материалы, представленные в данном исследовании, расположены в хронологическом порядке. В издании вводится в научный оборот ряд материалов и документов, выявленных авторами во время работы в Государственном архиве Одесской области, филиале Государственного архива Одесской области в г. Измаиле, Национальном архиве Республики Молдова и др., а также в экспедициях по населенным пунктам Одесской и Запорожской областей Украины.


Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею [Текст] : наук. зб. / М-во культури України, Одес. іст.-краєзнав. мзей;наук. ред. В.В. Солодова; [редкол.: Л. Г. Білоусова, А.О. Добролюбський, І.М. Озерянська [та ін.]]. – № 14 / [відп. за вип. В. О. Кушпенюк]. – 2015. – 63 с.
Чотирнадцятий номер збірки присвячено темі масових репресій в Україні, їх впливу на долі видатних представників вітчизняної інтелігенції, на національні спільноти та заклади культури. Для музейних працівників, фахівців в галузі історичного краєзнавства, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією і культурною спадщиною Українського Причорномор’я.
Матеріали видані в авторській редакції. Автори статей несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших відомостей.

Гончарук Г. Мемуари професора. Кн. 4. Випробовування посадою / Григорій Гончарук. – Одеса : Астропринт, 2016. – 152с.
У книзі мова йде про наступні п’ять років праці автора в Одеському політехнічному інституті (тепер – Одеський національний політехнічний університет); про його успішну діяльність на посаді завідувача кафедри; про осудження атак московської преси на ректора Костянтина Івановича Заблонського; про неприйняття корупційної пропозиції начальника; про захист докторської дисертації, про власні навчальні методи; про діяльність в Кабульському університеті (Афганістан); про відчайдушні і катастрофічні спроби реформувати Комуністичну партію?

Гончарук Г. Мемуари професора. Кн. 3. Доленосний політехнічний / Григорій Гончарук. – Одеса : Астропринт, 2016. – 156 с.
У книзі йдеться про перші 12 років праці автора в Одеському політехнічному інституті (тепер – Одеський національний політехнічний університет); про грубе втручання партійних органів (бюро, гіарткому, міськкому, обкому, Центрального комітету КП України) в його лекційну, наукову та виховну роботу; про непохитність і мужність автора в захисті своєї справи та впевненість у досягненні справедливості і мети.
Гончарук Г., Іваніченко Л. Ректор від Бога / Григорій Гончарук, Лілія Іваніченко. – Одеса : Астропринт, 2017. – 176 с.
У книзі йдеться про талановитого ректора Одеського політехнічного інституту (тепер Одеський національний політехнічний університет), відомого вченого і педагога Костянтина Івановича Заблонського. Обіймаючи посаду керівника вишу у 1969-1985 рр., він спромігся більш ніж в два з половиною рази збільшити територію політехнічного новими будівлями (навчальними корпусами, лабораторіями, бібліотекою, гуртожитками та ін.), а також вивести цей навчальний заклад до рівня передових як в УРСР, так і у Союзі. Небачені до того в історії ОПІ успіхи К. І. Заблонський досягав в умовах зацьковування його московською пресою.

Добрі справи на благо громади : Брошура присвячена краєзнавцю та новелісту Валерію Зарічуку, його роботі на посаді сільського голови с. Новопетрівка Великомихайлівського району Одеської області / авт.-упор. М. Драган ; фото Ю. Калинюка. – Одеса : Астропринт, 2016. – 20 с.: іл.Мороз, Валентин Леонідович Життєдайні джерела : вибрані поезії / Валентин Мороз; уклад. І.О. Меліхова; худ.Л. Дем’янишина. – Одеса : Астропринт, 2017. – 280 с.
Збірка поезії вийшла до 80-річчя до Дня народження Валентина Мороза, поета, журналіста, лауреата Республіканської премії ім. П. Тичини.Історія Хаджибея (Одеси) в працях дослідників XIX-XX ст.: 1-89 хрестоматія /упоряд. Т. Г. Гончарук. — Одеса : Екологія, 2015. – 224с.
Хрестоматія містить тексти праць восьми науковців XIX-XX ст. з історії Хаджибея (Одеси), подані мовою оригіналу. Пропоновані тексти дозволяють простежити процес нагромадження дослідниками фактологічного матеріалу та зміну підходів щодо вивчення конкретної історико-краєзнавчої проблематики. Читаючи праці, написані за часів Російської імперії та СРСР, треба брати до уваги влив на авторів цензури та державної ідеології.
Хрестоматія рекомендована студентам-історикам, викладачам, усім, хто цікавиться історією України та Одеси XV-ХVІІІ ст.

Малиновський А. Как живется, земляки?!: Из жизни рядовых одесситов : Художественно-документальная почти что повесть / Альберт Малиновский. — Изд. второе. — Одесса: Астропринт, 2017. – 660 с.
Книга А. В. Малиновского «Как живется, земляки?!» рассказывает о жизни людей вообще и в частности одесситов, проживавших в нашей стране и за рубежом в довоенный период и живущих по настоящее время. В книге использовано более половины документальных сведений, а также малоизвестных и засекреченных фактов. Написана она простым «одесским» языком и читается с интересом.


Кретов, Георгий Михайлович Морские байки : рассказы / Г. М. Кретов, А. А. Карпенко, Г. X. Михальченко. — Одесса : Астропринт,2017. – 48 с.
Рассказы-воспоминания написаны моряками-ветеранами Черноморского пароходства, в них в юмористической форме повествуется о нелегкой жизни моряка в рейсе. Не каждому даны силы выдержать долгую разлуку с семьей и родным городом Одессой, непогоду, штормы, качку. Быть моряком – это призвание.
Владимирова Л. Моя Марина : [сборник науч.-публ. статей, очерков, эссе, стихов] / Людмила Владимирова. – Изд. второе, неправ. и доп. – Одесса : Астропринт, 2016. – 248 с.: ил.
Книга «Моя Марина» — второе, исправленное и дополненное издание сборника Людмилы Владимировой, канд. мед. наук, организатора (1996) и руководителя Литературной гостиной Одесского Дома ученых, члена Союза писателей России.
Издание подготовлено к 75-летию гибели М. И. Цветаевой, состоит из трех разделов. Первый, одноименный, включает научно-публицистические работы, опубликованные в 1991-2013 гг. в СМИ, в материалах Международных Цветаевских чтений (1-У, Елабуга, 2002-2008), и др.
Второй (Плаванье) содержит очерки, эссе — о праздновании 100-летнего юбилея М. Цветаевой (Москва, 1992), участии в Международных чтениях, посещениях Елабуги, Тарусы. Они включают и много личного. Автор доверительно, исповедально приоткрывает нам свою душу.
Третий («Ах, время...») включает подборку стихов Л. Владимировой: посвященных М. Цветаевой и с эпиграфами из ее стихов, представляющих своеобразный диалог «О времени и о себе».

Плесская Э.Г. Немецкая колония Зельц (Selz). 1809-1944 : Страницы истории / Э. Г. Плесская. - Одесса : Астропринт, 2016. – 36 с.
В книге исследуется история основания, развития и причины исчезновения с географических карт немецкой колонии Зельц и появления на ее месте села Лиманское. Кратко рассмотрены история поселения немецких выходцев, особенности самоуправления, хозяйственная деятельность, религиозная жизнь, особенности образования, образ жизни немецких колонистов в дореволюционный период, изменения в социально-экономическом устройстве и образовании в советский период, а также судьба немецкого населения колонии в период оккупации фашистскими войсками в 1941- 1944 гг. и после окончания войны.

Нам - 60! Колектив КУ «Одеська обласна психіатрична лікарня № 2» відзначає ювілей / Укл. Г. П. Ільїна, О. К. Михайлюкович. – Одеса : Прес-кур’єр, 2016. – 120 с., 24 с. іл.
Це книга про створення, становлення і складну благородну працю колективу Одеської обласної психіатричної лікарні № 2, якій виповнюється 60 років. За цей час тут надали допомогу тисячам хворих. Бо працюють у лікарні досвідчені, високопрофесійні лікарі і медсестри, які не знають втоми і обрали своїм покликанням дарувати людям спокій, лікувати хворі душі, давати поради тим, хто потребує допомоги, переборювати холод у заледенілих серцях. Вони завжди готові приголубити дитину, зігріти стару людину чи просто вислухати і відчути біль чужої душі. Як свій... А це і є справжнє милосердя.

Максименко В. С. Память сердца : Воспоминания. Статьи / В. С. Максименко. – Одесса : Астропринт, 2016. – 348 с. : ил.
Автор этой работы педагог, деятель культуры, которому посчастливилось па протяжении многих десятилетий благодарно воспринимать искусство певцов, композиторов, дирижёров, инструменталистов, танцовщиков, артистов драмы, кино и фиксировать в своих публикациях восприятие их творчества, передавая собственные ощущения современникам. Ему посчастливилось узнать и благодарность своих героев, отражённую в их драгоценных автографах, воспроизводимых в тексте книги. Автор также возвращает из забвения ряд имён деятелей прошлого. Он создаёт своеобразный фолиант памяти.

Мамонтов В. Ходите чаще на «Привоз» / Виктор Мамонтов. – Одесса : Астропринт, 2016. – 276 с. – (Серия «Бібліотечка лауреатів премії імені Степана Олійника»).
В своей новой книге автор, с присущей ему наблюдательностью, в беззлобно-насмешливом тоне рассказывает о потрясающем разнообразии ауры, которая имеет место быть только на знаменитом «Привозе». Герои повествования не придуманные, а реальные завсегдатаи и гости, приходящие в «чрево Одессы» ради «интэрэсу». Искрометный одесский юмор, бьющий не в бровь, а в глаз, насыщающий книгу, подтверждает, что и ныне прославившаяся на весь мир жемчужина у моря остается неповторимой и неподражаемой как бы до понимания того, шо ж оно на самом деле есть, таки да, эта самая штуковина, которую кто-то когда-то придумал и дат ей название по имени - Жизнь.

Парки і сквери Одеси очима художників і архівістів : книжка-альбом / авт.-упорядн.: Л. Г. Білоусова, Є. О. Волокін, В. В. Левчук [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2017. – 100 с.: іл. – (Архівна Одіссея : вип. 1)
Книга є першим випуском нової видавничої серії «Архівна Одіссея», започаткованої у 2017 р. Державним архівом Одеської області як продовження телевізійного проекту під аналогічною назвою. Випуск присвячено актуальній темі історії розвитку зеленої зони Одеси, що знайшла відображення в архівних документах, колекційних фотографіях проекту OLD.ODESSA.UA та картинах художників України. Поєднання історичних джерел з творами митців є оригінальною формою презентації матеріалів, підготовлених до публікації Державним архівом Одеської області у співпраці з краєзнавцями.

Південь України у вітчизняній та європейській історії :матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 верес. 2016 р., м. Одеса) / ред. кол. : Цубенко В. Л. (гол. ред.), Хмарський В. М. (заст. гол. ред.), Реєнт О. П. [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – 460 с.
Збірник містить виклад основних положень доповідей, виголошених на пленарному та секційних засіданнях III Міжнародної науково-практичної конференції «Південь України у вітчизняній та європейській історії», яка проводиться в Одеській міській раді на базі Одеської державної академії будівництва та архітектури 15-16 вересня 2016 р. Широкий спектр наукових проблем дає змогу ознайомитися з результатами нових досліджень соціально-економічної, політичної та військової історії Півдня України. Також окреслено деякі здобутки і проблеми охорони і збереження культурно-історичної спадщини Півдня України. Окремі історіографічні та джерелознавчі дослідження присвячені видатним постатям минулого, висвітлюються сучасні краєзнавчі події. У виданні розкрито широке коло проблем історії польського аспекту Південної України. Значна увага у збірнику приділена проблемам мовознавства. Видання розраховане на істориків, краєзнавців, архітекторів, студентів, науковців, освітян і всіх, хто захоплюється українською історією та актуальними проблемами Півдня України.

Сушинський Богдан Іванович : каталог видань 1972 - травень 2016 / упоряд.: Л. М. Бур’ян, М. Л. Десен-ко ; ред. М. JÎ. Десенко. — Вид. 2-ге, розшир, і допов. — Одеса : Астропринт, 2016. – 104 с. : іл. — (Сер. Письменники Одеси ; вип. 38).
Ви тримаєте другий, розширений і доповнений, «Каталог видань» відомого письменника, академіка, професора, заслуженого журналіста України, громадського діяча Богдана Івановича Сушинського.
Посібник містить повну біографію, перелік важливих подій у житті й творчості письменника, власне каталог, до якого увійшли видання українською, російською та латиською мовами за 1972 — травень 2016 р. (станом на 1 червня 2016 p.). Каталог включає публікацію письменника, літературознавця В. Полтавчука про Б. Сушинського. Бібліографічний опис книжок, зроблений за чинними правилами, доповнюють анотації українською мовою до кожної з них (незалежно від мови публікації твору).
Деякі з творів Б. Сушинського, які користувалися найбільшою популярністю серед читацького загалу, перевидавалися два, три, а то й більше разів. Через те, об’єднані однією анотацією, вони розміщені за першою публікацією. Книги письменника з фондів ОННБ мають шифри. Астериском позначені видання, які не було можливості переглянути de visu.
Посібник завершують два біобібліографічних покажчики (1996, 2006), присвячені творчій та громадській діяльності прозаїка, а також опис першого видання каталогу. Наприкінці подається хронологічний перелік видань.
Каталог видань Б. І. Сушинського стане у пригоді літературознавцям, книгознавцям, викладачам, пошукувачам, бібліофілам, студентам, бібліотечним працівникам.

Ярмарок сміху 2015 : твори учасників гумористичного конкурсу самодіяльних літераторів : [збірка] / упоряд. та голов, ред. В. Мамонтов. – Одеса : Астропринт, 2015. – 78 с.
Авторами цієї колективної збірки стали учасники конкурсу «Ярмарок сміху», який проводять редакція обласної газети «Одеські вісті» та Громадський благодійний фонд ім. Степана Олійника. їх твори визнано кращими серед тих, що розглядало журі і які були надруковані на сторінках газети.

середа, 14 березня 2018 р.

Простір духовності у творах Олекси Шеренгового: до 75-річчя від дня народження


Поетична і прозова творчість О. Шеренгового – це оригінальна і самобутня сторінка в українському літературному процесі другої половини ХХ століття.

Шеренговий Олекса Гнатович (1943-2008 рр.) - поет, письменник, публіцист, лауреат Міжнародної літературної премії імені Олеся Гончара - народився 18 березня у селі Зозів на Вінниччині. Село те таке чарівне і прадавнє, п'ять ставків, озеро серед ланів, на пагорбах - дубові та грабові хащі, й на маківці щонайвищої - білостінна церква з піднебесними голубами, мов з янголами…
Не дивно, що вся творчість Олекси Шеренгового озвучена палкою любов'ю до рідної землі. Вже з перших віршів, які друкував у періодиці майбутній прозаїк, Олекса Шеренговий підсвідомо окреслив свої тематичні овиди: істина синівська любов до своєї України.
Олекса Шеренговий навчався на філологічному факультеті Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова. Зустрічі з живими класиками української літератури: Максимом Рильським, Андрієм Малишком, Олесем Гончарем, з Григором Тютюнником та знайомство з їх творчістю оказали великий вплив на його подальшу творчість.
Першу книжку «Пташиний переліт» з легкої руки видавця-поета Володимира Гетьмана та ніжного серця університетського вчителя Миколи Павлюка Олекса видав другокурсником філологічного факультету. Відомий український письменник Олесь Гончар благословив молодого письменника до вступу в товариство українського письменства.
Рік за роком приходили до читача як окремішні самобутні новели, оповідання та повісті, так і сповнені щирості і правдивості книжки: повісті «Золоте весілля», «Повінь у вересні», роман «Сипи землі», виданий у Канаді, романи «Батько» та «Любов єдина», документальні речі як «Енергія» та «Гавань долі твоєї». У 1993 році був видрукуваний однотомник прозаїка.
Критика завжди щедро вділяла письменникові свою увагу, читачі відгукувалися на різноманітні публікації, й не дивно, що Олексі Шеренговому завжди таланило на мудрих вчителів та друзів у письменницькому колі. Твори Олекси Шеренгового перекладалися на угорську, чеську, білоруську, казахську мови. У своїх творах Олекса Гнатович зумів відобразити і воскресити джерела і вічну силу добра, яке народжується великою душею і кличе кожного з нас стати Людиною на Землі.
А окрім компліментів колег, шановна конкурсна громада на чолі з незабутнім Григором Тютюнником повість прозаїка «Монолог для слідчого» означила дипломом лауреата Спілки письменників України за кращий твір для юнацтва.
Першою премією було оцінено і книжку «Хліб на долоні», яку Олекса Шеренговий присвятив мешканцям рідного села Зозів.
3 квітня 2001 року у Національній спілці письменників України відбулось вручення нагород переможцям Міжнародної україно-німецької недержавної літературної премії імені Олеся Гончара. Першу премію одержав одеський прозаїк Олексій Шеренговий за роман «Рейс».
На фото: Під час вручення премії. Голова Спілки письменників України Юрій Мушкетик, переможець Олексій Шеренговий, заступник міністра культури України Леонід Новохатько.

У 2003 році в Одесі була видана поетична збірка Олекса Шеренгового «Мій молитвослов» до 60-річчя  від дня народження письменника. Його праця була високо оцінена: Олекса Гнатович був удостоєний високої нагороди – ордена Нестора Літописця II ступеня.
Відкрию очі книзі в світлу днину,
Коли роса, як срібло, і душа — мов молодюсіньке
притке лоша, Що лиш на ноги зіп’ялося нині.
Відкрию очі книзі, коли став Ще тільки сонце вгледів
за горою, А джерело тремтить
свяченою водою, як на Йордані.
І тремтять уста.
А ще —тремтять не із плачу.
З любові!
І так любисток пахне і полин,
Любові все одно
не спиниш плин — Відкрито книгу
на сердечнім слові...

Олекса Гнатович в різні роки працював на Одеській телестудії, обласному радіо, в молодіжній газеті, кіностудії. За творами Шеренгового було поставлено двосерійний фільм «Золоте весілля», відзначений премією на Торонтівському фестивалі, фільми «Тризна», «Блукаючі зірки», художньо-документальні «Пісня любові» та «Києве мій».
Сьогодні режисерсько-письменницьку діяльність свого дідуся продовжує внучка Анастасія. У Зозові іменем Олекси Шеренгового названо вулицю.Фільми за сценарієм Олекси Шеренгового

Жанр - мелодрама
Режисер - Наталія Мотузко
Сценарист - Олексій Шеренговий
Рік - 1987
Дія фільму відбувається в день золотого весілля сім'ї Клима і Анастасії Даник. Щасливе життя прожили подружжя, виростили трьох дітей, тепер виховують онуків. Але так само, як і в далекій молодості, їх хвилює все, що відбувається навколо ...Жанр - мелодрама
Режисер - Всеволод Шиловський
Автори сценарію - Олекса Шеренговий, Лев Піскунов (за Шолом-Алейхемом)
Рік - 1991
Жителі маленького єврейського містечка смуги осілості - Лейбл Рафалович, син місцевого багатія і дочка місцевого кантора Рейзл люблять один одного. У містечко приїжджає бродячий єврейський театр. У Лейбла виявляється акторський талант, у Рейзл - вокальний. Обидва вони біжать разом з театром, але доля розводить їх в різні країни.
Твори Олекси Шеренгового з фондів бібліотеки


Шеренговий О. Г. Гавань долі твоєї: Григорівські етюди. - К.: Молодь, 1980. - 184 с.
Про молодих будівників Григорівського порту на Чорному морі, про їхнє життя, плани, мрії розповідається в серії нарисів «Григорівські етюди».
До книжки також увійшла повість «Монолог для слідчого», удостоєна премії на республіканському конкурсі на кращий прозовий твір для підлітків, проведеному Центральним Комітетом ЛКСМУ, правлінням Спілки письменників України та видавництвом ЦК ЛКСМУ «Молодь» в 1979 році на ознаменування 60-річчя комсомолу України.Шеренговий, Олекса Гнатович. Золоте весілля. Повісті. Одеса, 1973. - 127с.
Книжку складають дві повісті - «Повернення літа», в якій на матеріалі із життя сьогоднішнього села порушуються важливі морально-етичні проблеми, та «Бригада», присвячена молодим будівельникам, їх звитяжній праці, любові.


Шеренговий, Олекса. Мій молитвослов: Поезії.-О.: Астропринт, 2003. - 384с.: ілюстр.
...О, Отче наш! Ти є —
я добре знаю,
Бо маю все,
що б в тебе не просив…


Шеренговий О. Г.Повінь у вересні. Повість. — Одеса: «Маяк», 1978. — 176 с.
В основу твору лягли події Татарбунарського повстання, яке стало яскравим виявом боротьби трудящих Бессарабії за своє визволення й возз'єднання з Радянською Батьківщиною.
На сторінках повісті читач зустрінеться з людьми різних життєвих доль і характерів. У складних умовах, драматичних колізіях випукло відображаються  духовні якості героїв: мужність, відвага, чистота відображаються духовні в дружбі й коханні.

Сторінками видань про життя та творчість письменника


Випускники Одеського (Новоросійського) університету:  Енциклопедичний словник. Вин. 1/ Відп. ред. В. А. Сминти-на; Заступ, відп. ред. М. О. Подрєзова; Упорядники та бібліогр. ред.: М. О. Подрєзова, В. П. Пружина, В. В. Самодурова. — Одеса: Астропринт, 2005. — 264 с.
Одеський (Новоросійський) національний університет ім. І.І. Мечникова завжди готував і плекав кадри, здатні гідно зустріти сучасність і спрогнозувати прийдешність заради розвитку національної вищої школи, визначення пріоритетів, які б могли сприяти збагаченню інтелекту, культури і освіти народу України. Перший випуск енциклопедичного словника університету містить майже 500 славних імен його вихованців за всю історію ОНУ (1865-2005). Розрахований на істориків науки, науковців, студентів та тих, хто цікавиться історією університету.

Дім князя Гагаріна: Збірник наукових статей і публікацій / Одеський літературний музей. — Вип. 6. — Частина 2. — Одеса: Сімекс-прінт, 2011. — 392 с.
У збірнику представлені роботи з історії літературного життя Одеси: перші публікації рукописів українських та російських письменників ХІХ-ХХ ст., матеріали до біографій діячів культури, опис раритетних експонатів з фондів Одеського літературного музею.

Письменники Одещини — на межі тисячоліть: Антологія- довідник /Упоряд. Б.І. Сушинський. Худож. О. А. Гавдзинська. - Одеса: Альфа-Омега, ОКФА, 1999. - 428 с.: фот. - (Укр. і рос. мовами).
До довідника "Письменники Одещина - на межі тисячоліть" увійшли біографії та бібліографічні дані про життя і творчість письменників Одещини з 1934 по 1999 рр.
Це видання є довідково-творчим додатком (спеціальним випуском) журналу Одеської обласної організації Національної Спілки письменників України «Літературна Одеса».
Видання розраховане на вчителів, бібліотекарів, літераторів, широке коло читачів.

Одеське літературне віче: У 2 т. Т. 1. Антологія поезії / Упоряд., автор передмови В. Г. Рутківський. — Одеса: Астропринт, 2004. — 592 с. - (Рос. та укр. мовами).
У антології подані творчі біографії поетів — членів Національної Спілки письменників України з часу заснування до наших днів. Кожна стаття містить у собі стислі відомості про час і місце народження літератора, освіту, роботу, літературні відзнаки, твори, що вийшли окремими виданнями, а також підбірку його поезій.
Довідник розрахований на бібліотечних працівників області, учителів, викладачів вузів, учнів, студентів, краєзнавців і всіх, хто цікавиться витоками та станом літературного процесу на Одещині.

Ісаєнко Л. М. Пам’ять і слово: Українознавча філологічна сторінка Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова: Літературно-критичні нариси. — Одеса: Астропринт, 2004. —248 с.: 12 арк. іл.
Літературно-критичні нариси розповідають про вчителів, вчених
Одеської літературознавчої школи, про письменників, чия творчість пов’язана з Півднем України, філологічним факультетом Національного університету.


Сторінками періодичних видань

  • Дерев’янко І. «Він був не таким, як усі…»: [Вечір пам’яті О. Шеренгового] // Чорноморські новини. - 2013. - 21 берез. - С.3.
  • Єфимова.Г. Молитослов Олекси Шерингового: [Творчій портрет письменника] // Чорноморські новини. - 2013. - 21 берез. - С.3.
  • «Любові все одно не спинеш плин…» :[Творчій портрет Шеренгового] // Золотослів. - 2012. - серп. - №2. - С. 13.
  • Мейзерська Т. Лирична збірка О. Шеренгового «Мій молитослов» // Думська площа. - 2005. -2 верес. - С.4.
  • Знову пишуться вірші:[Творчість поета] // Думська площа. - 2003. - 14 берез. - С.1.
  • Пащенко, М. Трудными дорогами «Рейса» :[О романе А. Шеренгового] // Веч.Одеса. - 2001. - 17 мая. - С.5.
. Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...