Слідкуйте за новими надходженнями літератури до відділу краєзнавчої літератури і бібліографії в рубриці "Що читати про край"

четвер, 11 липня 2024 р.

Письменники – ювіляри липня: 130 років від дня народження Ісака Еммануїловича Бабеля; 85 років від дня народження Бориса Андрійовича Нечерди

 


У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії підготовлено презентація книжкової виставки «Письменники – ювіляри липня: 130 років від дня народження Ісака Еммануїловича Бабеля; 85 років від дня народження Бориса Андрійовича Нечерди».

130 років від дня народження Ісака Еммануїловича БАБЕЛЯІСААК БАБЕЛЬ народився 12 липня 1894 року в Одесі на Молдаванці у сім’ї дрібного підприємця.

Краєзнавцю Олександру Розенбойму вдалося встановити дані про те, що народився Бабель у будинку бабусі за материнською лінією Хаї-Леї Швехвель, господині крамниці «Торгівля вівсом та сіном» на Дальницькій, 21.

Сім’я Бабеля прожила там трохи більше року, коли його батькові запропонували роботу у Миколаєві. У 1905 році Ісаак із батьками повертається до Одеси, живе у сестри матері, зубного лікаря, за адресою: Тираспольська, 12, кв. 3.

В тому ж році Бабель вступав до одеського комерційного училища за оцінками подолав «відсоткову норму», встановлену для євреїв, проте не був прийнятий (система хабарів у Одесі існувала й тоді).

За рік домашньої освіти пройшов програму двох класів, крім обов’язкових дисциплін вивчав Талмуд та починав навчатися грі на скрипці у П.С. Столярського. З другого разу вступив до училища, закінчив його, тоді ж вивчив французьку мову, якою володів настільки вільно, що перші оповідання писав нею (вони не збереглися).

Потім Бабель навчався у Київському інституті фінансів та підприємництва. У Києві опублікував у 1913 році своє перше оповідання «Старий Шлойме» – у журналі «Вогні».

У травні 1939 року письменника було заарештовано. Звинувачення стандартне. Підписавши протоколи допитів під тортурами, на останньому допиті Бабель цурається всіх своїх «показань». Це не допомогло. 27 січня 1940 року І.Е. Бабель був розстріляний. Рукописи письменника, вилучені чекістами, були спалені.

Книги Ісаака Бабеля повернулися до читача за часів «відлиги».

А виданий згодом чотиритомник Ісаака Еммануїловича спростував легенду про те, що цей письменник залишив «надто маленьку літературну спадщину».

В Одесі пам’ять про Ісаака Еммануїловича Бабеля увічнена в назві вулиці на Молдаванці, а також меморіальною дошкою на Рішельєвській, 17 (скульптор О. Князик).

З ініціативи Всесвітнього клубу одеситів було проведено міжнародний конкурс створення пам’ятника письменнику. Перше місце та право спорудити пам’ятник отримав відомий скульптор Георгій Франгулян (архітектори М. Рева, О. Луценко).

4 вересня 2011 року на вул. Жуковського, 24, біля школи № 117, навпроти будинку, в якому мешкав письменник, було урочисто відкрито пам’ятник І.Е. Бабелю.2 вересня 2014 року на Алеї Зірок було відкрито нову зірку – на честь Ісаака Еммануїловича Бабеля.  

85 років від дня народження Бориса Андрійовича НЕЧЕРДИ НЕЧЕРДА́ Борис Андрійович (11. 07. 1939, с. Ярешки, нині Бердичів. р-ну Житомир. обл. – 11. 01. 1998, Одеса) – письменник, критик, перекладач, журналіст. Член НСПУ (1964). Нац. премія України ім. Т. Шевченка (2000, посмертно), літ. премія ім. Е. Багрицького (1967) за збірку поезії «Материк»; Дитинство і юність Н. пройшли в м. Олександрія (Кіровогр. обл., 1953–58), де й почав писати вірші. Навч. в Одес. інституті інж. мор. флоту (від 1958), після закінчення 3-х курсів – на журналіст. роботі в Одесі, зокрема 1995–97 – завідувач відділу культури незалеж. г. «Юг»; 1967–69 – сценарист Одес. кіностудії худож. фільмів. Відп. секр. Одес. організації СПУ (1979–85). Н. належить до плеяди шістдесятників. Дебютував 1957 віршем «Молодой агроном» у міськрай. газеті. У поезії Н. все дуже особисте: природа, соц. клімат, інтимні почуття – тісно пов’язані, переплетені між собою, й виокремити тематично їх непросто. Вже в першій поет. зб. «Материк» (1963) поряд із захопленими вигуками й романт. інтонаціями, характерними для цього поет. покоління, зазвучали й суто індивід. мотиви Н., що відразу ж увиразнилися в наступ. книжці – зб. поем «Лада» (1965; обидві – Одеса). Саме в жанрі поеми («Ярешківський роман», «Фашизм», «Шевченко», «Революція», «Данте» тощо) особливо виявився лірич. талант Н. У його творах відчувається пристрасна громадянськість, правдолюбність, що поєднуються з глибиною філос. роздуму – про сутність людини й світу. Лексика творів насичена техніцизмами, діалектизмами, неологізмами. Автор роману «Смерть кур’єра» (К., 1991).

Нагороджений премією «Люди дела» (1993) за створення циклу віршів про сучасність;

Посмертно вийшла зб. творів «Остання книга» (О., 1998), осн. мотивами якої є любов до життя й ціна життя, повна внутр. незалежність від зовн. світу й навіть від друзів. Окремі твори Н. перекладено багатьма мовами світу. 1999 Ліга укр. меценатів, ред. ж. «Київ» та Одес. організація НСПУ заснували Літ. премію його імені. 2010 в Олександрії на школі, де навч. Н., встановлено мемор. дошку, 2016 на його честь названо вулицю. Ім’я Н. увіковічнено на алеї Зірок в Одесі (2019).

Нагороджений Національною премією України імені Тараса Шевченка (посмертно, 2000) за збірку поезій «Остання книга».

 

Усім я відважив! Знаменам – пойменно!

Прощай... Як то кажуть: зів'яли квітки!

Чекайте на мене, чекайте на мене,

Чекайте на мене!... І скиньте шапки (Нечерда Б.)
Основні твори: Барельєфи. О., 1967; Поезії. К., 1970; 1984; Літак у краплі бурштину. О., 1972; Вежа. О., 1980; Удвох з матір’ю. О., 1983; Седло для кентавра / пер. с укр. О., 1989; Вибране. К., 1991; Вибрані твори. О., 2004.Підготувала К.Г. Черненко, провідний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури і бібліографії.

неділя, 16 червня 2024 р.

Нові надходження до відділу краєзнавчої літератури і бібліографії у ІІ кварталі 2024 року

 

 Представляємо нові книжки, які надійшли до відділу краєзнавчої літератури і бібліографії у ІІ кварталі 2024 рокуЛукомор'я : археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор'я [Текст] = Лукоморье : археология, этнология, история Северо-Западного Причерноморья / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова; Іст. ф-т, Південноукр. центр етн. та політ. дослідж "ЛАД"; [редкол.: В. Г. Валушок, О. А. Бачинська, I. В. Бруяко [та ін.]]. – Одеса, 2010. – Вип. 3. – 2009. – 469 с.: іл. 
Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею [Текст]: наук. зб. / М-во культури України, Одес. іст,- краєзнав. музей ; наук. ред. В. В. Солодова ; [редкол. : Л. Г. Білоусова, А. О. Добролюбський, І. М. Озерянська [та ін.]]. - Одеса : Астропринт, 2005 -

№ 17/2019 [пер. з англ.О. Ю. Рубльова]. – 2019. – 118 с.: іл. – Текст : рус., укр. – Бібліогр. в кінці ст.

Сімнадцятий номер збірника містить матеріали, присвячені яскравим особистостям, які жили та діяли у Причорноморському регіоні. Статті висвітлюють маловідомі сторінки цивілізаційного процесу краю, зокрема формування його поліетнічного населення, показують багатство музейних зібрань, їх значення для розвитку історичного краєзнавства та збереження і продовження культурних традицій, а також історію, сучасність та перспективи розвитку музейництва в регіоні. 

Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею [Текст]: наук. зб. / М-во культури України, Одес. іст.-краєзнав. музей ; наук. ред. В. В. Солодова ; [редкол.: Л. Г. Білоусова, А. О. Добролюбський, І. М. Озерянська [та ін.]]. - Одеса : Астропринт, 2005 –

№ 19/2021 / [пер. на англ. мову О. Ю. Рубльова]. – 2021. - 79 с.: іл. – Текст : укр., рус., англ. – Бібліогр. в кінці ст.

Дев’ятнадцятий випуск збірника присвячено 15-річчю відродження Музею «Степова Україна» як відділу Одеського історико-краєзнавчого музею. Ретроспективою статей 1990-х - 2000-х рр. показано, в контексті культурного і суспільно-політичного життя України і її Причорноморського регіону, спадкоємність історичного та відродженого музеїв. Досліджено унікальні колекції та окремі експонати із зібрання «Степової України», діяльність яскравих особистостей її засновників і дарителів. Приділено увагу різним формам музейної педагогіки як складової національно-патріотичного виховання молоді. 

Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею [Текст] : наук. зб. / М-во культури України, Одес. іст.-краєзнав. музей ; наук. ред. В. В. Солодова ; [редкол.: Л. Г. Білоусова, А. О. Добролюбський, І. М. Озерянська [та ін.]]. - Одеса : Астропринт, 2005 –

№ 20/2023 / [пер. на англ. мову О. Ю. Рубльова]. – 2023. - 85 с.: іл. – Текст : укр., рус., англ. - Бібліогр. в кінці ст.

Двадцятий номер збірника містить матеріали, присвячені особистостям, які жили у Причорноморському регіоні і чия діяльність вплинула на історичні процеси, висвітлюються маловідомі сторінки цих процесів у краї. Показується багатство музейних зібрань, їх значення для збереження і продовження культурних традицій, розвитку музейництва в регіоні.

В 100-й – ювілейний рік початку краєзнавчого руху на Одещині, акцентується увага на його досягненнях, звернення до яких сприятиме розвитку регіону, зокрема охороні пам’яток історії та культури, природно-історичного середовища в цілому. 

Коробчук А. С. Історія жіночої освіти на Півдні України у XIX на початку XX ст.: Одеський інститут шляхетних дівчат [Текст] : дис. : 032 «Історія та археологія»: кваліфікаційна наук. праця на правах рукоп. / А. С. Коробчук ; наук. кер. В. М. Хмарський ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2023. – 192 с. – Дар авт.

У дисертації проаналізовано відповідну історіографію з історії жіночої світи на теренах сучасної України та Російської імперії. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертаційна робота є першим комплексним дослідженням історії Одеського інституту шляхетних дівчат. Під час наукових пошуків було виявлено комплекс архівних документів з будівельної історії установи, особові справи персоналу і пансіонерок тощо. Зазначається, що для розкриття питань повсякденного життя інституток важливо залучити до комплексу джерел мемуари, щоденники, листівки. Систематизовано документальні та наративні джерела, а також матеріали періодичних місцевих видань.

Уточнено і доповнено: дату заснування Одеського інституту шляхетних дівчат; тривалість освітнього процесу вихованок інституції.

У висновках підкреслюється, що Одеський інститут шляхетних дівчат був самостійним, привілейованим жіночим закладом освіти на півдні України.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони можуть бути використані при викладанні курсів з «Історії Одещини» та розробці вибіркових курсів «Історія освіти та науки в Україні», «Історії жіночої освіти в Україні». Фрагменти дисертаційного дослідження є корисними при розробці екскурсійних маршрутів по м. Одесі. Також загальні висновки з теми можуть доповнювати загальні та спеціальні праці з історії України. 

Волокін Є. Курсаки, або Місце, якого нема на карті [Образотворчий матеріал] : [альбом] / Є. Волокін, А. Єзеров. – Київ : 7БЦ, 2024. – 164 с.: іл. – Серія «Стара Одеса в фотографіях», вип 8).

«Курсаки, або Місце, якого немає на карті» – так називається книга, яку ви зараз тримаєте в руках. Зазвичай предметом дослідження чи просто замилування Одесою стають її відомі всім візитівки, якісь знакові місця чи пам'ятки, з якими місто насамперед асоціюється. Але Одеса – це й ті її місцини, що нерідко залишаються поза широкою увагою. Це вулиці та квартали, провулки та будинки, сквери, сади та городи, це люди, які тут народилися й живуть. Про них і розповідає цей альбом, перше систематизоване видання про одеський мікрорайон Курсаки та прилеглі до нього території.

Говорячи про Курсаки, не можна не зачепити Ближні та Дальні Млини, розшифровуючи місцеву топоніміку – не звернутися до значущої для Одеси епохи порто-франко, а слухаючи спогади мешканців про першого тутешнього власника легкової автівки чи сусіда, який тішив дітей поїздками у запряженому конем візкові, - не згадати про Дюка де Рішельє чи про куди менш симпатичні, а то й страхітливі фігури, що їх, може, й хотілося б викреслити з пам'яті, але пам'ятати потрібно...

Ця книга – восьма у серії краєзнавчих альбомів, що вийшли вже в межах проекту «Стара Одеса в фотографіях». Об'єднує їх головний принцип – намагання не лише розповідати історію міста, а й показувати її – завдяки десяткам оригінальних світлин, переважна більшість яких публікується вперше. Визначальною залишається і від початку прийнята за основу авторська формула – «фактаж, контекст, оцінка».

Численні історичні документи, архівні матеріали, карти та поштові листівки, довідники та газетні хроніки, родинні фотоальбоми та спогади містян, для яких історія була не історією, а просто життям з його нібито незначущими подробицями й побутовими дрібницями - це те, що було опрацьовано в роботі над книгою. І те, що, сподіваємося, дозволить читачу, як з окремих пазлів, суто з фактів скласти для себе певну цілісну картинку й оцінити її - без сентиментальних рожевих окулярів, заяложених міфів чи ідеологічних нашарувань різних історичних періодів, пережитих країною, містом, його мешканцями.

Курсаки – це не тільки місце на карті Одеси. Це невід'ємна частина її історії. Історії, яка – попри все! – буде продовжена. 

Верба Ю. Одесская сага [Текст] / Ю. А. Верба. – Харьков : Фолио, 2019. - (Серия «Сага»). – Кн. 4 : Троеточие ... – 2021. – 413 с.

В застойных 1970 - 80-х будет много неожиданных крутых поворотов в жизни каждой из постаревших сестер Беззуб и их уже совсем взрослых детей. А в неизменных декорациях двора на Мельницкой, 8, как и всегда, будут «делать базар», «сохнуть белье» и рожать новые слухи и новых жителей. В романе «Троеточие...» заключительной, четвертой части «Одесской саги», казалось бы, расставлены все точки в истории многодетной семьи Ивана и ФирыИры Беззуб, которые еще в начале XX века поселились здесь с мыслью, что это временное жилье. Но, как часто бывает, точки превращаются в многоточие – ведь двери на Молдаванке распахиваются настежь не только в лето, но и в новую жизнь... 

Південний Захід. Одесика [Текст]: іст.-краєзнав. наук. альм. / Нац. спілка краєзнавців України, Асоц. європ. культури «Золота акація»; [редкол. : О. П. Тригуб, О. Г. Бажан, О. А. Бачинська [та ін.]; голов, ред. В. А. Савченко]. – Одеса: Оптімум, 2006. – Бондаренко М. О. (нове вид-во), 2023 (нова назва).

Вип. 35. – 2024. – 248 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.

Зберігаючи вірність традиціям, до 92-ої річниці від дня утворення Одещини, побачив світ 35-ий випуск видання.

Як завжди, до уваги читачів, науковців, краєзнавців – широкий спектр матеріалів і досліджень, які висвітлюють різні аспекти історії, культури, духовності Півдня України у часи імперій, тоталітаризму та демократії; закладають науковий фундамент на майбуття та вибудовують перспективу для конструктивних, злагоджених відносин з нашими європейськими сусідами.

Війна, що точиться спонукає дослідників до глибинного вивчення історичних подій, які так чи інакше стосуються воєнних часів. Про це свідчать матеріали нового випуску «Південний Захід. Одесика» – дослідження Є. Волосевича «Військові аеродроми біля Вигоди в перші дні німецько-радянської війни», матеріал К. і В. Проніних та В. Васильєвої стосовно таємниць Усатовських катакомб, стаття А. Карпеченкова про архітектуру «старої» Одеси, що присвячена річниці внесення історичного центру Одеси до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Наразі 35-й випуск позначений матеріалами, які висвітлюють історичні аспекти не тільки Одеси, а й Одеської області, Півдня України. У центрі наукових інтересів цього разу – Ольвія (сучасна територія Миколаївщини), Очаків, Буджак тощо. Таке розширення географічних теренів свідчить про збагачення нашого наукового потенціалу, невпинність подальшого розвитку. 

Леонид Утёсов и «Бульварные новости» [Текст] / Амчиславский Э., Амчиславский Б., Галяс А.В., Норд Г.Э. «Леонид Утёсов и “Бульварные новости”». Часть третья. Нью-Йорк: EDNA Media Corp., IUFSUSA, 2024. – Ч. 3. – 288 c.

В книге собраны статьи, посвященные Леониду Осиповичу Утёсову, и опубликованные академиками Международной Академии Развития Литературы и Искусства, членами Союза писателей Северной Америки на страницах еженедельника «Бульварные новости» в 2022-2023 гг.

Уже четыре года на страницах еженедельной газеты «Бульварные новости» регулярно публикуются статьи членов Союза писателей Северной Америки.

Многие из этих материалов посвящены Леониду Осиповичу Утёсову, его коллегам, памяти о нем в творчестве писателей, поэтов, художников. Говорят, что газета живет один день. Авторы решили собрать все материалы, в которых упоминается Леонид Утёсов, и опубликовать их в книге.

В 2021 и 2022 годах из печати вышли две части книги «Леонид Утёсов и “Бульварные новости”», которые были с интересом приняты читателями. Поэтому решили выпустить третью часть книги, куда включены материалы, не попавшие в предыдущие издания.

На обложке представлен фрагмент картины одесского художника Андрея Халтурина «Наш Лёдичка», 2016 (70x100, холст, масло).

На титульной странице фотография из архива Л.О. Утёсова, предоставлена А.С.Ревельс.

Авторы благодарят Татьяну Мацюк, менеджера компании Design-ER, за дизайн обложки данного сборника. Авторы благодарят Юлию Павлову и Оксану Терпак, дизайнеров компании Design-ER, за качественную организацию работы по предтипографской подготовке издания данной книги.

Авторы благодарят Михаила Курова, арт-директора и президента компании Design-ER, за высокопрофессиональную многолетнюю поддержку проектов «Я родился в Одессе...» и «Утёсовская энциклопедия». 

Жданов Д. Невигадані історії одеського трамвая / Дмитро Жданов. – Одеса: Бондаренко М.О., 2024. – 120 с. 

Ви тримаєте в руках сьому книгу, створену в рамках краєзнавчого проекту ODESA INCOGNITA, присвячену трамвайному міфу Одеси. У пропонованій книзі наведено основні віхи історії одеського трамвая, приправлені кумедними історіями та цікавими подробицями життя нашого міста. Деякі матеріали публікуються вперше.

Ви тримаєте в руках сьому книгу із серії ODESA INCOGNITA, присвячену трамвайному міфу Одеси. Насправді 2021 року вже вийшла книга «Трамвайні історії Одеси».

Дмитро Жданов: «Після виписки з реанімації в жовтні 2020 року мене непокоїла думка, що я можу не встигнути реалізувати всі заплановані проекти. Тож я вирішив почати опрацьовувати зібрану за роки інформацію та відновити випуск книг».

Восени 2021 року друга книга із серії ODESA INCOGNITA вийшла. Нехай і не ідеальна, але це була перша книга з історії одеського трамвая. Вона надихнула відому блогерку Юлію Карабаджак створити унікальний аудіогід за маршрутом 20-го трамвая. Ну, а я познайомився з кількома колекціонерами, які допомогли мені зібрати матеріал для нової книги. Нова книга настільки відрізняється від попередньої, що фактично є абсолютно новою, з новими цікавими історіями про одеський трамвай.

Журнал Forbes у 2012 році включив одеський трамвай до списку 12 найцікавіших трамваїв світу в номінації «за найбільшу згадку у фольклорі, літературі, кіно». Але одеський трамвай цікавий не лише цим. Одеса – одне з небагатьох міст у світі, де збереглося багато об’єктів трамвайної архітектури початку XX століття, і одне з перших міст в Україні, де з’явився кінний трамвай. Одна лише історія створення в Одесі кінних залізниць сповнена нерозгаданих і не заповнених досі прогалин. І лише уважно читаючи документи того часу за принципом «між рядків», можна усвідомити всю грандіозність інтриг та змов, що супроводжували появу в Одесі трамвая.

Крім безпосередньо трамвайної архітектури, одеський трамвай також опосередковано вплинув на розвиток міста, зокрема на його забудову. 

Сузір'я Одеси [Текст]: зб. творів сучас. письменників про Одесу та Причорномор'я : для серед, та ст. шк. віку / уклад. І. Іщук ; за ред. В. Рутківського ; худож. Л. Дем'янишина. – Одеса : Друк Південь, 2019. – 204 с.: іл. 


Школа трьох ювілеїв [Текст]: збірка : присвяч. видат. даті в історії нашого навч. закл. – 60-річчю фр. мови у спеціаліз. шк. / упоряд. : В. І. Шелакін, Н. В. Лазарева ; літ. ред. О. Ксендзюк. – Одеса : ТЕС, 2020. – 224 с. : фот.

Ця справді історична для нашого навчального закладу книга – плід великої і тривалої праці педагогів, учнів, їхніх батьків та випускників легендарної Одеської спеціалізованої школи №10 І-III ступенів імені льотчиків-космонавтів Г.Т. Добровольського та Г.С. Шоніна Одеської міської ради Одеської області.

У 2017 р. школа справила свій 100-й день народження, а в 2019-му – 60-річчя французької мови у спеціалізованій школі!

Стільки років праці й досвіду потребують глибокого всебічного аналізу, осмислення. Отож, було створено це унікальне за своїм змістом та формою видання, в якому зацікавлений читач знайде статті, есе, історичні нариси, біографії, зворушливі спогади, зразки творчості учнів «десяточки».

Все це – вже частина не тільки історії школи, але й історії нашого міста Одеси та української освіти взагалі.Підготувала К. Г. Черненко, провідний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури і бібліографії.

 

субота, 8 червня 2024 р.

Скарбниця шедеврів у Палаці Абази: до 100-річчя Одеського музею західного і східного мистецтва

 

 

 


Девіз свята: «Музеї – важливий засіб культурного обміну, збагачення культур і розвитку взаєморозуміння, співробітництва й миру між народами»

 

 

Палац Абази – визначна архітектурна пам’ятка національного значення. Це – пам’ятник архітектури XIX століття, в якому гармонійно поєдналися елементи бароко, рококо, ампіру. Побудована за проектом архітектора Людвіга Оттона у 1856-1858 роках, розкішна резиденція купця з аристократичним корінням Олександра Михайловича Абази (1826—1889 рр.) призначалася для проведення балів, прийомів та інших урочистостей. Будинок так і називали  – «Палац пана Абази».

З плином часу будівля змінила свій соціальний приватний статус на громадський і стала на службу одеського суспільства.

Скільки історичних подій, буремних і драматичних, відбулося відтоді, а цей прекрасний будинок протягом 166 років прикрашає наше місто, служить багатьом поколінням одеситів!..

Архітектурний шедевр вражає своєю красою як зовні, так і всередині.

Сторіччя тому в палаці Абази були зібрані мистецькі колекції з усього світу. У 1924 році був заснований Одеський музей західного і східного мистецтва. Протягом століття – від 1924 року по нинішній час – фонди музею постійно поповнювалися унікальними колекціями творів образотворчого мистецтва. Одеський музей зібрав під одним дахом картини знаменитих художників Західної Європи, артефакти з країн Сходу, витвори мистецтва античності.

Завдяки натхненній праці колективу музею нам відкриваються скарби світового мистецтва.

 


Література про Одеський музей західного і східного мистецтва

 

Английская гравюра XVII-XIX веков [Текст]: Эстампы из собрания Одесского музея западного и восточного искусства : каталог / Одес. музей зап. и вост. искусства, [авт. вступ. ст. и сост. кат. И. Ю. Глебова]. – Одесса : Астропринт, 2010. – 120 с. : ил.

Каталог включає гравюри англійських майстрів XVII-XIX ст. На основі дослідницької роботи, консультацій зі спеціалістами та вивчення літератури, зазначеної в бібліографічній довідці, визначено імена граверів та зображених осіб, зібрано біографічні відомості, розшифровано та перекладено авторські та видавничі написи, визначено сюжети та належність до серій, зроблено низку інших уточнень.

Хронологічними рамками каталогу є дати створення раннього естампу - 1685 р. і найпізнішого - 1895 р. імена граверів йдуть у хронології років народження. Усі гравюри публікуються вперше.

 

Власов В. Д. Одесский музей западного и восточного искусства. Западноевропейская живопись [Текст]: путеводитель / В. Д. Власов. – Одесса : Маяк, 1972. – 32 с.

Ценное и разнообразное собрание западноевропейской живописи Одесского музея западного и восточного искусства - одного из лучших на Украине - пользуется широкой популярностью, в том числе и в зарубежных посетителей. Краткий путеводитель знакомит с наиболее интересными экспонатами коллекции - произведениями выдающихся художников Италии, Нидерландов, Голландии, Испании, Франции и других стран. 


Власов В. Д. Одесский музей Западного и Восточного искусства [Текст]: путеводитель / В. Д. Власов. – Одесса : Маяк, 1966. – 32 с.

Одесский государственный музей западного и восточного искусства обладает одним из лучших собраний произведений зарубежного искусства на Украине. Музей создан в 1920 году. Основные его коллекции состоят из произведений, полученных из музейного фонда Одесского комитета охраны памятников искусства и старины за период 1920 - 1923 годов и из центральных музеев. Здание, занимаемое музеем, является памятником архитектуры. Оно построено в 1856 роду по проекту архитектора А. Оттона. В музее имеется три отдела: античного искусства, западноевропейского и искусства стран зарубежного Востока, которые занимают двадцать залов первого и второго этажей. Музей ведет большую научно-популяризаторскую работу в области изобразительного искусства. 


Глебова И. Ю. Западноевропейская акварель XIX – XX веков в Одесском музее западного и восточного искусства [Изобразительный материал]: кат.-альбом / И. Ю. Глебова. – Одесса : Астропринт, 2014. – 43 с. : ил.

Книга присвячена дослідженню вибраних акварелей відомих західноєвропейських художників XIX – XX століть, що зберігаються в зібраннях Одеського музею західного і східного мистецтва. Характерні для наукових каталогів відомості про кожен твір автор поєднує з популярними нарисами про художників.

 

Голубовская В.С. Музей западного и восточного искусства [Текст] // Голубовская В. С. Сокровища одесских музеев. – Одесса : Маяк, 1970. – С. 13-22 : ил.

Прекрасное всегда приносит радость.

Джон Китс

(цитата с кн. Музей западного и восточного искусства // Голубовская В. С. Сокровища одесских музеев. – Одесса : Маяк, 1970. – С. 2.)

Предлагаемая читателю книга - не путеводитель по музеям в традиционном смысле этого слова. Она написана для всех тех, кто хочет знать о наиболее интересных художественных ценностях, хранящихся в одесских музеях - археологическом, художественном, западного и восточного искусства.

Книга рассказывает о выдающихся творениях искусства и об их творцах, о разгаданных и неразгаданных загадках, которые нередко сопутствуют тому или иному художественному полотну, о поисках искусствоведов.

 

Западноевропейская живопись : Одесский музей западного и восточного искусства [Изобразительный материал] : комплект. – открыток / сост. Н. Луцкевич; [ред. Н. Василевская, худ. ред. Г. Губанов]. – Ленинград : Аврора, 1974. – 16 открыток. – (Хранится в музеях СССР).

В комплекте содержится 16 открыток : Круг фра. Бартоломмео. ХVI в. Италия. Мадонна на троне.; Караваджо.1573-1610. Италия. Взятие Христа под стражу.; Алессандро Маньяско.1667-1749. Италия. Пострижение в монахи; Юстус Сюстерманс1597-1681. Фландрия. Портрет женщины с жемчугами.; Неизвестный художник. ХVI в. Германия. Мадонна с младенцем.; Амбуаз Дюбуа. 1543/5-1615. Фландрия. Битва Генриха IV с испанцами.; Лукас Самоут Младший.1671-1713. Фландрия. Морской бой.; Давид Тенирс Младший.1610-1690. Фландрия. Курильщик.; Франс Хальс. 1580-1666. Голландия. Евангелист Лука.; Пьер Миньяр.1612-1695. Франция. Юноша в латах.; Франческо Руски. Работал в 1643-1656. Италия. Аллегория лета.; Михай Мункачи. 1844-1909. Венгрия. Мать с ребенком.; Альберт Густав Эдельфельт. 1854-1905. Финляндия. Старуха, играющая на кантеле.; Фриц Таулов. 1847-1906. Норвегия. Вечер.; Эмиль Клаус. 1849- после1912. Бельгия. Солнечный день.; Исидор Вергейден 1846-1905. Бельгия. Пейзаж с мельницей.

 

Золота Доба : Мистецтво Голландії 17 століття : З фондів Одеського музею західного і східного мистецтва [Образотворчий матеріал] : кат. вист. / авт. текстів, наук. Дослідж. : І. Глєбова, Т. Балановська ; фотозйомка : В. Дмитрук, О. Сінельніковіа. – Одесса [Б. в.], 2018. – 108 с. – (WE / Art Museum).

Автори образотворчого материалу репрезентують Золоту Добу мистецтва Голландії 17 століття з фондів Одеського музею західного і східного мистецтва -  експонати : живопису, гравюри, репродукційні гравюри голландских художників 17 ст., малюнок, делфтський фаянс.

 

Луцкевич Н. Одесский музей западного и восточного искусства [Текст]: путеводитель / Н. Г. Луцкевич, О. А. Соколов, Е. Н. Шелестова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Одесса : Маяк, 1988. – 56 с.

В путеводителе по музею рассказывается о собранных в нем произведениях известных мастеров изобразительного искусства стран Западной Европы, Америки, Среднего и Дальнего Востока.

 Луцкевич Н. Г.Одесский музей западного и восточного искусства [Текст]: путеводитель / Н. Г. Луцкевич, О. А. Соколов, Е. Н. Шелестова. – Одесса : Маяк, 1982. – 56 с., ил, цв. ил.

В путеводителе по музею рассказывается о собранных в нем произведениях.

Одесский музей западного и восточного искусства - один из лучших музеев этого профиля на Украине - создан в 1920 году на базе частных коллекций, собранных местным Комитетом охраны памятников искусства и старины, а также поступлений из городского музея изящных искусств.

Здание, занимаемое музеем, является памятником архитектуры. Это дворец, построенный в 1856 - 1858 годах по проекту архитектора Л. Оттона. Наиболее интересная в архитектурном отношении часть здания - вестибюль с «распашной» парадной лестницей, высеченной из каррарского мрамора. Оригинальна конструкция самой лестницы: она возведена без несущих балок - косоур и вместе с площадками образует эффектное висячее сооружение.

Интерьер дворца отличается богатым лепным декором, наборными паркетами из ценных пород дерева, резьбой, украшающей двери, фурнитурой из бронзы.

В экспозиции музея представлены замечательные произведения зарубежных мастеров, среди них немало экспонатов поистине редкостных.

В двадцати трех залах первого и второго этажей размещена экспозиция трех отделов: античного, западноевропейского и восточного.

 

Одесский музей западного и восточного искусства – 90 [Текст]: сборник научных статей / науч. ред., сост. Л. Сауленко. - Одесса : Астропринт, 2014. - 100 с. : ил.

В книгу вошли статьи научных сотрудников музея. Диапазон их весьма широк: в корпус текстов входят как работы научно-атрибуционного характера, так и публикации групп произведений, по разным причинам оставшихся за пределами научных интересов коллектива ОМЗиВИ. Публикуются архивные материалы, раскрывающие доселе неизвестные страницы истории музея, в том числе жизнеописания людей, чьи судьбы оказались неразделимы с судьбой музея.

О книге, которую читатель держит в руках, хочется сказать полузабытой цитатой: «Вот эта книжка небольшая томов премногих тяжелей». Ведь сколько кропотливо добытых знаний, профессионального упорства, догадок и озарений спрессовано на ее без малого сотне страниц!

Замысел зрел давно, еще со времени выхода в 2005 году первого «Сборника научных трудов Одесского музея западного и восточного искусства». Как человек, причастный все эти годы к жизни музея, я это хорошо знаю и горжусь, что именно Попечительский совет несколько лет тому назад помог музею издать научный каталог «Английская гравюра XVII - XIX в. Эстампы из собрания Одесского музея западного и восточного искусства», заслуживший одобрительные отзывы специалистов и коллекционеров. Сборник «ОМЗиВИ - 90» должен стать следующей вехой научной биографии музея. Если первый сборник был сознательно ориентирован на академическую традицию, нынешний расширяет границы «юбилейного жанра». В нем нашли свое место материалы об истории музея, биографии замечательных людей, работавших в нем, архивные материалы, публикации не изученных доселе разделов коллекции и многое другое, включая книги из уникальной музейной библиотеки. Так создается объемность видения: с одной стороны, очерчивается круг научных интересов конкретного коллектива, но вместе с тем создается ощущение феномена, понимаемого нами сегодня как МУЗЕЙ В ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ.

 

Одесский музей Западного и Восточного искусства [Текст]: Отд. зап.-европ. искусства. Живопись, скульптура. / сост.: В. Д. Власов, Н. Г. Луцкевич, Ц. И. Мильграм и др.; под. общ. ред. И. И. Козирода. – Киев: Мистецтво, 1973. – 112 с.: ил.

Настоящий каталог Одесского музея западного и восточного искусства охватывает основные части коллекции музея - западноевропейскую живопись и скульптуру.

Он отражает экспозицию музея после ее значительного пополнения и перестройки в последние годы.

В каталог включены оригинальные произведения живописи и скульптуры, находящиеся в экспозиции.

Фамилии художников приводятся в алфавитном порядке. Даются краткие сведения о каждом художнике: годы жизни, принадлежность к школе, основной характер творчества. О каждом произведении сообщается:

  1. наименование,
  2. материал и техника (холст, масло и т. д.),
  3. размеры в сантиметрах (первая цифра означает высоту, вторая ширину);
  4. воспроизводится авторская подпись и дата (если они имеются на произведении), инвентарный номер произведения дается в скобках. Во вступлении к каталогу приводятся краткие сведения по истории музея и его коллекции.

Кроме того, характеризуются некоторые периоды истории западноевропейского искусства в соответствии с представленными в музее произведениями. Это совмещает в настоящем издании каталожные материалы и путеводитель, что облегчает посетителю знакомство с коллекцией музея.

 

Одеський музей західного і східного мистецтва [Образотворчий матеріал] =Odesa museum of western and eastern art = Одесский музей западного и восточного искусства: [альбом] / [Балановська, О. Вазілов, I. Глебова та ін., вступ. ст. І. Глєбової, Л. Сауленко, наук, супровід І. Глєбової, пер. англ. К. Калиновської]. – Київ : Мистецтво, 2017. - 240 с.: іл.(фото в тел.)

Видання репрезентує одну з найбільших колекцій зарубіжного мистецтва в Україні - Одеський музей західного і східного мистецтва, який започатковано в 1924 році на основі музейних та приватних зібрань старовини попередніх років. Музей розташовано в ошатному будинку у центрі міста, побудованому в середині XIX ст. за проектом архітектора Людвіга Отона, де в двадцяти трьох залах розміщена експозиція античного, західноєвропейського та східного відділів. Колекція музею не претендує на повноту характеристики всіх головних періодів розвитку світового мистецтва, але вирізняється високим художнім рівнем завдяки цілій низці блискучих творів видатних майстрів живопису, скульптури, декоративно-ужиткового мистецтва від найдавніших часів до сьогодення. Зокрема, це шедевр Мікеланджело Мерізі да Караваджо «Взяття Христа під варту, або Поцілунок Іуди», унікальні твори майстрів епохи Ренесансу, а також рідкісні роботи художників Бернардо Строцці, Алессандро Маньяско, Давида Тенірса Молодшого, Франца Гальса, Яна ван Гойєна, П'ера Міньяра, Хуана Карреньйо де Міранди, Шарля Франсуа Добіньї, Альберта Густава Едельфельта, Рокуелла Кента, Кітагави Утамаро, Ці Байті та багатьох інших. Особливо заслуговує на увагу полотно Йоганна Баптіста Лампі Старшого «Портрет Йосипа Дерібаса», який був одним із засновників Одеси. Одеський музей західного і східного мистецтва - значний науково-просвітницький центр півдня України, колектив якого постійно проводить дослідницьку діяльність, докладає зусиль для поновлення фондів новими експонатами, відкриває виставки українських та зарубіжних художників, здійснює іншу культурологічну роботу.

 

Одеський музей західного та східного мистецтва [Текст] : буклет / авт. тексту В. В. Власов, Н. Г. Луцкевич [ред. Є. У. Нарубина]. – Київ : Мистецтво, 1971. – 14 с.: іл. – (Скарби музеїв України).

В буклеті представлено матеріал по історії заснування музею, про унікальну цінність експонатів музею західного та східного мистецтва, про кераміку V-IV cт. до н. е., яка експонується у вітринах музею. Епоха Відродження починається експозицію відділу західноєвропейського мистецтва, яка містить твори 16 держав періоду XIV-XIX ст. Колекція італійського живопису славиться роботами великих майстрів XIV-XVIII ст. Серед творів голландського мистецтва, добре представленого в музеї – найрізноманітніші за жанром полотна художників XVII ст. Невелика за обсягом, але змістовна колекція французького живопису XVII-XVIII ст. дає уявлення про його характерні жанри. В залах мистецтва країн зарубіжного Сходу представлені твори декоративного-прикладного мистецтва, живопис скульптура, графіка XVI – XX ст.

 

Одеський музей західного та східного мистецтва [Образотворчий матеріал] : альбом / авт.- упоряд. Г. Г. Козирод [ред. Л. І. Масловська; худ. ред. М. М. Єсаулова]. – Київ : Мистецтво, 1977. – 16 с.: іл. – (Скарби музеїв України).

Невеликий за обсягом альбом добре проілюстровано, автор тексту розповідає про велику колекцію зарубіжних майстрів музею західного і східного мистецтва, яка є з найкращих в Україні.

 


Одеський музей західного та східного мистецтва [Образотворчий матеріал] : альбом / упоряд. та авт. вступ. ст.: Н. Г. Луцкевич, О. А. Соколов, О. М. Шелестова; авт. анот. О. В. Семенова, Н. Г. Луцкевич та ін. [літ. ред. Ю. О. Іванченко; худ. ред. О. К. Школяренко]. – Київ : Мистецтво, 1984. – 272 с.: іл.

Одеський музей західного та східного мистецтва володіє однією з найкращих колекцій зарубіжного мистецтва в Україні. Будинок музею є пам'яткою архітектури середині

XIX ст. Це палац, зведений у 1856-1858 роках за проектом архітектора Л. Оттона. Вирішено споруду в дусі поширеної в той час еклектики: риси барочного характеру співіснують в ній з елементами стилів ампір та рококо. У двадцяти трьох залах першого та другого поверхів розміщено експозицію трьох відділів: античного, західноєвропейського та східного. Зібрання не претендує на повноту характеристики всіх найголовніших періодів розвитку світового мистецтва, проте воно відзначається високим художнім рівнем завдяки наявності цілого ряду блискучих творів видатних майстрів. Більшість з них представлена в цьому альбомі. 

 

Одеський музей західного та східного мистецтва [Образотворчий матеріал]: комплект. –листівок. – Б. м. вид., б. р. вид. – 22 листівки.

На листівках зображено творчість відомих майстрів західноєвропейського мистецтва, які знаходяться в Одеському музеї західного та східного мистецтва. Музей володіє однією з найкращих колекцій зарубіжного мистецтва в Україні.

 


Рисунки западноевропейских художников XVI – XX веков в коллекции Одесского музея западного и восточного искусства [Изобразительный материал]: кат. / авт. вступ. ст., сост. И. Ю. Глебова; [фот. А. Синельникова]. – Одесса : Айс-Принт, 2016. – 103 с.: ил.

Каталог является результатом исследовательской работы по изучению коллекции западноевропейского рисунка XVI – XX веков, хранящейся в Одесском музее западного и восточного искусства. Наряду с ценнейшими листами признанных мастеров, здесь находятся высокохудожественные произведения менее известных авторов, а также листы, пока остающиеся анонимными. Каталог снабжен иллюстрациями всех упоминаемых листов. Включенные в каталог рисунки публикуются впервые.

 

Сборник научных трудов Одесского музея западного и восточного искусства [Текст] / Т. Балановская И. Глебова, Н. Луцкевич и др.; науч. ред. и сост. Л. Сауленко. – Одесса : Астропринт, 2005 - Вып. 1. - 2005. - 56 с.: ил.

Настоящий «Сборник научных трудов Одесского музея западного и восточного искусства» является первым изданием, собравшим наиболее значительные исследовательские работы сотрудников музея. Поэтому в него включены исследования, выполненные в разные годы сотрудниками разных поколений. Статьи отражают сферу научных интересов коллектива и личные «исследовательские привязанности» научных сотрудников - людей, сознательно связавших свою жизнь с миром, имя которому Музей.

 

Соколов О. А. Музей западного и восточного искусства [Текст] // Соколов О. А. Музеи Одессы – Одесса : Маяк, 1975. – С. 11-12 : ил.

Музей Западного и Восточного искусства - один из лучших на Украине среди музеев подобного профиля - открыт в 1920 году на базе частных коллекций. Размещается в дворцовом особняке, построенном в 1856 году по проекту архитектора Л. Оттона. Интерьеры здания отличаются богатством отделки хорошо согласуются с экспозицией музея. В музее имеются отделы античного, западноевропейского и восточного искусства, в которых экспонируются произведения живописи, скульптуры, графики и прикладного искусства. Самым крупным является отдел западноевропейской живописи. Здесь представлено творчество художников Италии, Франции, Фландрии, Голландии и других стран. Экспозиция отдела, охватывающая период с XIV по XX век, открывается произведениями мастеров эпохи итальянского Возрождения….Підготували: Т.М. Шилова, завідувачка відділу мистецтв, та К.Г. Черненко, провідний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури і бібліографії.

 

. Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...