Слідкуйте за новими надходженнями літератури до відділу краєзнавчої літератури і бібліографії в рубриці "Що читати про край"

пʼятниця, 30 квітня 2021 р.

Вчені - ювіляри травня 2021 року

 

У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії до ювілеїв одеських вчених підготовлено книжкову виставку


 

МУРЗАКЕВИЧ МИКОЛА НИКИФОРОВИЧ (1806-1883)


Історик, археолог та археограф Микола Мурзакевич народився у Смоленську 21.04.1806 р. в родині священика, що захоплювався історичними дослідженнями. Навчався у Московському університеті. В 1830 році приїхав до Одеси та пов’язав своє життя з цим містом. Він працював на посадах професора та директора Рішельєвського ліцею, був одним з членів-засновників Одеського товариства історії та старожитностей, а потім багаторічним секретарем та віце-президентом цього товариства. Також був засновником музею OTIC, редагував «Записки» товариства, завідував одеською публічною бібліотекою та ін. Помер М. Мурзакевич в Одесі 24.10.1883 року.


Мурзакевич М. Н. [Текст]: [Мурзакевич Микола Никифорович (21.04.1806 – 16.10.1883) – історик, археолог, проф. Одес. Рішельєвського ліцею, засновник Одес. товариства історії та старожитностей, дир. Одес. публіч. б-ки; біогр. довідка] // Державний архів Одеської області. Путівник / упоряд. В. Ф. Онопрієнко. – Одеса: Прес-Кур'єр, 2012. – Вип. 1. Фонди особового походження. – С. 69.

Путівник містить відомості про документи Національного архівного фонду України, які знаходяться на зберіганні в Державному архіві Одеської області в фондах особового походження та колекціях. Описові статті містять дані про фондоутворювачів та склад документальних масивів. Видання розраховано на широке коло дослідників.


Мурзакевич Микола Никифорович (1806-1883 рр) [Текст]: [історик, археолог, археограф] / упоряд. Т. Г. Гончарук // Історія Хаджибея (Одеси) в працях дослідників XIX – XX ст.: хрестоматія. – Одеса: Екологія, 2015. – С. 10-12.

Історія Хаджибея (Одеси) в працях дослідників XIX - XX ст.: хрестоматія подана мовою оригіналу. Пропоновані тексти дозволяють простежити процес нагромадження дослідниками фактологічного матеріалу та зміну підходів щодо вивчення конкретної історико-краєзнавчої проблематики. Читаючи праці, написані за часів Російської імперії та СРСР, треба брати до уваги влив на авторів цензури та державної ідеології. Хрестоматія рекомендована студентам-історикам, викладачам, усім, хто цікавиться історією України та Одеси XV-XVIII ст.

Коциевский, А. Николай Никифорович Мурзакевич (1806-1883) [Текст]: [професор, исполняющий должность директора Ришельевского лицея, вице-президент Императорского Одес. общества истории и древностей, директор музея общества] / А. Коциевский // Одесса. – 1997. - № 5-6. – С. 16-18 : фот. 
[Николай Никифорович Мурзакевич] [Текст]: [род. в 1806 г. в Смоленске; с 1830 г. в Одессе; профессор в Ришельевском лицее; один из организаторов Одес. общества истории и древностей. Мурзакевичу принадлежит заслуга первого археологического изучения остова Змеиного; биогр. справка] // Охотников, С. Б. Археология в Одессе. – Одеса : Смил, 2010. – С. 30-31.

В книзі, розглядаються основні етапи розвитку археології в Одесі - від перших уявлень про давнє минуле півдня України, створення музеїв і наукового товариства до сьогодення. В монографію включені: бібліографія, персоналії, архівні документи, які дозволяють найбільш повно відобразити довгий, багатогранний, часом суперечливий процес становлення археологічної науки в нашому місті.

Корнієнко, В. До історії Одеського товариства історії та старожитностей : листи Миколи Мурзакевича до Платона Бурачкова [Текст]: [Микола Никифорович Мурзакевич (1806-1883) ; Платон Осипович Бурачков (1815-1894) – дослідники історії Півд. України] / В. Корнієнко // Юго-Запад. Одессика = Південний Захід.Одесика : ист.-краеведч. науч. альм / Ассоц. европ. культуры “Золотая акация”[ гл. ред. В. А. Савченко ; ред. кол.: О. Г. Бажан, Т. Г. Гончарук, О. Б. Демин и др. ] – Одесса: Печат. дом, 2006 – Вып. 20. – 2016. – C. 121-149. • Левин Р. Митрополит Евгений и Н. Н. Мурзакевич [Текст]: [деятельность Мурзакевича в развитии археологической науки, музейного дела и охраны памятников] / Р. Левин // Археологические вести. – Спб., 1999. - № 6. – С. 479-488.

МАРТИНОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ (1906-1973)

ВолодимирСергійович Мартиновський народився 22 травня 1906 року в місті Руза Володимирської губернії. Вчений, доктор технічних наук, професор,заслужений діяч науки та техніки України. В 1930 році закінчив суднобудівний факультет Одеського політехнічного інституту і був рекомендований в аспірантуру Одеського інституту водного транспорту, де вперше почав професійно займатися науковою роботою. В 1933 році достроково захистив кандидатську дисертацію. Після цього працював доцентом, викладав технічну термодинаміку і холодильні установки. Пізніше став деканом і потім заступником директора з навчальної та наукової роботи. Перші його статті були опубліковані в 1936 і 1938 роках в журналі «Холодильна техніка». У роки Другої Світової війни брав участь в обороні Севастополя та Північного Кавказу. У 1948 році Володимир Сергійович стає директором Одеського технологічного інституту консервної промисловості. Було видано 9 монографій і підручників, опубліковано понад 150 наукових статей, отримано 25 авторських свідоцтв на винаходи. Під його керівництвом виповнили та захистили кандидатські дисертації близько 30 осіб. На фасаді головної будівлі Одеської державної академії холоду встановлена меморіальна дошка в пам’ять о В.С. Мартиновськом. Помер 2 серпня 1973 року в Одесі.[Мартыновский В. С.] [Текст] // Сто великих одесситов / сост. А. Либин, Н. Маковец. – Одесса : Optimum, 2009. – С. 247-249.


 • Цыкало А. Не говори с тоской: Их нет, Но с благодарностию: Были…. [Текст]: [к 90-летию со дня рождения В. С. Мартыновского] / А. Цыкало // Веч. Одесса. – 1996. – 28 мая. – С. 3 : фот.
 • Чумак И. “Не мог работать медленно…”[Текст]: [научный путь В. С. Мартыновского] / И. Чумак // Юг. – 1996. – 29 мая. – С. 4 : фот.
 • Зайченко И. Ученый с мировым именем [Текст]: [исполняется сто лет со дня рождения выдающегося ученого, инженера и педагога проф. В. С. Мартыновского] / И. Зайченко // Одес. вестн. – 2006. – 20 мая. – С. 12 : фот.
 • Притула В. Академия Холода: остаемся лидерами [Текст]: [исполнилось сто лет со дня рождения проф. В. С. Мартыновского, известного ученого в области термодинамики, низкотемпературной техники, энергетики, организатора науки и образования] / В. Притула // Одес. известия. – 2006 – 23 мая. – С. 4 : фот.
 • Цыкало А. Владимир Сергеевич Мартыновский [Текст]: [к 100-летию со дня рождения выдающегося ученого, педагога, инженера] / А. Цыкало // Тыква. – 2006. – 24 мая – С. 7 : фот.
 •  РАКОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ЮХИМОВИЧ (1916-2003)
МихайлоЮхимович Раковський народився 20 квітня 1916 року в м. Єлець Липецької області. В 1933 році закінчив педагогічний технікум. Вступив на історичний факультет Московського індустріально-педагогічного інституту, який закінчив з відзнакою в 1937 році. Вступив до аспірантури. Друкувався у центральних виданнях (газета «Комсомольська правда», журнал «Молодий більшовик» та ін.). М.Ю. Раковський пройшов нелегкими шляхами війни від Москви до Ельби. Працював доцентом кафедри історії СРСР (1953). Захистив докторську дисертацію в 1966 році. З 1967 року протягом більше двох десятиріч був беззмінним завідувачем кафедри історії СРСР. Під керівництвом професора М.Ю. Раковського захищено більше 25 кандидатських та докторських дисертацій. Був керівником секції «Одесика» при міському Будинку вчених та головою обласної організації «Українського товариства охорони пам’яток історії та культури». Доктор історичних наук. Перу професора М.Ю. Раковського належить біля 300 наукових праць. Його нагороджено почесним знаком «Відмінник народної освіти», багатьма почесними грамотами, орденами Червоної Зірки, Вітчизняної війни І та II ступеня та 11 медалями. 28 липня 2003 року Михайла Юхимовича не стало. 10 вересня 2004 року на будинку, в якому останні сорок років проживав професор М.Ю. Раковський, було відкрито меморіальну дошку.Чумак, В. М. Профессор М. Е. Раковский. История и время [Текст] // Видные ученые Одессы. По воспоминаниям учеников и сотрудников. – Одесса, 1995. - Вып. 6. - С. 46-51.


Самойлов Ф. А. Профессор М. Е. Раковський ( К 50-летию научно-педагогической и общественной деятельности в Одесском национальном университете им. И. И. Мечникова [Текст] / Ф. А. Самойлов // Записки історичного факультету. – Одеса : Друк, 2001. – Вип. 11 - С. 3-11.

Гошуляк В. В. Ученый, педагог, человек (из личных воспоминаний выпускника исторического факультета) [Текст]: [воспоминания о М. Е. Раковском] / В. В. Гошуляк // Записки історичного факультету. – Одеса : Друк, 2001. – Вип. 11 - С.12-14.Раковский М. Е. На крутых поворотах истории: российские революции XX века. Методологический аспект [Текст] / М. Е. Раковский // Записки історичного факультету. – Одеса : Друк, 2001. – Вип. 11. - С. 15-21.

Раковський М. Ю. Музейное дело в Крыму и его старатели (XIX начало XX века) [Текст]: [об музейном строительстве в Крыму] / М. Ю. Раковский, Т. М. Попова, А. А. Непомнящий // Записки історичного факультету. – Одеса : Друк, 2001 – Вип. 11. - С. 395-397.

В одинадцятому випуску Записок історичного факультету Одеського національного університету подані дослідження співробітників кафедр та аспірантів факультету, які присвячені питанням археології, етнології і історії України, методологічним і теоретичним проблемам історичної науки, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін та всесвітньої історії.

Одинадцятий випуск Записок історичного факультету Одеського національного університету присвячений ювілею професора кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн Раковському Михайлу Юхимовичу.

[Раковський Михайло Юхимович] [Текст]: [біограф. М. Ю. Раковського] // Професори Одеського (Новоросійського) університету : біографічний словник / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. Наук. б-ка; Відп. ред. Валентин Андрійович Сминтина; Упоряд. В. П. Пружина, В. В. Самодурова. – 2-ге вид.– Одеса : Астропринт, 2005 .

Т.4 (Р-Я). - 2005 - С. 12-16 : фот.пʼятниця, 23 квітня 2021 р.

Дружать міста - дружать народи: до Всесвітнього дня поріднених міст


Кожної останньої неділі квітня відзначається Всесвітній день поріднених міст.

У 1957 році у французькому місті Екс ле Бен на установчому конгресі була створена Всесвітня федерація поріднених міст ( ВФПМ ) . Вона об'єднує більше 700 міст 54 країн Європи , Азії та Африки. Її мета - сприяти розвитку дружніх зв'язків між містами всіх країн незалежно від їх соціально -політичної системи . У статуті федерації підкреслюється , що вона відкидає всякого роду дискримінацію за національними, расовими, релігійними ознаками . ВФПМ виступає на підтримку принципу мирного співіснування держав з різними соціально - політичними системами, за співпрацю та взаєморозуміння народів. А в 1963 року було ухвалено кожну останню неділю квітня відзначати як Всесвітній день поріднених міст.

Одеська область – регіон давніх, традиційних зв’язків із країнами Європи, Африки, Азії, що знаходиться на перепутті найважливіших міжнародних шляхів. З чотирьох міжнародних транспортних коридорів, що проходять по території України, два проходять безпосередньо по території Одеської області. У складі населення Одещини представлені чи не всі національності Європи, а зараз і Африки, і Азії, які пліч-о-пліч живуть, працюють і навчаються в наших містах і селах.

На сьогодні місто Одеса має 25 поріднених міст.

        Міста-побратими: Александрія (Єгипет), 1963; Балтімор (США), 1975; Валенсія (Іспанія),1981; Ванкувер (Канада), 1971; Варна (Болгарія), 1958; Генуя (Італія), 1957; Єреван (Вірменія), 1995; Йокогама (Японія), 1965; Калькутта (Індія), 1986; Кишинів (Молдова), 1994; Констанца (Румунія), 1974; Ліверпуль (Великобританія), 1957; Лодзь (Польща), 1993; Марсель (Франція), 1972; Нікосія (Кіпр), 1996; Оулу (Фінляндія), 1956; Пірей (Греція), 1993; Регенсбург (Німеччина), 1990; Сегед (Угорщина), 1961; Спліт (Хорватія), 1964; Стамбул (Туреччина), 1997; Тріполі (Ліван), 1958; Хайфа (Ізраїль), 1992; Циндао (Китай), 1993; Марракеш (Марокко), 2019.Міста-партнери: Брест (Білорусь), 2004; Вальпараїсо (Чилі), 2004; Відень (Австрія), 2006; Волгоград (Росія), 2001; Гданськ (Польща), 1996; Клайпеда (Литва), 2004; Ларнака (Кіпр), 2004; Любляна (Словенія), 1992; Мінськ (Білорусь), 1996; Москва (Росія), 1995; Нінбо (Китай), 2008; Ростов-на-Дону (Росія), 1999; Рош Ха"айин (Ізраїль), 2006; Санкт-Петербург (Росія), 2002; Таганрог (Росія), 1993; Таллінн (Естонія), 1997; Тбілісі (Грузія), 1996.

Скульптура «Якір-серце» була створена на основі туристичного логотипу нашого міста, затвердженого розпорядженням Одеського міського голови №807-01 від 15.09.2012 р «Про використання туристичного логотипу м.Одеси», з метою підтримки позитивного міжнародного іміджу та презентації туристичного та інвестиційного потенціалу Одеси в поріднених містах.У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії підготовлено книжкову виставку «Дружать міста - дружать народи».


Одесса и породненные с ней города: краеведческий очерк / А.Г. Белоус, И.М. Дузь, Ю.М. Мазур. – Одесса: Маяк, 1989. – 192 с. 
В сборнике краеведческих очерков рассказывается о разнообразных формах сотрудничества между Одессой и пятнадцатью городами стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.Одесса-Александрия. Каталог. – Одесса: Маяк, 1965. – 25 с. 

Одесса – Варна. Фотокнига. – Москва: Прогресс, 1977. – 343 с.

Одесса-Марсель. – Одесса: Одесское книжное издательство, 1960. – 67 с.
Одесса – город международного сотрудничества. 2005-2010. 
Краткий обзор международной деятельности мэрии Одессы за 2005-2010 годы. Издание знакомит с основными проектами и достижениями в указанной сфере за истекшие пять лет.


Весь мир. Города мира. – Минск: Харвест, Москва: АСТ, 2000. – 400 с. 
Эта книга включает сведения о городах-побратимах Одессы: Александрия (Египет) – С. 52-53; Балтимор (США) – С. 361; Валенсия (Испания) – С. 103; Ванкувер (Канада) – С. 322-335; Варна (Болгария) – С. 75-76; Генуя (Италия) – С. 121-129; Ереван (Армения) – С. 180-1891; Йокогама (Япония) – С. 45-46; Калькутта (Индия) – С. 11-12; Кишинев (Молдавия) – С. 74-75; Констанца (Румыния) – С. 180; Ливерпуль (Великобритания) – С. 80-82; Марсель (Франция) – С. 225-226; Никосия (Кипр) – С. 206-209; Стамбул (Турция) – С. 320-321; Триполи (Ливан) – С. 339-340; Циндао (Китай) – С. 33-35.

Знаменитые столицы и города мира. Справочник. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – 512 с.
В этом справочнике собраны детальные сведения о городах-побратимах Одессы: Александрия (Египет) – С. 447-448; Ванкувер (Канада) – С. 263-264; Варна (Болгария) – С. 32-33; Генуя (Италия) – С. 99-101; Ереван (Армения) – 307-308; Йокогама (Япония) – С. 426-427; Калькутта (Индия) – С. 332-333; Кишинев (Молдавия) – С. 122-123; Констанца (Румыния) – С. 165-166; Ливерпуль (Великобритания) – С. 44-45; Лодзь (Польша) – С. 137-138; Марсель (Франция) – С. 198-199; Никосия (Кипр) – С. 353-354; Сплит (Хорватия) – С. 210-211; Стамбул (Турция) – С. 410-411; Хайфа (Израиль) – С. 328.

Одеса та її побратими: Бібліогр. покажч./ Упр. культури і туризму Одес. обл. держ. адмін.; Одес. обл. універс. наук. б-ка М.Грушевського; Від. краєзнавч. л-ри і бібліографії; Підгот. Т.О. Андросова; ред. О.А.Таубеншлак; комп’ют. набір О.А.Булгакова; худож. оформлення О.А.Булгакова; відп. за вип. Т.М.Полянко. - О., 2009. - 52 с.
Про міста-побратими на сторінках періодичних видань

 • Дмитренко Л. Оулу [Текст] / Л. Дмитренко // Одес. вестн. – 2006. – 17 авг. - С. 12.
 • Дубасов В. Одесса – Генуя: грани сотрудничества [Текст] / В. Дубасов // Одес. вестн. – 2008. – 2 сент. – С. 3 : фот.
 • Ефимов Б. Встреча с делегацией Циндао [Текст] / Б. Ефимов // Одес. вестн. – 2008. – 2 сент. - С. 2 : фот.
 • Марсель [Текст] // Деловая Одесса. – 2008. – 11 янв.
 • Маршина С. Меридианы дружбы [Текст] / С. Маршина // Одес. известия. – 2012. – 28 апр. - С. 5.
 • Остроухова А. Давние дружеские связи [Текст]: [Марсель (Франция)] / А. Остроухова // Одес. вестн. – 2010. – 1 июл. - С. 1 : фот.
 • Остроухова А. Пример плодотворного сотрудничества [Текст] [город-побратим Марсель (Франция)] / А. Остроухова // Одес. вестн. – 2010. – 3 июл. - С. 1 : фот.
 • Сегед [Текст] // Одес. вестн. – 2006. –9 сент. - С. 12.
 • Соловьев И. Побратимские связи укрепляются [Текст] [о сотрудничестве с городом-побратимом Стамбулом] / И. Соловьев // Одес. вестн. – 2010. – 13 апр - С. 3 : фот. 
 • Царюк Е. Александрия [Текст] / Е. Царюк // Одес. вестн. – 2006. – 23 сент. - С. 12 : фот. 
 • Царюк Е. Балтимор [Текст] / Е. Царюк // Одес. вестн. – 2006. – 21 окт. - С. 12 : фот. 
 • Царюк Е. Валенсия [Текст] / Е. Царюк // Одес. вестн. – 2006. – 28 окт. - С. 12 : фот. 
 • Царюк Е. Варна [Текст] / Е. Царюк // Одес. вестн. – 2006. – 18 нояб. - С. 12 : фот. 
 • Царюк Е. Генуя [Текст] / Е. Царюк // Одес. вестн. – 2006. – 30 сент. - С. 12 : фот. 
 • Царюк Е. Ереван [Текст] / Е. Царюк // Одес. вестн. – 2007. – 3 февр. - С. 12 : фот. 
 • Царюк Е. Йокогама [Текст] / Е. Царюк // Одес. вестн. – 2006. – 16 сент. - С. 12 : фот. 
 • Царюк Е. Кишинев [Текст] / Е. Царюк // Одес. вестн. – 2007. – 20 янв. - С. 13. 
 • Царюк Е. Лодзь[Текст] / Е. Царюк // Одес. вестн. – 2006. – 16 дек. - С. 13. 
 • Царюк Е. Марсель [Текст] / Е. Царюк // Одес. вестн. – 2006. – 7 окт. - С. 12 : фот. 
 • Царюк Е. Никосия [Текст] / Е. Царюк // Одес. вестн. – 2007. – 10 февр. - С. 13. 
 • Царюк Е. Пирей [Текст] / Е. Царюк // Одес. вестн. – 2006. – 23 дек. - С. 13 : фот. 
 • Царюк Е. Сплит [Текст] / Е. Царюк // Одес. вестн. – 2006. –14 окт. - С. 12 : фот. 
 • Царюк Е. Стамбул [Текст] / Е. Царюк // Одес. вестн. – 2007. – 3 марта - С. 12 : фот. 
 • Царюк Е. Хайфа [Текст] / Е. Царюк // Одес. вестн. – 2006. – 9 дек. - С. 13. 
 • Царюк Е. Циндао [Текст] / Е. Царюк // Одес. вестн. – 2007. – 13 янв. - С. 13 : фот.
 

Відеопрезентацію підготувала Черненко Катерина, бібліотекар відділу краєзнавчої літератури і бібліографії. Є можливість прочитати повнотекстові статті з періодичних видань.
. Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...