Слідкуйте за новими надходженнями літератури до відділу краєзнавчої літератури і бібліографії в рубриці "Що читати про край"

середа, 13 січня 2016 р.

Нові книги про Одещину за 2014 рік


Одеська ОУНБ ім. М. Грушевського як головне сховище краєзнавчої літератури відіграє важливу роль у збереженні та розповсюдженні інформації про видання краю.
Бібліотека продовжує видання серії "Що читати про край".
Бібліографічний покажчик "Нові книги про Одещину" відображає надходження нової краєзнавчої літератури у 2014 році до фондів бібліотеки.
Структура покажчика побудована за систематичним принципом і складається з 11 розділів.
В межах розділів описи розташовані за алфавітом.
Для зручності користування покажчиком складено довідковий апарат, який містить покажчик імен, алфавітний покажчик назв видань та покажчик видавництв області.
Сподіваємось, що покажчик сприятиме інформаційному забезпеченню діяльності видавництв, знайде свого читача і буде корисним джерелом інформації для всіх, хто цікавиться літературою рідного краю.
Відбір літератури закінчено станом на 1 жовтня 2015 року.

Нові книги про Одещину за 2014 рік [Текст] : бібліогр. покажч. / Упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культур. спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. краєзнавч. літ. і бібліогр. ; [підгот. Т. О. Андросова ; комп'ют. набір А. В. Діденко ; верстка, худож. оформ. та редагув. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – О., 2015. – 20 с. ; 15×21. – (Що читати про край ; вип. 11). – 40 прим. : б. ц.
. Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...