Слідкуйте за новими надходженнями літератури до відділу краєзнавчої літератури і бібліографії в рубриці "Що читати про край"

середа, 1 листопада 2017 р.

Література про Одеську область за 2016 рік

Література про Одеську область за 2016 рік : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Упр. культури, національностей, религій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. краєзнавч. літ. ; [підгот. Т. О. Андросова; бібліогр. матеріали підгот.: Т. С. Ступаченко, А. В. Діденко ; комп’ют. набір А. В. Діденко, Т. С. Ступаченко ; ред. Т. О. Андросова. ; верстка та заг. редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2017. – 440 с.


. Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...