Слідкуйте за новими надходженнями літератури до відділу краєзнавчої літератури і бібліографії в рубриці "Що читати про край"

неділя, 16 вересня 2018 р.

Нові надходження до відділу краєзнавчої літератури і бібліографії у 3-му кварталі 2018 року


Шановні користувачі! До відділу краєзнавчої літератури і бібліографії у 3-му кварталі 2018 року надійшли нові книги про Одесу і Одещину місцевих авторів.


Арутюнова, И.В. Памятные места Гаванной улицы /И.В. Арутюнова, В.В. Шерстянов. – Одесса, 2018. – 54с.
Одна з найстаріших вулиць Одеси. Виникла вона на засипаній балці, яка починалася на Грецькій площі, перетинала Дерібасовскую і спускалася в гавань. Через балку був перекинутий міст, а по дну балки проходила дорога, яку називали Портовою. У 1822 році ця дорога отримала нову назву – Гавана. За законами філології наголос мало бути на першому складі, але історично закріпилося наголос на другому – Гавàна. Вулиця дуже коротка: по непарній стороні вона займає один квартал, а по парній – два. Перетинає її вулиця Ланжеронівська. Але ці два квартали багаті пам'ятниками архітектури і дуже багаті пам'ятниками історії.

Арутюнова И.В. Уходящая Одесса. Кн.6. /И.В. Арутюнова, В.В. Шерстобитов. – Одесса : КПОГТ, 2018. – 134с., ил.
В XIX ст. швидке промислове зростання Одеси було викликане інтенсивним економічним розвитком Півдня України. Місто ставало воротами країни на Чорному морі. Індустрія міста своїм виникненням зобов'язана порту. До 1857 року існувало 64 фабрики і завода і 1700 дрібних майстерень, в яких працювало 5850 робітників і ремісників, а в 1896 році в Одесі було вже 432 підприємства.


«Дерибасовская - Ришельевская». Альманах № 2 (73). – Одесса, 2018.
У черговому монолозі, подарованому Михайлом Жванецьким читачам альманаху, автор ділиться потаємними роздумами про те, з чим кожен з нас приходить до певного етапу свого життя. І хоча він має назву, здавалося б, однозначно: «Я не хочу бути старим», але, як і завжди у Жванецького, фінал монологу не однозначний і парадоксальний.


Життя фронтиру: соціокультурна історія українського Придунав’я (нариси) [Агафонова Н.В., Бачинська O.A., Верховцева І.Г., Гончарук Т.Г., Діанова Н.М., Луньова О.К]. – Ізмаїл : Ірбіс, 2017. – 248 с.
У нарисах із соціокультурної історії Українського Придунав’я, розташованого на півдні Одещини, охарактеризовано ключові моменти розвитку краю у контексті теорії фронтирів. Доведено, що із зони соціальної напруги часів середньовіччя та ранньомодерної доби у «довгому XIX столітті» придунайський фронтир перетворився на «експортера» модерної соціальності. Дослідниками наголошено на регіональних і загальнонаціональних рисах історико-культурних процесів у цій частині вітчизняного соціального простору.
История села Котловина (Болбока): 1812 – 2012 год. Автор-составитель Е.Х. Яманди. – Болград : СМИЛ, 2015. – 288 с.
Книга присвячена аналізу історії, культурно-побутових традицій, специфіки мови та освіти гагаузів. Вона розрахована для широкого кола читачів, яких цікавить минуле, сьогодення і майбутнє гагаузького народу і його культури.Материалы по археологии Северного Причерноморья. Вып. 13. – Одесса : СМИЛ, 2015. – 320 с.
Представлений 13 випуск МАСПу приурочено до ювілею Одеського археологічного музею (1825-2015 рр.). Традиційно він присвячений проблемам археології та давньої історії Північного Причорномор’я. Хронологія досліджень та публікацій охоплює великий діапазон – від кам’яного віку до античної доби. Широко представлені архівні матеріали. Збірку призначено для спеціалістів-археологів, істориків, а також вона буде корисною для викладачів та студентів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю, краєзнавців.

Мороз, Валентин Леонідович Життєдайні джерела : вибрані поезії / Валентин Мороз ; уклад. І. О, Меліхова ; худ. Л. Дем’янишина. – Одеса : Астропринт, 2017. – 280 с.
Збірка поезій Валентина Мороза, видатного поета-філософа, лауреата багатьох літературних премій, автора 17 книг поезій.
На узбережжі слова. Поезії / упор. : Ю.А. Работін, В.Т. Джуран, І.В. Фонарюк, Т.І. Фонарюк. – Чернівці : Технодрук ; Одеса : Друк Південь, 2017. – 260 с.
У виданні зібрана дитячо-юнацька поезія Загальнонаціонального форуму «Українська мова – мова єднання» – різна за стилями, напрямами, поетичними традиціями, мовою. Її автори – діти та дорослі – ті, хто не байдужий до долі рідної держави.


Одеська Хрестоматія : Збірник віршів, оповідань, казок і уривків з повістей одеських письменників ; укл., ред І. Іщук. – Одеса: Друк Південь, 2017. – 236 с.; іл.
Збірник художніх творів сучасних українських авторів Одещини «Одеська Хрестоматія» призначений для школярів 5-7 класів, для вивчення літератури рідного краю.От Кальчево до Калчева. Страницы истории села / автор-составитель И.И. Аврамов. – Болград : СМИЛ, 2016. – 400 с.
Ця книга присвячена історії минулого болгар, заселення нашого краю переселенцями з Османської імперії. В ній розглядається передісторія села Калчево, підведені деякі підсумки його історичного шляху, культурно-побутових традицій, наведено вибрані сторінки з життя односельців. Калчево є одним з відомих болгарських сіл Бессарабії. Воно славно своїми багатими трудовими, культурними, науковими та спортивними досягненнями.
Сериков, А. История крепости Измаил. Издание 2-е, исправленное и дополненное. – Измаил : СМИЛ, 2010. – 140 с.
Ідея видання книги про історію фортеці Ізмаїл, багатовіковому місці військової слави, в якій були б, більш-менш, узагальнені і систематизовані відомості про історичні події, виникла в 2005 р. У всіх зустрічалися раніше і вивчених літературних творах, наукових працях – історія подій навколо Ізмаїла дається вибірково. Більш докладно описуються події 1790 року в різних інтерпретаціях авторів.
Сисін, Ю.М. Селіфанова сага. Легенди старого Тилігулу / Ю.М. Сисін. – Одеса : Друк Південь, 2017. – 70 с.
«Селіфанова сага» – це низка авторських легенд про красу оточуючого нас світу, єднання людини з природою, у якому відповідальність за «братів наших менших» – чи не найважливіший чинник моральності людини.
Це і оповіді автора про історію рідного краю, його героїчну боротьбу за національну незалежність, метою якої було тісне єднання національних меншин, які осідали на південних українських теренах, щоб розділити долю українців - корінного народу краю, в його боротьбі за волю та процвітання нашого Півдня.
След в истории села. Страницы жизни Виноградовской школы (с. Виноградовка - Куртчу) / автор А.Г. Кочмар. – Болград : СМИЛ, 2016. – 116 с.
Книга складається з двох частин. У першій частині «Слід в історії села» описується життя і трудова діяльність A.A. Банєва, його навчання в молоді роки, прагнення до знань, патріотизм до рідного краю, робота на різних посадах, головою сільської ради, учителем і директором школи, організатором і керівником колгоспного руху в селі і районі, завідувачем районного відділу освіти, заступником голови Белградської райвиконкому. Все життя і трудова діяльність є прикладом для молодого покоління.
Смирнов, В. А. Реквием XX века : в 5 ч. с эпилогом. Ч. 3 / Владимир Смирнов. – изд. второе, доп. и исправл. – Одесса : Астропринт, 2017. – 920 с., ил.
На тлі щоденників вчителя музичної літератури Одеської школи-муздесятирічки імені П.С. Столярського Володимира Опанасовича Швеця показані конкретні долі кращих представників одеської інтелігенції минулого століття.


Суховецький, М. М. Дівчина з голубом: роман / Суховецький М.М. – Одеса: Друк Південь, 2017. – 244 с.
У романі «Дівчині з голубом», другому з циклу про Кирило-Мефодієвське братство, Микола Суховецький продовжує розповідь про відомих діячів української культури Тараса Шевченка, Пантелеймона Куліша та їхніх подруг, з якими ті хотіли пов’язати свої життя.Українські губернські з’їзди в Одесі у 1917 році : документи і матеріали / упоряд. і автор передмови Т. Вінцковський. – Одеса : Друк Південь, 2017. – 120 с.
Пропоноване видання виконане в межах святкування 100-річчя з часу початку Української революції 1917-1921 рр. У книзі зібрані матеріали і документи, які відбивають підготовку, хід та окремі результати Херсонських українських губернських з’їздів, котрі пройшли у 1917 р. в Одесі. Тексти відтворені на основі газетних публікацій та окремих архівних документів, забезпечені стислими коментарями й іменним покажчиком.
Чебан, И.Н. Гагаузы Буджака. – Измаил : СМИЛ, 2015. – 216 с.
В даному нарисі віддано перевагу одному з сіл Одеської області Ренійського району – Котловині, яке розташоване на правому березі найбільшого прісноводного озера на Україні – Ялпуг. Це озеро – перлина краю, гордість Улоговини, що зберігає багато незвіданих таємниць, невикористаних багатств.Чебан, И. Н. Карагач (Нагорное). – Измаил : СМИЛ, 2012. – 140 с.
Ця книга про один з населених пунктів заснований в кінці XVIII, а може на початку XIX століття. Точних даних у автора немає. Це «Богом забуте» село розташоване осторонь від дорожніх магістралей і в офіційній історії Бессарабії про нього майже нічого немає.Чебан, И. Н. Староверы-некрасовцы. – Измаил : СМИЛ, 2012. – 296 с.
«В ім'я Батька і Сина і Святого Духу». З цієї формули починається ця книга про росіян-старообрядців, про розкол Російської Церкви в середині XVII століття. Ці події визначили на декілька століть церковну історію Росії та Бессарабського краю. 
У книзі описані династії козаків-некрасівців, починаючи з моменту їх поселення в Придунайський край (1812 р.) й по теперішній час. 
Не дивлячись на багато проблем, завдяки копіткій роботі, авторові вдалося знайти певну кількість інформації в архівах й у нащадків некра-сівців і здійснити цю працю.
Чудновский, Аркадий. Одесса: краткая историческая летопись. 1774-1920 гг. – изд. 2-е, доп. – Израиль, 2019. – 214 с.
Книга присвячена великому містобудівникові, архітекторові, гідробудівникові і фортифікаторові, який віддав частину свого життя Одесі, - Францію Павловичу де Волану.
Этнология Одессы в исторической и современной перспективах: монография; Западно-чешский университет, Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова / П. Лозовюк, А. Пригарин и др. – Одесса : Ирбис, 2017. – 388 с.
У монографії містяться результати історико-етнологічних досліджень, об'єкт яких – Одеса і одесити. На основі дисциплінарних прийомів і методів розглядаються формування, етапи еволюції Одеси як багатоликого міста, а також окремі сюжети міської повсякденності.

. Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...