Слідкуйте за новими надходженнями літератури до відділу краєзнавчої літератури і бібліографії в рубриці "Що читати про край"

субота, 6 липня 2019 р.

Нові надходження до відділу краєзнавства і бібліографії у ІІ кварталі 2019 року


Шановні користувачі!

Фонд відділу краєзнавчої літератури і бібліографії у ІІ кварталі 2019 року поповнився новими виданнями.

Большаков, Вадим Николаевич. Климат Одессы [Текст] : справ. для любознательных / В. Н. Большаков, А. С. Матыгин. – Одесса : Астропринт, 2018. 33 с
Из множества метеорологических параметров более всего людей интересуют температура воздуха и осадки, а в приморских городах, к которым относится благословенная Одесса, еще и температура воды в море. Сосредоточившись на этих параметрах, авторы старались избегать строгого научного языка, способного отпугнуть человека к нему не привычного.Бошков, Віталій Михайлович Левада віршів [Текст]: вірші, присвяч. С. Олійнику / В. М. Бошков ; [худож. М. Вилкун]. Одеса : Астропринт, 2019. – 24 с.
До нової збірки відомого українського гагаузького поета, лауреата премії імені П. Куліша та С. Олійника увійшли поезії, присвячені уславленому землякові. поетові-гумористу.


Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею [Текст]: наук. зб. / М-во культури України, Одес. іст.-краєзнав. музей ; наук. ред. В. В. Солодова ; [редкол. : Л. Г. Білоусова, А. О. Добролюбський, І. М. Озерянська [та ін.]]. – Одеса : Астропринт, 2005 – № 16' 2018 / [пер. англ. мовою О. Ю. Рубльова]. – 2018. – 75 с.
Шістнадцятий номер збірки містить матеріали, присвячені яскравим особистостям, які жили та діяли у Причорноморському регіоні, висвітлюють маловідомі сторінки цивілізаційного процесу у краї, показують багатство музейних зібрань, історію, сучасність і перспективи розвитку музейної справи та історичного краєзнавства.


Дерибасовская - Ришельевская [Текст]: одес. альм. / [ред. Ф. Кохрит, редкол. : Е. Голубовский. О. Губарь. И. Липтуга (с 2009 г.)]. Одесса : Пласке (с 2009 г.), 2000 - (Одесская библиотека). № 77 (11/2019). – 2019. – 381 с.
«Что я люблю» так озаглавлен монолог Михаила Жванецкого. Отсутствие вопросительного знака свидетельствует о том, что автор делится с нами плодами многолетних размышлений над своими жизненными ценностями. Уже первый вывод писателя воспринимается нами с хорошей завистью и полным одобрением: «Люблю юмор, признается он, который смешит меня, невзирая на зависть».


Ісаєнко, Любов Береги нашої пам'яті [Текст] : життєпис /Л. Ісаєнко. Одеса : Чорномор, 2018. 420 с.
Літературно-художні нариси розповідають про вчених Одеської літературознавчої та мовознавчих шкіл, про письменників, випускників філологічного факультету Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова.


Коваль, Вероника Анатольевна. Негасимый свет таланта [Текст] : сб. очерков / В. А. Коваль – Одесса : Друк Південь, 2018. – 129 с.
«Негасимый свет таланта» сборник, состоящий более чем из двадцати очерков о литераторах и художниках Одессы. Очерки написаны в разное время, публиковались в различных печатных изданиях. Книга даёт представление о мастерах, творящих в наше время, о недавно ушедших в иной мир, об исторических персонажах, в т.ч. об Александре Куприне, чьё творчество тесно связано с Одессой и одесситами.
Ніточко, Іван Іванович. Осінні скарби [Текст]:  вірші / І. І. Ніточко. – Одеса : Прес- кур'єр, 2018. – 160 с.
У новій збірці віршів автор пропонує читачеві як доопрацьовані твори, що не ввійшли до попередніх книжок, так і нові. Він не вишукує теми спеціально, пише про те, що на душі і в серці. А там не лише пам’ять про минуле, а й думки про день нинішній, нові мрії і бажання.


Книга пам'яті України : Переможці : Одеська область [Текст] / [редкол. : С. А. Бобровська. В, Т. Усенко, Ю. В. Беляков [та ін.]]. – Одеса : Кн. Пам'яті України, 2016.
Т. 8 : Учасники бойовик дій Другої світової війни, які повернулися до мирної праці, проживають або проживали в м. Ізмаїлі. Ізмаїльському, Лиманському та Любашівському районах. – 2017. – 678 с.
Ця Книга є складовою частиною обласного історико-меморіального серіалу «Книга Пам’яті України». В ній увічнені імена учасників бойових дій Другої світової війни, які повернулися до мирної праці і проживають в Одеській області або померли в післявоєнний період.
Восьмий том містить поіменні списки фронтовиків, які перебувають на обліку в Ізмаїльському міському об'єднаному військовому комісаріаті, військкоматах Лиманського та Лю-башівського районів, проживали або проживають на зазначених адміністративних територіях.

Книга пам'яті України : Переможні: Одеська область [Текст] / [редкол.: С. А. Бобровська. В. Т. Усенко, Ю. В. Беляков [та ін.]]. – Одеса : Кн. Пам'яті України, 2016.
Т. 9 : Учасники бойових дій Другої світової війни, які повернулися до мирної праці, чара проживають або померли у післявоєнний час на території Кодимського, Миколаївського та Окнянського районів. – 2018. – 556 с.

Потоцкий, Игорь Иосифович. Невыдуманные одесские истории [Текст] / И. И. Потоцкий ; [худож. И. Островский]. – Одесса : Друк Південь, 2018. – 79 с.
Игорь Потоцкий автор более 30 книг стихов и прозы. Лауреат муниципальной премии «Твои имена, Одесса» за книгу прозы «Три улицы» (2004). Среди них книги стихов «Лицо на небесах» (2000), «Крупицы нежности» (2001), избранные произведения в 2 томах (стихи и проза, 2006).
Стихи Игоря Потоцкого переводились на французский, финский, испанский языки. В 2018 году вышла новая книга «Невыдуманные одесские истории», которая будет интересна почитателям его таланта.

Смирнов, Владимир Александрович. Реквием XX века : Эпилог [Текст] / В. А. Смирнов. Одесса : Астропрянт, 2018. – 847 с.
В серии книг «Реквием XX века» на фоне дневников учителя музлитературы Одесской специализированной школы-интерната имени П. С. Столярского Владимира Афанасьевича Швеца показаны конкретные судьбы репрессированных лучших представителей одесской интеллигенции прошедшего века.
Серия книг «Реквием XX века» дает достаточно ясное представление, нашедшее документальное подтверждение, о драме идей и действий, о мотивах жизни и деятельности, борьбы, о радостях и страданиях интеллигенции эпохи коммунистического эксперимента в СССР. Здесь можно найти данные о забытых и скрытых страницах истории страны, города Одессы, его вузов, о музыкальной культуре ушедшего XX века. Читатель найдет историю репрессий как против отдельных граждан, так и против целых групп, объединенных общим признаком, например, против поляков, греков, троцкистов, красных партизан и пр. Все приведенные данные основаны исключительно на воспоминаниях очевидцев, подтвержденных документально и архивными материалами.

Фиолетов, Анатолий. Как холодно розовым грушам [Текст] : [стихи, док. ст о поэте] / А. Фиолетов ; [сост. Е. Голубовский. А. Яворская]. – Одесса : Бондаренко М. А., 2019. – 380 с.
Этот сборник, составленный в год столетия трагической гибели при исполнении служебных обязанностей инспектора розыскного-уголовного отдела при державной варте Натана Шора (26.07.1897-27.11.1918), вошедшего в литературу как поэт Анатолий Фиолетов, включает все известные на сегодняшний день стихи поэта, одну его статью, а также газетные некрологи, рецензии, сообщения о вечерах памяти, архивные документы. В сборнике представлен ряд исследовательских статей об Анатолии Фиолетове – Сергея Лущика, Светланы Друговейко-Должанской, Николая Богомолова, Андрея Устинова, Александра Розенбойма, Алены Яворской, Евгения Голубовского.

. Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...