Слідкуйте за новими надходженнями літератури до відділу краєзнавчої літератури і бібліографії в рубриці "Що читати про край"

середа, 15 березня 2017 р.

Презентація книги В.В. Левченка та Г.С. Левченко «Олександро-Невська церква Новоросійського університету: історія, персоналії, документи»


15 березня 2017 року в Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського відбулась презентація книги Валерія та Галини Левченків «Олександро-Невська церква Новоросійського університету: історія, персоналії, документи».

В.В. Левченко під час презентації книги


В.В. Ковальчук під час інтерв'ю ТК "ГЛАС"

У книзі досліджено процес створення і діяльності церкви святого Олександра Невського Новоросійського університету та роль її метричних книг як історичного джерела.

Голова громадської ради при державному архіві Одеської області Л.В. Ковальчук

Про авторів. Левченко Галина Сергіївна – випускниця історичного факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Старший викладач кафедри історії України Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Член Національної спілки краєзнавців України. Досліджує історію періодичних видань півдня України XIX ст., розвиток краєзнавчих досліджень на сторінках газети «Одесский Вестник», біографістики та інтелектуальної біографії. Автор понад 30 наукових праць, учасниця колективної монографії «Одеський національний університет імені І.І. Мечникова: історія та сучасність (1845-2015)».
Левченко Валерій Валерійович – випускник історичного факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства, історико-правових та мовних дисциплін Одеського національного морського університету. Член Національної спілки краєзнавців України. Сфери наукових інтересів: історія вищої школи та науки на півдні України в другій половині XIX – першій половині XX ст., розвиток краєзнавства на півдні України в першій половині XX ст., історія відносин наукової інтелігенції та влади в умовах тоталітарного режиму 1920-1940-х рр., розвиток історіографії, біографістики та інтелектуальної біографії. Автор понад 120 наукових праць, у тому числі, монографії «Історія Одеського інституту народної освіти (1920-1930 рр.}: позитивний досвід невдалого експерименту», член авторського колективу науково-документальної серії «Реабілітовані історією. Одеська область», учасник колективної монографії «Одеський національний університет імені І.І. Мечникова: історія та сучасність (1865-2015)».
Автора представила голова громадської ради при державному архіві Одеської області Лідія Всеволодівна Ковальчук.
На заході були присутні студенти спеціальності «Декоративні штукатурні роботи» ДНЗ «Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури», слухачі «Університету 3-го віку» Територіального центру соціального захисту громадян Приморського р-ну м. Одеси, фахівці ОННБ, користувачі бібліотеки…

Cтуденти ДНЗ «Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури»

Cтуденти ДНЗ «Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури»
Фахівці ООНБ підготувались до "селфі" з автором

До речі, приміщення церкви знаходилось на місці головного корпусу Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова (аудиторія № 66, 2-й поверх)…

пʼятниця, 10 березня 2017 р.

Нові надходження до відділу краєзнавчої літератури та бібліографії у березні 2017 року9-17
26.890 (4УКР-4ОДЕ)я23

Б 12
Бабіч, Олександр В’ячеславович   Путівник по Одесі [Текст] / О. В. Бабіч; [худож.-оформ. Л. П. Вировець]. – Харків: фоліо, 2017. – 135 с.: іл.
Про те, що Одеса - місто особливе, знають yci. Але в чому ж ця її «особливість»?
Зрозумiти, або хоча б наблизитися до розумiння цього, й допоможе наша книжка - новий путiвник по Одесi. Його автор, маючи великий досвiд роботи з туристами у своему місті, розподiлив свою оповiдь про Одесу на самодостатнi маршрути.
Все це зроблено для того, щоб:
а) спростити життя туристам, якi приїздять до міста, б) зацiкавити екскурсiями мешканцiв самої Одеси.

У путiвнику читач знайде «цікаві вказівки», якi допоможуть йому краще орiєнтуватися у місті, а також знаменитi одеськi майси - анекдоти, що передають особливу атмосферу цього неповторного міста.


1255-13
63.3(4УКР-4ОДЕ)я21
Р 60

Родились и учились в Одессе [Текст]: материалы к энцикл. слов. / авт.-сост. В. (Зеэв) Ханелис. – 2-е узд. испр., доп. – Иерусалим: Филобиблон, 2013. – 571 с.: ил.548-16
81.411.1-314
Р 49
Різників, Олекса Козацькі прізвища і гени матінки Одеси [Текст] / О. Різників. – 2-ге вид., допов. і переробл. – Одеса: Симекс-Принт, 2015. – 56 с.: іл.

За 600 років, якi ми нинi святкуемо, багато чого змiнилося в Коцюбієві-Одесі. Та незмiнними є Шкодова гора, Жевахова гора, Вулиця Балкiвська, Молдаванка, козацький Пересип з довжелезною вулицею Чорноморського козацтва, Лузанiвський пляж, та Усатівське, Капiтанiвське, Нерубайкiвське кладовища, всiянi козацькими хрестами, лимани Хаджибеєвський i Куяльницький. Але не тiльки матерiальнi пам'ятки свiдчать про древнiсть Коцюбіївської Одеси. Мені вдалося знайти ще й живi, що передаються iз поколiння в поколiння. Мова iде про прізвища одеситiв, якi iснують тепер i якi icнували 600-500-400 лiт тому.

1006-15
83.3(4УКР-4ОДЕ)6
І 85
Ісаєнко, Любов Миколаївна   Пам’яті світле джерело [Текст]: [літ.-худож. нариси] / Л.М.Ісаєнко. – Одеса: Бондаренко М.О., 2015. – 576 с.: іл.

Літературно-художні нариси розповідають про учених Одеської літературознавчої та мовознавчих шкіл, про письменників, випускників філологічного факультету Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова.550-16
85.03(4)6
Г 17
Галяс, Александр Васильевич   200 интервью со «звездами» [Текст] / А.Галяс. – Одесса: Бартенев, 2016. – 383 с.: ил.
Седьмая книга одесского журналиста Александра Галяса, лауреата муниципальной премии им. К.Паустовского, победителя и призера многих всеукраинских конкурсов СМИ, уникальна не только количеством опубликованных в ней интервью.
Не меньшее впечатление оставляет разнообразие собеседников автора: внук И.Сталина Александр Бурдонский, изобретатель первого в мире электромузыкального инструмента Лев Термен, знаменитый кинорежиссер Кшиштоф 3анусси, гениальный актер Богдан Ступка, олимпийская чемпионка Оксана Баюл и многие другие выдающиеся ученые, политики, музыканты, литераторы, режиссеры, артисты, спортсмены.
Особое место занимают в книге беседы А. Галяса со своими знаменитыми земляками: композитором Оскаром Фельцманом, актерами Ефимом Березиным и Николаем Волковым, режиссерами Саввой Кулишом и Иосифом Райхельгаузом, футболистом Игорем Белановым и др.

Треть книги занимают интервью с эстрадными знаменитостями. И это не случайно, поскольку А. Галя с более 30 лет занимается историей этого искусства и является одним из немногих специалистов в данной области.


12-17
91.18
Н 78

Нові книги про Одещину за 2015-2016 рік [Текст]: бібліогр. покажч. / Упр. культури, національностей, релігії та охорони об’єктів культур. спадщини Одес. облдержадмін.; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М.Грушевськог; від. краєзнавч. л-ри і бібліогр.; [підгот.: Т.О. Андросова; худож. оформ. О.М. Ласкевич; відп. за вип. Т.М. Полянко]. – О., 2015. – (Що читати про край). Вип. 12 - 13. – 2017. – 24 с.

Хроніка Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Грушевського. 2016 рік


Хроніка Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Грушевського. 2016 рік [Текст] : інформ. бюл. / Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. електрон. бібл.-бібліогр. інф. ; [підгот. О. А. Булгакова ; комп’ют. набір О. А. Булгакова ; худож. оформлення О. М. Ласкевич ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2017. –
Вип. 1-4 (13) . – 2017 . – 84 с. ; 15х21 . – 45 прим. : б. ц.


. Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...