Слідкуйте за новими надходженнями літератури до відділу краєзнавчої літератури і бібліографії в рубриці "Що читати про край"

середа, 23 січня 2013 р.

До 75-річчя Вадима Андрійовича Лісенка

Буклет присвячений 75-річчю В.А. Лісенка, завідувача кафедри "Архітектурні конструкції, реставрація та реконструкція будівель, споруд та їх комплексів" Одеської державної академії будівництва та архітектури, професора, доктора технічних наук.ВАДИМ Андрійович Лісенко [Буклет]: бібліогр. список: до 75-річчя від дня народж. /Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського; від. техн. та с.-г. л-ри; [упоряд. М.В. Чайковська; комп’ют. наб. М.В. Чайковська; худож. оформ. О.М. Ласкевич; відп. за вип. Т.М. Полянко]. — О., 2012. — 6 c.: ілюстр.; фото; 10х21,5. — (Серія "Славетні земляки"). – 40 прим.: б.ц.

Немає коментарів:

Опублікувати коментар

. Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...