Слідкуйте за новими надходженнями літератури до відділу краєзнавчої літератури і бібліографії в рубриці "Що читати про край"

середа, 30 січня 2013 р.

Українська Венеція. 1746 – 2006: до 260-річчя заснування м. Вилкове
УКРАЇНСЬКА Венеція. 1746 – 2006: До 260-річчя заснування м. Вилкове: Бібліогр. покажч. /Упр. культури і туризму Одес. облдержадмін.; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського; Від. краєзнавч. л-ри і бібліог-рафії; Кілійс. ценрал. район. б-ка; Підгот.: Т.О. Андросова, Д.О. Кунева; Ред. О.А. Таубеншлак; Комп’ют. набір О.А. Булгакова; Відповідає за вип. Т.М. Полянко. – О., 2006. – 38с. – (Міста і містечки Одещини; Вип. 4).

Немає коментарів:

Опублікувати коментар

. Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...