Слідкуйте за новими надходженнями літератури до відділу краєзнавчої літератури і бібліографії в рубриці "Що читати про край"

середа, 30 січня 2013 р.

ЛЮБАШІВКА. 1790-2010: до 220-річчя заснування
ЛЮБАШІВКА. 1790-2010: до 220-річчя заснування [Текст]: бібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Одес. обл. держ. адмін.; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського; від. краєзнавч. л-ри і бібліогр.; Любашів. центр. район. б-ка; [підгот.: Т.О. Андросова, Т.Ю. Мочуляк; ред. О.А. Таубеншлак; комп’ют. набір А.В. Діденко; відп. за вип. Т.М. Полянко]. – О., 2010. –
Вип. 8. –2010. – 24 с.; 15×21. – (Міста і містечки Одещини). – 50 прим.

Немає коментарів:

Опублікувати коментар

. Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...