Слідкуйте за новими надходженнями літератури до відділу краєзнавчої літератури і бібліографії в рубриці "Що читати про край"

середа, 30 січня 2013 р.

КОДИМА. 1754-2009: до 255-річчя заснування
КОДИМА. 1754-2009: До 255-річчя заснування [Текст]: бібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Одес. обл. держ. адмін.; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського; від. краєзнавч. л-ри і бібліогр.; Кодим. центр. район. б-ка; [підгот.: Т.О. Андросова, Собко Т.В.; ред. О.А. Таубеншлак; комп’ют. набір О.А. Булгакова; відп. за вип. Т.М. Полянко]. – О., 2009. – Вип. 7. – 60 с.; 15×21. – (Міста і містечки Одещини). – 50 прим.

Немає коментарів:

Опублікувати коментар

. Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...