Слідкуйте за новими надходженнями літератури до відділу краєзнавчої літератури і бібліографії в рубриці "Що читати про край"

вівторок, 30 серпня 2022 р.

Професія скульптор: до 90-річчя від дня народження Олександра Веніаміновича Князика


Відомому скульптору, автору монументальних робіт у нашому місті Олександру Князику 31 серпня виповнюється 90 років

 
Народився в 1932 р. в м. Дніпропетровськ. Закінчив Дніпропетровське художнє училище, а потім Київський художній інститут. З 1960 р. живе і працює в Одесі.

О.В.Князик - учасник численних художніх виставок в Україні і за кордоном. Багато його робіт знаходяться в музеях і приватних колекціях. Монументальні роботи встановлені в Одесі і інших містах України.

Найбільш значні роботи О.В. Князика в Одесі -  пам'ятник Йосипу Дерибасу на вулиці Дерибасівській, пам'ятник морякам і кораблям Чорноморського флоту в парку  імені Шевченко, пам'ятник співробітникам одеської міліції, декоративна композиція "Муза на дельфіні" перед будівлею театру музичної комедії, пам'ятник чорнобильцям, скульптра Спартака, меморіальна дошка Іллі Ильфу на Старопортофранківській вулиці, пам'ятник Борису Деревянко на Першому християнському кладовищі, пам'ятник Богдану Хмельницькому.

У 1990 р. О.В. Князик відмічений Золотою медаллю на бієнале скульптури в Італії за композицію "Оновлення". Учасник міжнародних  симпозимів по скульптурі.

З 1982 року – Заслужений художник України.

Сучасний розвиток скульптури Одеси представляється живим, находиться у безперервному русі. До числа майстрів, що багато в чому визначають динаміку і напрям цього процесу, відноситься скульптор Олександр Князик.

У своїй багаторічній творчій практиці він вдало поєднує, з одного боку, творчий эксперимент, що дозволяє через боротьбу раціональних і спонтанних начал знайти і випробувати нові художні ідеї, з іншого боку, - пошукова ідея у О. Князика завжди адаптується реальністью життю. Це надає його творчості значну міру мобільності, здатність швидко впроваджуватися в життя, чітко відповідати на поставлені суспільні завдання.

В той же час, простота, суровість, лаконізм пластичних прийомів, підкреслена ясність конструктивній основі творів вже не здавалися майстрові едино можливими виразними засобами. Його притягали складніші системи побудови образа, що дозволяють передати різнообразні стани, що дають можливість простору фантазії.


О. Князик, як втім і багатьох інших художників середини 80-х років, звертається до станкової пластики. Цьому виду скульптури належить безперечний пріоритет в причасності до творчих пошуків, відкриттях і надбаннях. Саме у станковій скульптурі складно переплітаються різнообразні художні імпульси. Передусім виразно відчутно вплив монументального мистецтва. У творчості О. Князика це передусім проявляється в прагненні до концепції піднесеного образу, зверненню до суспільно значимим або філософським темам.

Окрім цього, не можна не враховувати явного впливу на станкову скульптуру декоративно-прикладногого мистецтва, багато форм якого вийшли за рамки утилітарного призначення. Звідси стилістичні прийоми, застосовувані скульптором, вільне володіння матеріалом: шамот, дерево, бронза, активне використання кольору.

Тематичний діапазон творчості О. Князика широкий і багатообразний. Кожна з його робіт – свідчення прагнення автора вийти на рівень особистого надзавдання. Важливими чинниками його творів  виступає історія та культура - світ фольклору, древньої міфології, цирку, спорту.

Знання культури минулого потрібно О. Князику не меншою мірою, ніж уміння орієнтуватися в повному протиріч і драматизму сьогодення. Висловлюючи своє розуміння навколишніх явищ, він зачіпає досить широкі, загальнолюдські, вічні проблеми: кохання, героїку, творчість.

О. Князик прагне виявити основний зміст, стислу суть поняття. В одних випадках втілення конкретно-чуттєвих образів вирішено у формах умовно-символічного узагальнення, і тоді основне навантаження лягає на емоційну мову пластики. Такі гостро драматичні композиції "Звільнення" та "Оновлення" (остання була удостоєна в 1990 золотої медалі на одній з найпрестижніших виставок скульптури - бієнале "Дантеско" в місті Равенна в Італії) В інших випадках посилюється оповідальний момент, і тоді у творах, особливо ліричного плану, тема підпорядковується довірчому та уважному вивченню особливостей натури.

Творчість О. Князика, поза всяким сумнівом, розрахована на асоціативність мислення сучасного глядача, на його вміння зіставлення та співпереживання, на можливість дати розвиток уяві та фантазії.

 

«Для меня занятия скульптурой являются возможностью передать свои впечатления от окружающего мира. Это способ поделиться со зрителем своим удивлением от разнообразия пластических форм в природе. При этом я предполагаю, что возможно кто-то не увидел того, что увидел я, и тогда для него мой взгляд на мир будет интересным»


«Бывает так, что ты прочтешь замечательную книгу или услышишь прекрасную мелодию и тебе сразу захочется поделиться этим с друзьями. Так и здесь. Я пытаюсь рассказать о том, что удивило меня, и если я сделаю это убедительно, то зритель проникнется моими ощущениями»


«Я вижу формы и пропорции такими как все вы, но пытаюсь видоизменить их по-своему, чтобы они выглядели острее и звонче, т. е. я создаю свой пластический мир»

Література про життя та творчість Олександра Князика

 


[Князик Александр Вениаминович (р. 31.08.1932) - скульптор] // Здания Одессы и их зодчие: опыт архит.- биогр. справ. – Одесса, СПД «Фридман А.С.». – 2008. – С. 111.


Тарасенко А. Монументальная скульптура Одессы. Александр Князик // Вісн. Одес. іст.-краєзнав. музею. – Одесса, Астропринт. – 2006. – лип. – С. 157-160.


Князик Олександр Веніамінович (нар. 31.08.1932 р. м. Дніпропетровськ. Зак. Київс. держ. худ. ін.-т (1959). Скульптор. Осн. тв.: «Муза» (1981), «Оновлення» (1990), пам’ятники Й. Дерибасу (м. Одеса, 1994)), співробітникам міліції (м. Одеса, 1997), мемор. дошка І. Ільфу (м. Одеса, 1997). Чл. НСХУ. Засл. худож. України // Інформаційний довідник. – Одеса, Одес. обл. орг. НСХУ. – 2005. – С. 18 : фот.
Князик Александр Вениаминович [Текст]: [Скульптор. С. 1982 г. – засл. худож. Украины] // 500 влиятельных личностей Одесского региона. – Одесса. – Одесса, Вост.-Укр. біогр. ин-т. – 2003. – С. 82: фот.


Каракина Е. Одесса-мама [Текст]: [«Памятник Одессе-маме» открыт 1 апр. 2000 г. Скульптур А. Князик] / Елена Каракина // Музейщики смеются. К тридцатилетию Одес. лит. музея. Сборник. – Одесса, Зодиак. – 2007. – С. 192-193: фот.

Каракиана Е. Сашка-музыкант [Текст]: [«Памятник Сашке-музыканту» открыт 1 апр. 2001 г. Скульптор А. Князик] / Елена Каракина // Музейщики смеются. К тридцатилетию Одес. лит. музея. Сборник. – Одесса, Зодиак. – 2007. – С. 196-198: фот.


Декоративная скульптура на фасаде офиса фирмы «Европродукт»: [Скульптор А. Князик] // Одесса в новых памятниках, мемориальных досках и зданиях / Альбом. Всемир. клуб одесситов / Авт. текста О. Губарь. – О.: Оптимум, 2004. – С. 58: фот.

Мемориал «Защитникам правопорядка» [Скульптор А. Князик] // Одесса в новых памятниках, мемориальных досках и зданиях / Альбом. Всемир. клуб одесситов / Авт. текста О. Губарь. – О.: Оптимум, 2004. – С. 57: фот.Одесса-мама : [Скульптор А. Князик] // Одесса в новых памятниках, мемориальных досках и зданиях / Альбом. Всемир. клуб одесситов / Авт. текста О. Губарь. – О.: Оптимум, 2004. – С. 24: фот.

Памятник погибшим морякам : [работа скульптора А. Князика] // Одесса в новых памятниках, мемориальных досках и зданиях / Альбом. Всемир. клуб одесситов / Авт. текста О. Губарь. – О.: Оптимум, 2004. – С. 54: фот.


Памятный знак Борису Деревянко : [Мемор. знак работы скульптора А. Князика] // Одесса в новых памятниках, мемориальных досках и зданиях / Альбом. Всемир. клуб одесситов / Авт. текста О. Губарь. – О.: Оптимум, 2004. – С. 56: фот.


Памятник одесситам-чернобыльцам : [Скульптор А. Князик] // Одесса в новых памятниках, мемориальных досках и зданиях / Альбом. Всемир. клуб одесситов / Авт. текста О. Губарь. – О.: Оптимум, 2004. – С. 52: фот.


Сашка-музыкант : [Авт. скульптуры А. Князик] // Одесса в новых памятниках, мемориальных досках и зданиях / Альбом. Всемир. клуб одесситов / Авт. текста О. Губарь. – О.: Оптимум, 2004. – С. 25: фот.


Князик Александр Скульптура. Рисунок. Альбом. – Одесса, 2001. – 39 с.: ил.

Князик Александр Скульптура.: Кат. – Одесса, 1992. – 22 с.: ил. 

***


Добролюбский А. Памятник Де-Рибасу [Текст]: [скульптор А. Князик] // Одесса. – 1997. -№ 3 - С. 26 :фот.
Шагнувшим навстречу атому [Текст]: [на углу улицы Малой Арнаутской и Александровского проспекта открыт памятник «одесситам-чернобыльцам» Авторы монумента: скульптор А. Князик, архит. В. Глазырин] // Одесса. – 1997. - № 4. –С. 12 :фот. ***

  • Арсентьева Т. Свой голос [выст. «После гламура» в Лит. Музее (А. Князик (скульптура) и Серафим Чаркин (живопись))] / Тина Арсеньева // Веч. Одесса. – 2017. – 7 сент. – С. 6 : фот.
  • Владимирский О. Художественному музею – 115 лет: [в рамках празднования юбил. даты состоялось открытие памятника «Зрителю»] / Олег Владимирский // Веч. Одесса. – 2014. – 8 нояб. – С. 1: фот. 
  • Маршина С. Да, это он, Александр Князик! [персон. выст. скульптур и графики засл. худож. Украины А. Князика состоялась в Одес. худож. музее] / Светлана Маршина // Одес. известия. – 2014. – 9 сент. – С. 8: фот.
  • Креймерман Р. Мелкая пластика Александра Князика [Галерея «Либерти» представила выст. графики и скульптуры одес. мастера А. Князика] / Раиса Креймерман // Ор Самеах. – 2005. – 14 сент. – С. 16 : фот.
  • Серый А. Готовясь к главному празднику [бюст Богдану Хмельницкому в Одессе на ул. Б. Хмельницкого. Беседа с архит. Князиком, одним из авторов] / Александр Серый // Одес. известия. – 2002. – 15 авг. – С. 4 : фот.
  • Глущак А. Обретенный мир Князика [в Морской галерее открыта выст. работ скульптора ] / Анатолий Глущак // Веч. Одесса. – 2001. – 21 июня. – С. 3: фот.
  • Раух К. Александр Князик создает свой пластический мир [в Мор. галерее открылась персон. выст. извест. одес. скульптора А. Князика] / Карина Раух; фот. Олега Владимирского // Ор Самеах. – 2001. – 27 июня. – С. 12 : фот.
  • Лоза А. Дело Александра Князика: [о скульпторе А. Князике] / А. Лоза // Веч. Одесса. – 1999. – 5 янв. – С. 2 : фот.
  • Щербаков А. О чем протрубил трубач [одес. скульптор А. Князик] / Александр Щербаков // Веч. Одесса. – 1981. – 13 марта. – С. 3 : фот.

 


Підготувала К.Г. Черненко, провідний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури і бібліографії

Немає коментарів:

Дописати коментар

. Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...