Слідкуйте за новими надходженнями літератури до відділу краєзнавчої літератури і бібліографії в рубриці "Що читати про край"

понеділок, 4 лютого 2013 р.

К 250-летию А.Ф. Ланжерона


Граф Александр Фёдорович Ланжерон (13 января 1763, Париж – 4 июля 1831, Санкт-Петербург) – генерал-губернатор Новороссии и Бессарабии с 1815-1822 гг.АЛЕКСАНДР Ланжерон: к 245-летию со дня рождения [Текст]: буклет / Одес. обл. универс. науч. б-ка им. М. Грушевского; Отд. краеведч. лит. и биб-лиогр.; [подгот. Т.А. Андросова; компьют. набор. О.А. Булгакова; худож. оформ. О.А. Булгакова; ред. Е.А. Таубеншлак; отв. за вып. Т.Н. Полянко]. – О., 2008. – 7 с.; 15×21. – 40 экз.: б.ц. – (Славные земляки).

О А.Ф. Ланжероне можно прочитать:


Граф, градоначальник Одессы и Новороссийский генерал-губернатор


Людовик-Александр-Андре, граф де Ланжерон, маркиз де лаКосс, барон де Куньи

1 коментар:

. Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...