Следите за новыми поступлениями литературы в отдел краеведческой литературы и библиографии в рубрике "Що читати про край"

среда, 4 мая 2016 г.

Вчені Одеси: до 210-річчя від дня народження М.Н. МурзакевичаМурзакевич Микола Нікіфорович – історик, археолог, народився 21 квітня (3 травня) 1806 р. у Смоленську у родині священика.
Після навчання в Смоленській духовній семінарії продовжив навчання у Московському університеті на етико-політичному відділенні (1825—1828). З 1830 життя історика було пов'язане з Одесою.
В Одесі спочатку працював на чиновницьких посадах у місцевій митниці, але вже у 1831 році перейшов до Рішельєвського ліцею. Там він пройшов шлях від помічника вчителя до професора на кафедрі російської історії і статистики (1839) та директора Рішельєвського ліцею (1852–1857). Викладав російську та всесвітню історію, географію. Був редактором «Новороссийского календаря» (1839–1841).
Науково-організаційний талант виявив в Одеському товаристві історії і старожитностей, засновником якого він був разом з М. Кирьяковим, Д. Княжевичем, А. Фабром та О. Стурдзою (1839).
З початку діяльності Товариства став його секретарем (1839-1875), а згодом і віце-президентом (1875-1883).
М.Н. Мурзакевич був одним з редакторів перших 13 томів «Записок».
У 1843 р. очолив Музей старожитностей, який згодом став основою сучасного Археологічного музею НАН України.
У 1843-1853 рр. завідував Одеською публічною бібліотекою. Саме в цей час цей заклад перетворився на найбагатшу книгозбірню на Півдні Російської імперії.
Був членом:
 • комітету щодо здійснення розкопок у Херсонеському монастирі (1876);
 • комісії щодо вжиття заходів по збереженню вітчизняних пам'яток при МВС (1876);
 • членом-кореспондентом Московського товариства історії і старожитностей російських (1836);
 • Курляндського товариства літератури і мистецтва (1837);
 • Тиберійської (1837) та Аркадійської (1838) академій у Римі;
 • Товариства сільського господарства Південної Росії (1838, у 1838-1839 був його секретарем);
 • Статистичного відділення при міністерстві внутрішніх справ (1848);
 • Копенгагенського товариства античних антикварів (1845);
 • Російського географічного товариства (1845);
 • Петербурзького археологічно-нумізматичного товариства (1848);
 • Белградського товариства сербської словесності (1853);
 • Бельгійської археологічної академії (Антверпен) (1856);
 • Московського археологічного товариства (1867);
 • Товариства давньоруського мистецтва при Московському публічному музеї (1878).


Відзначений високим рангом таємного радника (1874).
Представляв істориків Одеси на етнографічному з'їзді у Москві (1867) та перших трьох археологічних з'їздах у Москві (1869), Санкт-Петербурзі (1871) та Києві (1874).
Помер в Одесі 15 (27) листопада 1883 р.

Про життя та діяльність М.Н.Мурзакевича на сторінках преси та періодичних видань

 • Коциевский А. Николай Никифорович Мурзакевич (1806 - 1883): [профессор, исполняющий должность директора Ришельевского лицея, вице-президент Императорского Одесского общества истории и древностей, директор музея общества] // Одесса. – 1997. - № 5 – 6. – С. 17- 18.
 • Левина Р. Ш. Митрополит Евгений и Н. Н. Мурзакевич // Археологические вести. — СПб., 1999. — № 6. — С.479-488.
 • [Николай Никифорович Мурзакевич] [Текст]: [род. в 1806г. в Смоленске; в Одессе с 1830г.; профессор в Ришельевском лицее; один из организаторов Одесского общества истории и древностей; биогр. справка] // Охотников С.Б. Археология в Одессе. – Одесса: СМИЛ, 2010. – С. 30 - 31. - Фот.: С. 30.
 • Кармазіна Н.   На сторожі історичної та культурної спадщини Півдня України (Микола Мурзакевич) [Текст] // Краєзнавство. – 2012. - № 3. – С. 85 – 92. – Бібліогр. С. 90 – 91.
 • Булатович С.А.   Н.Н.Мурзакевич и античное нумизматическое собрание Одесского общества истории и (поматериалам изданий Общества) // Материалы по археологии Северного Причерноморья=Матеріали з археології Північного Причорномор'я=Materials on the archaeology of the Northern Black Sea Region. - Вып 12. - С. 371-381.
 • Мороз В.С. Микола Мурзакевич – забутий дослідник Півдня України // Наддністрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – Вип. 10. – 2012. – С. 114 – 121.

Про життя і діяльність М.Н.Мурзакевича в мережі Інтернет
 • Мурзакевич Николай Никифорович: Профессор, вице-президент Императорского  Одесского общества истории и древностей [Електрон. ресурс] // Чисто одесский сайт. - Режим доступу: http://odesskiy.com/m/murzakevich-nikolaj-nikiforovich.html

Комментариев нет:

Отправить комментарий

. Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...