Следите за новыми поступлениями литературы в отдел краеведческой литературы и библиографии в рубрике "Що читати про край"

воскресенье, 8 мая 2016 г.

Вчені Одеси: до 100-річчя від дня народження М.Ю. Раковського


Раковський Михайло Юхимович – доктор історичних наук, народився 20 квітня 1916 р. в м. Єлець Липецької обл.
Закінчив семирічну школу та педагогічний технікум (1933). Вступив на історичний факультет Московського індустріально-педагогічного інституту, який закінчив з відзнакою (1937). Вступив до аспірантури.
Був призваний до лав Червоної Армії, за відбором навчався у Московському військово-політичному училищі.
Вів активну діяльність журналіста. Друкувався у центральних виданнях (газета «Комсомольська правда», журнал «Молодий більшовик»).
Від самого початку війни свій талант журналіста та знання історика М. Ю. Раковський присвячує військовій тематиці. Він пройшов нелегкими шляхами війни від Москви до Ельби. Його знання історика та хист журналіста були поставлені на службу великій Перемозі: на посту редактора дивізійної газети «Боевое знамя».
Після демобілізації М. Ю. Раковський повернувся до аспірантури при Інституті історії АН СРСР. Захистив кандидатську дисертацію за темою «Комітети бідноти в боротьбі за зміцнення тилу Червоної Армії» (1951).
Був направлений на викладацьку роботу в Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова. Працював доцентом кафедри історії СРСР (1953). Захистив докторську дисертацію за темою «Консолідація сил революції у боротьбі за владу Рад на Півдні України (1917–1919)» (1966). Отримав вчене звання професора (1968). Протягом більше двох десятирічь був беззмінним завідувачем кафедри історії СРСР (з 1967 р.), під його керівництвом сформувалася школа істориків, предметом наукового аналізу яких є процеси соціально-економічного і суспільного розвитку півдня України, їх історіософське осмислення.
Під керівництвом професора М. Ю. Раковського захищено більше 25 кандидатських та докторських дисертацій.
Він був членом багатьох наукових рад та редколегій, зокрема Проблемної наукової ради Інституту історії АН СРСР, редколегії журналу «Вопросы истории», спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій та ін. Професор М. Ю. Раковський неодноразово брав участь у багатьох регіональних та міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, де виступав із доповідями. Він був відповідальним редактором цілого ряду колективних монографій та збірників, у яких також брав участь як автор.
Був керівником секції «Одесика» при міському Будинку вчених та головою обласної організації «Українського товариства охорони пам’яток історії та культури» і, відтак, брав активну участь в організації та розвитку історичного краєзнавства на Півдні України. Зокрема, він був безпосереднім креатором унікального видання, що не має аналогів серед видань подібного роду — історико-краєзнавчого щорічника «Историческая память».
М. Ю. Раковський очолював Раду ветеранів Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Тут вперше у ВУЗах України за його ініціативою та під безпосереднім керівництвом було розпочато видання серії збірок спогадів ветеранів війни та праць університету. Перу професора М. Ю. Раковського належить біля 300 наукових праць.
Його нагороджено почесним знаком «Відмінник народної освіти», багатьма почесними грамотами. За участь у Великій Вітчизняній війні був нагороджений орденами Червоної Зірки, Вітчизняної війни І та ІІ ступеня та 11 медалями.

10 вересня 2004 р. на будинку, в якому останні сорок років проживав професор М. Ю. Раковський, було відкрито меморіальну дошку.
Про життя та діяльність на сторінках періодичних видань:
  • Чумак В. Профессор М.Е.Раковский. История и время [Текст] // Видные ученые Одессы. По воспоминаниям учеников и сотрудников. – Одесса, 1995. - Вып. 6. – С. 46 – 51.
  • Раковский М.    История и время [Текст] // Время и годы: (воспоминания ветеранов войны и труда Одесского университета). – Одесса: Астропринт, 1998. – С. 74-77: фото.
  • Самойлов Ф. Профессор М.Е.Раковский [Текст]: [к 50-летию науч.-пед. и обществ. деятельности в Одес. нац. ун-те им.И.И.Мечникова] // Записки історичного факультету. – Одеса, 2001. – Вип. 11. – С. 3 – 11: фото.
  • Раковський Михайло Юхимович: історик [Текст] // Професори Одеського (Новоросійського) університету: біографічний словник. – Том 4. Р-Я. – Одеса: Астропринт, 2005. – С. 12-17: фото.


Праці М.Ю. Раковського:

Хроніка революційних подій в Одесі: Період боротьби за встановлення Радянської влади (лютий 1917р. – січень 1918р.) – Одеса: Одеське обласне видавництво, 1958. – 183 с. (Упорядник)Цвілюк С. Народжена в підпіллі: Більшовицька преса півдня України в період іноземної інтервенції та громадянської війни 1918 – лютий 1920. – Одеса: Маяк, 1968. – 204 с. (Відповідальний редактор)
Дорогой созидания. Социалистическое строительство на Одесщине: Документы и материалы (1921 - 1941). – Одесса: Маяк, 1981. – 319 с.  (Руководитель редколлегии)


 


73 героических дня: Хроника обороны Одессы в 1941 году – Одесса: Маяк, 1988. – 320 с.: ил. (Рецензент)Времена и годы: (воспоминания ветеранов войны и труда Одесского университета). – Одесса: Астропринт, 1998. – Вып. 1. – 144 с.       (Главный редактор)


*   *   *

До 100-річного ювілею Михайла Юхимовича Раковського співробітники наукової бібліотеки Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова підготували віртуальний перегляд літератури, присвячений науковій та громадській діяльності вченого. ТУТ

Комментариев нет:

Отправить комментарий

. Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...