Следите за новыми поступлениями литературы в отдел краеведческой литературы и библиографии в рубрике "Що читати про край"

среда, 4 мая 2016 г.

Вчені Одеси: до 110-річчя від дня народження В.С. Мартиновського
Володимир Сергійович Мартиновський (22.05.1906 - 1973) - вчений, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
У 1930 році, після закінчення суднобудівного факультету Одеського політехнічного інституту, був рекомендований до аспірантури щойно створеного Одеського інституту інженерів водного транспорту. 
У 1933 році достроково захистив кандидатську дисертацію за темою "Ізоляція рефрижераторних суден".
Працював доцентом, викладав технічну термодинаміку і холодильні установки. Був деканом, заступником ректора з навчально-виховної та наукової роботи.
Під час Другої світової війни брав участь в обороні Севастополя і Північного Кавказу. У 1944-1945 рр. був командирований на звільнені території Європи для пошуку устаткування, вивезеного з СРСР окупантами.
Після війни повернувся до інституту інженерів морського флоту, де продовжує викладацьку, наукову та адміністративну діяльність.
У 1948 році Володимир Сергійович призначається директором Одеського технологічного інституту консервної промисловості (нині - Одеська державна академія холоду). 
У 1949 році В.С. Мартиновський засновує факультет холодильних машин, на який була зарахована частина студентів старших курсів технологічного і механічного факультетів.
В.С. Мартиновський з 1955 року стає членом редколегії журналу "Холодильна техніка", в якому постійно публікуються його статті з дослідження різних процесів, циклів і систем охолодження. Його праці стають відомими за кордоном. 
У 1955 році на IX-му Всесвітньому конгресі Міжнародного інституту холоду (МІХ), що відбувся в Парижі, В.С. Мартиновський був обраний віце-президентом.
У 1957-1958 рр. в рамках реалізації програми ЮНЕСКО В.С. Мартиновський керував колективом радянських і зарубіжних фахівців зі створення в Індії Бомбейского технологічного інституту. 
ЮНЕСКО (Париж, 1962)
У 1960 році В.С. Мартиновський був призначений в ЮНЕСКО заступником директора департаменту освіти і прикладних наук, де працював до 1964 року. 
У 1971 році він  очолив радянську делегацію на XIII Всесвітньому конгресі МІХ  у Вашингтоні. На цьому конгресі він був обраний віце-президентом Наукової ради МІХ. За його ініціативи був проведений XIV Всесвітній конгрес в 1975 році в Москві.В.С. Мартиновський серед студентів ОТІХП
У 1970 році інститут був перейменований в Одеський технологічний інститут холодильної промисловості (ОТІХП).
Помер Володимир Сергійович в 1973 році. 
Їм було видано 9 монографій і підручників, опубліковано понад 150 наукових статей, отримано 25 авторських свідоцтв на винаходи. Під його керівництвом виконали і захистили кандидатські дисертації 30 осіб.
Праці В.С. МартиновськогоМартыновский В. С.  Анализ действительных термодинамических циклов. М., «Энергия», 1972. - 216 с. с ил.
Книга посвящена анализу действительных циклов тепловых двигателей и холодильных машин. Этот анализ позволяет оценивать эффективность вновь предложенных схем и ожидаемую экономичность установки еще до проведения подробного проектирования ее.
Приводится технико-экономический анализ различных вариантов тепловых схем, дающих некоторую возможность делать прогнозы о капитальных затратах на сооружение установки.
Дается общий метод сопоставления действительных прямых и обратных циклов, подчеркивающий принципиальное сходство задач, относящихся как к теплоэнергетике, так и к холодильной технике. Широко используется понятие об обратимости термодинамических процессов.


Мартыновский В. С, Мелыдер Л. 3.   Судовые холодильные установки и их эксплуатация. /  В. С. Мартыновский, Л. 3. Мелыдер. – Л.: Судостроение, 1971. - 375 с.
В учебнике изложены термодинамические основы работы холодильных машин, рассмотрены конструкции компрессоров и теплообменных аппаратов, принципы их проектирования и расчета, а также вопросы эксплуатации судовых холодильных установок.Про життя і діяльність В.С. Мартиновського

 • Два роки в Індії: [розповідь В.С. Мартиновського про перебування в Індії з метою  підготовки кадрів для нового технологічного інституту в Бомбеї] // Чорномор. комуна. – 1958. – 20 листоп.
 • О присвоении профессору Мартынову В.С. почетного звания «Заслуженный деятель науки и техники Украинской ССР»: [Указ Президиума Верховного Совета Украинской ССР] // Знамя коммунизма. – 1966. – 18 июня.
 • Голубовський Є. Людина палкого серця: [про В.С.Мартиновського, спеціаліста в галузі холодильної техніки] // Комуніст України. – 1969. – № 6. – С. 32-34.
 • Мартыновский Володимир Сергійович: [Некролог] // Чорномор. комуна. – 1973. – 4 серп.
 • Цыкало А. Не говори с тоской: Их нет, Но с благодарностью: Были...: К 90-летию со дня рождения В.С. Мартыновского // Веч. Одесса. – 1996. – 28 мая. – С. 3: фото.
 • Чумак И. «Не мог работать медленно...»: [к 90-летию со дня рождения советского ученого, ректора института холодильной промышленности В.С. Мартыновского] // Юг. – 1996. – 29 мая. – С. 4.
 • Зайченко И. Ученый с мировым именем: [на здании главного корпуса Одесской государственной академии холода установлена мемориальная доска в часть профессора В.С. Мартыновского, ученого в области холодильной техники] // Одес. вестн. – 2006. – 20 мая. – С. 12: фото.
 • Притула В. Академия холода: остаемся лидерами: [к 100-летию со дня рождения профессора В.С. Мартыновского, известного ученого в области термодинамики, низкотемпературной техники, энергетики] // Одес. известия. – 2006. – 23 мая. – С. 4: фото.
 • Цыкало А. Владимир Сергеевич Мартыновский: [к 100-летию со дня рождения выдающегося ученого, педагога, инженера] // Ор Самеах. – 2006. – 24 мая. – С. 7: фото.
 • Мартыновский Владимир Сергеевич [Текст]: [краткая биография ученого, доктора технических наук, профессора, заслуженого деятеля науки и техники Украины, работал в одесских вузах ОИИВТ и ОТИКП] // Сто великих одесситов. – Одесса: Оптимум, 2009. – С. 247-249: фото.
 • Цыкало А. Владимир Сергеевич Мартыновский: [биографический очерк об ученом теплоэнергетике] // Ор Самеах. – 2013. – 18 сент. – С. 4: фото; 14 окт. – С. 6.
Про життя і діяльність В.С. Мартиновського з мережі Інтернет

 • Цыкало, А.Л. Мартыновский Владимир Сергеевич (1906-1973) [Электрон. ресурс] / Они оставили след в истории Одессы // Всемирный клуб одесситов. – Режим доступа: http://odessitclub.org/odessa/history_trace/martynovsky/index.php

Комментариев нет:

Отправить комментарий

. Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...