Слідкуйте за новими надходженнями літератури до відділу краєзнавчої літератури і бібліографії в рубриці "Що читати про край"

субота, 6 липня 2019 р.

Нові надходження до відділу краєзнавства і бібліографії у ІІ кварталі 2019 року


Шановні користувачі!

Фонд відділу краєзнавчої літератури і бібліографії у ІІ кварталі 2019 року поповнився новими виданнями.

Большаков, Вадим Николаевич. Климат Одессы [Текст] : справ. для любознательных / В. Н. Большаков, А. С. Матыгин. – Одесса : Астропринт, 2018. 33 с
Из множества метеорологических параметров более всего людей интересуют температура воздуха и осадки, а в приморских городах, к которым относится благословенная Одесса, еще и температура воды в море. Сосредоточившись на этих параметрах, авторы старались избегать строгого научного языка, способного отпугнуть человека к нему не привычного.Бошков, Віталій Михайлович Левада віршів [Текст]: вірші, присвяч. С. Олійнику / В. М. Бошков ; [худож. М. Вилкун]. Одеса : Астропринт, 2019. – 24 с.
До нової збірки відомого українського гагаузького поета, лауреата премії імені П. Куліша та С. Олійника увійшли поезії, присвячені уславленому землякові. поетові-гумористу.


Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею [Текст]: наук. зб. / М-во культури України, Одес. іст.-краєзнав. музей ; наук. ред. В. В. Солодова ; [редкол. : Л. Г. Білоусова, А. О. Добролюбський, І. М. Озерянська [та ін.]]. – Одеса : Астропринт, 2005 – № 16' 2018 / [пер. англ. мовою О. Ю. Рубльова]. – 2018. – 75 с.
Шістнадцятий номер збірки містить матеріали, присвячені яскравим особистостям, які жили та діяли у Причорноморському регіоні, висвітлюють маловідомі сторінки цивілізаційного процесу у краї, показують багатство музейних зібрань, історію, сучасність і перспективи розвитку музейної справи та історичного краєзнавства.


Дерибасовская - Ришельевская [Текст]: одес. альм. / [ред. Ф. Кохрит, редкол. : Е. Голубовский. О. Губарь. И. Липтуга (с 2009 г.)]. Одесса : Пласке (с 2009 г.), 2000 - (Одесская библиотека). № 77 (11/2019). – 2019. – 381 с.
«Что я люблю» так озаглавлен монолог Михаила Жванецкого. Отсутствие вопросительного знака свидетельствует о том, что автор делится с нами плодами многолетних размышлений над своими жизненными ценностями. Уже первый вывод писателя воспринимается нами с хорошей завистью и полным одобрением: «Люблю юмор, признается он, который смешит меня, невзирая на зависть».


Ісаєнко, Любов Береги нашої пам'яті [Текст] : життєпис /Л. Ісаєнко. Одеса : Чорномор, 2018. 420 с.
Літературно-художні нариси розповідають про вчених Одеської літературознавчої та мовознавчих шкіл, про письменників, випускників філологічного факультету Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова.


Коваль, Вероника Анатольевна. Негасимый свет таланта [Текст] : сб. очерков / В. А. Коваль – Одесса : Друк Південь, 2018. – 129 с.
«Негасимый свет таланта» сборник, состоящий более чем из двадцати очерков о литераторах и художниках Одессы. Очерки написаны в разное время, публиковались в различных печатных изданиях. Книга даёт представление о мастерах, творящих в наше время, о недавно ушедших в иной мир, об исторических персонажах, в т.ч. об Александре Куприне, чьё творчество тесно связано с Одессой и одесситами.
Ніточко, Іван Іванович. Осінні скарби [Текст]:  вірші / І. І. Ніточко. – Одеса : Прес- кур'єр, 2018. – 160 с.
У новій збірці віршів автор пропонує читачеві як доопрацьовані твори, що не ввійшли до попередніх книжок, так і нові. Він не вишукує теми спеціально, пише про те, що на душі і в серці. А там не лише пам’ять про минуле, а й думки про день нинішній, нові мрії і бажання.


Книга пам'яті України : Переможці : Одеська область [Текст] / [редкол. : С. А. Бобровська. В, Т. Усенко, Ю. В. Беляков [та ін.]]. – Одеса : Кн. Пам'яті України, 2016.
Т. 8 : Учасники бойовик дій Другої світової війни, які повернулися до мирної праці, проживають або проживали в м. Ізмаїлі. Ізмаїльському, Лиманському та Любашівському районах. – 2017. – 678 с.
Ця Книга є складовою частиною обласного історико-меморіального серіалу «Книга Пам’яті України». В ній увічнені імена учасників бойових дій Другої світової війни, які повернулися до мирної праці і проживають в Одеській області або померли в післявоєнний період.
Восьмий том містить поіменні списки фронтовиків, які перебувають на обліку в Ізмаїльському міському об'єднаному військовому комісаріаті, військкоматах Лиманського та Лю-башівського районів, проживали або проживають на зазначених адміністративних територіях.

Книга пам'яті України : Переможні: Одеська область [Текст] / [редкол.: С. А. Бобровська. В. Т. Усенко, Ю. В. Беляков [та ін.]]. – Одеса : Кн. Пам'яті України, 2016.
Т. 9 : Учасники бойових дій Другої світової війни, які повернулися до мирної праці, чара проживають або померли у післявоєнний час на території Кодимського, Миколаївського та Окнянського районів. – 2018. – 556 с.

Потоцкий, Игорь Иосифович. Невыдуманные одесские истории [Текст] / И. И. Потоцкий ; [худож. И. Островский]. – Одесса : Друк Південь, 2018. – 79 с.
Игорь Потоцкий автор более 30 книг стихов и прозы. Лауреат муниципальной премии «Твои имена, Одесса» за книгу прозы «Три улицы» (2004). Среди них книги стихов «Лицо на небесах» (2000), «Крупицы нежности» (2001), избранные произведения в 2 томах (стихи и проза, 2006).
Стихи Игоря Потоцкого переводились на французский, финский, испанский языки. В 2018 году вышла новая книга «Невыдуманные одесские истории», которая будет интересна почитателям его таланта.

Смирнов, Владимир Александрович. Реквием XX века : Эпилог [Текст] / В. А. Смирнов. Одесса : Астропрянт, 2018. – 847 с.
В серии книг «Реквием XX века» на фоне дневников учителя музлитературы Одесской специализированной школы-интерната имени П. С. Столярского Владимира Афанасьевича Швеца показаны конкретные судьбы репрессированных лучших представителей одесской интеллигенции прошедшего века.
Серия книг «Реквием XX века» дает достаточно ясное представление, нашедшее документальное подтверждение, о драме идей и действий, о мотивах жизни и деятельности, борьбы, о радостях и страданиях интеллигенции эпохи коммунистического эксперимента в СССР. Здесь можно найти данные о забытых и скрытых страницах истории страны, города Одессы, его вузов, о музыкальной культуре ушедшего XX века. Читатель найдет историю репрессий как против отдельных граждан, так и против целых групп, объединенных общим признаком, например, против поляков, греков, троцкистов, красных партизан и пр. Все приведенные данные основаны исключительно на воспоминаниях очевидцев, подтвержденных документально и архивными материалами.

Фиолетов, Анатолий. Как холодно розовым грушам [Текст] : [стихи, док. ст о поэте] / А. Фиолетов ; [сост. Е. Голубовский. А. Яворская]. – Одесса : Бондаренко М. А., 2019. – 380 с.
Этот сборник, составленный в год столетия трагической гибели при исполнении служебных обязанностей инспектора розыскного-уголовного отдела при державной варте Натана Шора (26.07.1897-27.11.1918), вошедшего в литературу как поэт Анатолий Фиолетов, включает все известные на сегодняшний день стихи поэта, одну его статью, а также газетные некрологи, рецензии, сообщения о вечерах памяти, архивные документы. В сборнике представлен ряд исследовательских статей об Анатолии Фиолетове – Сергея Лущика, Светланы Друговейко-Должанской, Николая Богомолова, Андрея Устинова, Александра Розенбойма, Алены Яворской, Евгения Голубовского.

четвер, 6 червня 2019 р.

«Засновник Південної Пальміри»: До 270-річчя від дня народження Йосипа де Рібаса


До 270-річчя від дня народження Йосипа де Рібаса у відділі краєзнавчої літератури і бібліографії підготовлена виставка «Засновник Південної Пальміри».Йосип Михайлович де Рибас народився 6 червня 1749 року у місті Неаполь в Італії. Батьком його був іспанець дон Мікаель, а матір'ю – француженка.
Й. М. де Рибас з раннього дитинства виявив у себе здібності до вивчення мов, розмовляв майже на всіх європейських мовах. Протягом 1765-1769 р. р. він служив солдатом у неаполітанській армії.
Йосип Михайлович проявив себе як талановитий воєначальник у військових кампаніях Росії з Османською імперією. Він командував авангардом при взятті Тулчі та Ісакчі (1790).
11 грудня 1790 року де Рибас у чині генерал-майора, під керівництвом, на той час, генерал-аншефа О. В. Суворова, брав участь у взятті Ізмаїла.
У 1793 р. де Рибас був призначений головним начальником порту Хаджибей, котрий було перейменовано на Одесу. Він склав план будівництва порту в Одесі і керував його будівництвом.
Де Рибас брав участь у розбудові міста Одеси у 1794-1797 р. р.
Помер Й. М. де Рибас 2 (14) грудня 1800 р. у віці 51 року у Петербурзі.

середа, 22 травня 2019 р.

«Одеська кіностудія: вчора, сьогодні, завтра»: до 100-річчя від часу утворення


23 травня 2019 року всесвітньо відома Одеська кіностудія відзначає свій столітній ювілей, але її історія починається з 1907 року. Саме тоді кінематографіст Мирон Гроссман почав знімати одні з перших вітчизняних фільмів. Тим самим він створив кіноательє «Мирограф», яке потім переросло в Кінофабрику.
На сторінках історії Одеської кіностудії можна зустріти імена видатних діячів культури: Сергій Ейзенштейн, Петро Чардинін, Олександр Довженко, Лесь Курбас, Юрій Яновський, Іван Кавалерідзе, Марлен Хуцієв, Георгій Юнгвальд-Хількевич, Наталя Збандут, Кіра Муратова, Вадим Костроменко…
За багаторічну історію кіностудії було створено велику кількість популярних фільмів, які по праву вважаються справжніми шедеврами вітчизняного і світового кіно: «Броненосець “Потьомкін”», «Звенигора», «Шведський сірник», «Кармелюк», «Небезпечні гастролі», «Вершники», «Зелений фургон», «Гамбрінус»… І зараз фільми з маркою Одеської кіностудії - зображенням кораблика - нерідко виявляються в центрі уваги широкого кола глядачів.
22 травня 2019 року, напередодні знаменної дати, на зустріч з режисерами, сценаристами, акторами Одеської кіностудії прийшли студенти Одеського професійного ліцею будівництва і архітектури та цінителі вітчизняного кінематографа. Ігор Козлов-Петровський, радник голови правління з питань кіновиробництва, режисер проекту «Пантеон Одеси», розповів цікаві факти з історії Одеської кіностудії.

 Ігор Козлов-Петровський, режисер проекту «Пантеон Одеси»

Жвавий інтерес викликав прем’єрній показ 7 та 8, заключних, серій історико-публіцистичного фільму «Пантеон Одеси», який повертає нашим сучасникам імена видатних одеситів, які жили, творили і залишили свій слід в історії Одеси. Це вчені, педагоги, герої ратних битв, видатні артисти, музиканти… Після перегляду серій краєзнавець і сценарист Валерій Шерстобітов відповідав на запитання глядачів.
Гості заходу за переглядом фільму

Гості заходу за переглядом фільму

Фото на згадку

Гості мали можливість познайомитися з історією знаменитої на весь світ кіностудії за матеріалами виставки «Одеська кіностудія: вчора, сьогодні, завтра».
Переглянути фільм можна на каналі YouTube

1 - 4 серії ТУТ
5 - 8 серії ТУТ

вівторок, 14 травня 2019 р.

«Долгое эхо любви» Галини Невари14 травня 2019 року в Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського відбулась зустріч з відомою естрадною співачкою, заслуженою артисткою Казахстану і України Галиною Іванівною Невара та авторська презентація книги спогадів «Долгое эхо любви».
В своїй книзі Галина Невара розповідає про власний життєвий і творчий шлях, ділиться роздумами про честь і совість, про моральну чистоту людини, про високе і облагороджуюче почуття любові, про відданість і вірність, про вічне і сучасне, про пісні і творчість, про людські долі.


Значне місце у книзі посідають спогади про зустрічі з видатною польською співачкою Анною Герман, творчою спадкоємицею якої є Галина Невара, з її рідними і близькими, про участь у концертах пам’яті А. Герман поряд з провідними майстрами естрадного мистецтва.


У книзі наведено унікальні документи з особистого архіву співачки — листи, рецензії, фотографії, статті і вірші, присвячені Г. Невара.
Теплі слова привітання пролунали на честь Галини Іванівни від краєзнавця і журналіста Олександра Галяса, завідувача відділу культури газети «Вечерняя Одесса» Тіни Арсеньєвої, завідувача відділу мистецтв ОННБ Тетяни Щурової, головного редактора альманаху «Мориа» Геннадія Кацена.
Галина Невара разом з головним редактором альманаху «Мориа» Геннадієм Каценом

Гості заходу

Автограф-сесія

Фото на згадку

Присутні стояли в черзі, щоб отримати книгу з автографом та із задоволенням фотографувались.
Дякуємо за фото Семену Чубатому та Світлані Чернявській.

Всі фото ТУТ

Інформація про захід висвітлена в новинах ТК «Южная волна».


середа, 10 квітня 2019 р.

До 75-річчя від дня визволення Одеси від нацистських окупантів


10 квітня 2019 року в Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського відбулось літературно-музичне свято, присвячене 75-річчю від дня визволення Одеси від нацистських окупантів.Для довідки. 10 квітня 1944 під час Одеської операції, проведеної 26 березня — 14 квітня 1944, військами 3-го Українського фронту була звільнена […].
10 квітня 1944 під час Одеської операції, проведеної 26 березня — 14 квітня 1944, військами 3-го Українського фронту була звільнена Одеса. Того ж дня над знаменитим Оперним театром здійнявся червоний прапор. Це стало символом визволення міста від окупації.
27-28 березня 1944 головні сили 3-го Українського фронту під командуванням генерала армії Родіона Яковича Малиновського форсували Південний Буг і розгорнули рішучий наступ в напрямку Миколаїва та Одеси. 28 березня радянські війська звільнили Миколаїв. 6-а німецька армія під тиском загрози, яка була над її лівим флангом і тилом, змушена була почати відхід.
30 березня на лівому крилі фронту військами 28-ї армії за допомогою морського десанту було звільненено місто Очаків. Вже 4 квітня 37-а армія і кінно-механізована група оволоділи залізничним вузлом Роздільна і відрізали останню залізничну гілку, що з’єднувала між собою війська противника.
У ніч на 10 квітня війська 8-ї гвардійської, 6-й і 5-ї ударної армій при сприянні партизан після короткої артилерійської підготовки атакували супротивника в Одесі. Війська 8-ї гвардійської армії увірвалися в західну частину міста, а з’єднання 6-й і 5-ї ударної армій тиснули на ворога з півночі і північного заходу. На 10 годину ранку 10 квітня Одеса була повністю звільнена радянськими військами. Ворог втратив під Одесою 160 тис. солдатів і офіцерів.
За 907 днів окупації в місті загинуло 82 тис. Його мешканців. Ще 78 тис. людей були відправлені на примусові роботи до Німеччини.
27 з’єднанням і частинам, які найбільш відзначилися при визволенні міста, було присвоєно почесне найменування Одеських. За героїзм і відвагу, проявлені в боях за місто, 14 осіб були удостоєні звання Героя Радянського Союзу, більше 2 тис. 150 чоловік нагороджені орденами і медалями СРСР.
1 травня 1945 наказом Верховного Головнокомандуючого Одеса була оголошена містом-героєм. До речі, Одеса одна з перших чотирьох міст, які здобули цепочесне звання поряд з Ленінградом, Сталінградом і Севастополем!
Указом Президії Верховної Ради СРСР від 8 травня 1965 за видатні заслуги перед Батьківщиною, мужність і героїзм, проявлені трудящими міста в боротьбі з німецько-фашистськими загарбниками, місто-герой Одеса  нагороджено орденом Леніна і медаллю «Золота Зірка».

Для гостей зустрічі – учнів старших класів ЗОШ № 58 та студентів Одеського професійного ліцею будівництва та архітектури – завідувач відділу краєзнавства і бібліографії Тетяна Олексіївна Андросова провела огляд книжково-ілюстративної виставки «Салют і слава роковині навіки пам’ятного дня: 10 квітня 1944». також вона прочитала вірші, які були написані саме в день визволення міста.


Андросова Т.О., завідувач відділу краєзнавства і бібліографії


З презентацією книги-альбому Михайла Пойзнера «Одесса 1941-1944: неизвестные страницы» виступив Олег Володимирович Етнарович - депутат міської ради, голова депутатської комісії з освіти, культури, спорту і взаємодії з громадськими організаціями.


Примірник книги було подаровано бібліотеці
Прозвучали пісні про Одесу у виконанні солістки Одеської обласної філармонії Анни Слободяник та самодіяльного колективу «Срібляста хвиля».

Гості заходу

Гості заходу

середа, 3 квітня 2019 р.

«Невтомний літописець Одеси»: до 105-річчя від дня народження Ю.С. Трусова3 квітня 2019 року виповнюється 105 років від дня народження Юрія Сергійовича Трусова – талановитого письменника, поета, який в середині минулого століття вперше в популярній і цікавій формі розповів про історію виникнення, становлення і розвитку міста Одеси.
Ю. С. Трусов народився в Одесі. Працював кочегаром, мотористом, редактором газети «Моряк», був учасником Великої Вітчизняної війни. Писав російського мовою.
У Юрія Трусова - багата творча спадщина, що включає в себе 7 романів, 3 книги повістей і оповідань, 4 збірки віршів, безліч статей в періодиці.
Однак, найбільшу популярність принесла йому трилогія «Хаджибей», яка зробила його одним із найвідоміших і популярних письменників Одеси. Тільки при його житті роман витримав 8 перевидань.
Коли в 1958 році вийшла книга «Падіння Хаджибей», Ю.С. Трусов наступного ранку прокинувся знаменитим. Роман Юрія Трусова дав можливість дізнатися про минуле місто. В основі роману були дійсні події, що відбувалися на Півдні України в кінці XVII століття. У ньому фігурували відомі особистості, такі як Де Рібас, Суворов, фельдмаршал Гудович та ін. Друга частина роману «Ранок Одеси» вийшла в 1964 р., і, нарешті, в 1968 р. вийшла третя книга - «Кам'яне море». У цих романах описується взяття Ізмаїла, заснування та будівництво Одеси і багато іншого.
Його перу належать збірки віршів «Ранок на березі» (1945), «На вахті» (1948), «Рідний берег» (1954), «Морська билина» (1976), повістей «Падіння Хаджибей» (1958), «Зустріч з мрією»(1984), «Ранок Одеси»(1966), «Зелена гілка»(1984), роману – трилогії «Хаджибей»(1974) та ін.середа, 27 березня 2019 р.

Нові надходження до відділу краєзнавства і бібліографії у І кварталі 2019 року


Шановні користувачі!
Фонд відділу краєзнавчої літератури і бібліографії у І кварталі 2019 року поповнився новими виданнями.Арутюнова И. В. Уходящая Одесса : [ист. очерк] / И. В. Арутюнова, В. В. Шерстобитов.- Одесса : КП ОГТ, 2018.- 106 с. - Кн. 8, ч. 2.
Об особняках г. Одессы.
Басов Н. М. Вилково – город трех храмов, 72 островов и бесконечных каналов : [ист.-краевед. очерк] : 265-летию города посвящ. / Н.М. Басов. – изд. 2-е. – Одесса : Астропринт, 2011. - 148 с.
Книга ставит целью глубже осветить страницы истории города Вилково в разные времена и периоды. Особое внимание уделено людям, которые внесли свой вклад в развитие города, реформаторским процессам, историческим памятникам - храмам города, событиям, происходившим на острове Змеином, развитию его инфраструктуры, а также уникальному Дунайскому биосферному заповеднику.


Бузиян А. Н. Идем на телек : из хроник Одесской студии телевидения / Бузиян, Наталья Карай. - Одесса : Астропринт, 2018. - 472 с. : ил.
В книге рассказывается о том, как «технари» И «творцы» путем упорной работы и недюжинного таланта в середине 50-годов ХХ столетия подарили одесситам возможность познакомиться с телевидением. Авторы постарались собрать воедино прекрасные мгновения превращения экспериментальной телестудии в профессиональную. Десятки имен первопроходцев и новаторов, вписавших важные и неповторимые страницы в историю Южной Пальмиры, посредством настоящей книги будут сохранены для потомков.

Глаголы настоящего времени: [сб. поэзии] / сост. Ю. Михайлик. - Киев : Изд. Дом Д. Бураго, 2013. - 175 с.
Более двадцати лет назад, в 1991 году, Объединение молодежных клубов Одессы была издана книга «Вольный город» - сборник стихов тогда еще МОЛОДых поэтов, членов литературного клуба «Круг». Ее составителем стал руководитель клуба, поэт Юрий Михалик. Прошло время, изменилась страна, и хотя большая часть авторов «Вольного города» ныне проживает за пределами Одессы, и Украины, они продолжают оставаться одесситами. Новый сборник «Глаголы настоящего времени», также составленный Юрием Михайликом и выпущенный при поддержке Всемирного клуба одесситов, представляет творчество поэтов «Вольного города» два десятилетия спустя.

Голубенко Г. А. Одесский Декамерон :[избранное] / сост. Т. Голубенко;. - Харьков : Фолио, 2017. - 288 с.: ил.
Блестящий рассказчик и стилист, остроумец самой высокой пробы, создатель образа «Рыжего города», человек, которого известный журналист Юрий Рост назвал последним первым писателем Одессы, - Георгий Голубенко не дожил, увы, до этой итоговой книги, как и до семидесятилетия, к которому ее выход приурочен. В «Одесский Декамерон» вошло лучшее из написанного автором - его знаменитые одесские рассказы, комедия «Одесский подкидыш», главы из неоконченного романа о легендарном одессите Борисе Литваке. Завершают книгу строки друзей, посвященные Георгию Андреевичу.

Городское управление жилищно-коммунального хозяйства г. Ильичевск - 50 лет / Южноукраинский Ин-т Биогр.(Ильичевск) ; авт.- сост. Ю. И. Бузько, С. В. Мыза : гл. ред. Ю. И. Бузько. - Одесса : 2015. - 160 с. : ил.
В книге изложена история зарождения и становления коммунального предприятия «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства» города Ильичевск. Представленные материалы, рассказывают об истории создания предприятия, сегодняшнем дне КП обеспечивающего жизнедеятельность г. Ильичевск, воспоминания ветеранов предприятия, вкладе его специалистов в дальнейшее развитие коммунального хозяйства.

Гусева Е. Южная Бессарабия и ее святыни / Е. Гусева .- Одесса : Одес. епархия Укр. Православ. Церкви, 2018. - 92 с. : ил.
В предлагаемом читателю издании рассказывается об удивительном и самобытном уголке Южной Украины - Бессарабии, об ее святынях, храмах и монастырях, а также о знаменательных личностях, связанных с историей Православия в этом крае.

Державний архів Одеської області - скарбниця національного архівного фонду України : [Буклет] / голов. ред. уклад., пер.Л. Білоусова ; Одес. облдержадмін, Одес. облрада, Держ. арх. Одес. обл. ; відп. ред. С. Березін . - 2-е вид., допов. - Одесса : Астропринт. - 2015. - 56 с.: ил.


Дерибасовская - Ришельевская : одес. альм. / ред. Ф. Кохрит ; редкол. : Е Голубовский , О. Губарь, И. Липтуга. - Одесса : Пласке . - 2018. - 381 с. : ил. - Кн.75.
Дерибасовская - Ришельевская : одес. альм. / ред. Ф. Кохрит, редкол. : Е. Голубовский, О. Губарь, И. Липтуга (с 2009 г.).- Одесса : Пласке .- 2019.- 381 с. : ил. - Кн. 76.

Домрин, Владимир. Избранное : стихи / В. Домрин ; [сост. Л. Кулаковский]. - Черноморск : Гратек, 2018. - 228 с. : ил.
Книга «Избранное» Владимира Домрина (1934-1985) включает основной массив лирики талантливого поэта, в котором он отразил духовный мир людей и природы Причерноморья.
Ефимов В. Е. Гандбол у Чёрного моря : от армейцев Одессы до портовиков Южного / В. Е. Ефимов, Ю. И. Усатюк. - Одеса : Бондаренко М. А., 2017. - 412 с.
Книга повествует о самых знаковых вехах истории одесского областного гандбола - триумфальных выступлениях одесской мужской армейской команды ОКС и женской команды «Локомотив» в чемпионате СССР, достижениях одесских гандболистов на Олимпийских играх и триумфальном восхождении на чемпионскую вершину мужского гандбольного клуба «Портовик» - самой успешной команды мастеров из Одесской области.

Калейдоскоп : стихи / Л. Резанова. - Одесса : Экология, 2017.- 172 с.
В данном сборнике представлены произведения молодой одесской поэтессы Людмилы Резановой, написанные в период с 2016- го по 2017 - й год. Отличительная особенность творчества данного автора заключается в отсутствии чётко выраженной поэтической стилистики и тематической линии. В этом калейдоскопе эмоций, ощущений и впечатлений, вплетённых в рифмованные строки, каждый сможет найти что-то интересное для себя.Наукові школи Пiвденноукраїнського державного педагогiчного унiверситету ім. К. Д.Ушинського [90р.] / Південноукр. держ. пед. ун-т. ім. К. Д. Ушинського ; [уклад. Т. І. Койчева ; ред. : А. М. Богуш, О. Я. Чебикін]. - Одеса : Фаворит, 2007. - 256 с. : іл.
У книзi подано информацию про наукови школи, що функцінують у Південно українському державному педагогiчному унiверситетi ім. Ушинського. У ній умiщено докладнi відомості про їx керiвникiв, науковий склад, напрями роботи та здобутки.

Одеськi архіви : інформ. бюл. / Держ. арх. Одес.обл. ; [редкол. : Л. Г. Білоусова ,С. М. Герасимова, С. Є. Березін та ін.]. - Одеса, 2007. Вип. XIX: Спец. вип. : Архiвiсти Одещини: бiобiблiогр. словник : до 95- річчя держ. архіву Одес. обл. - Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2015. - 140 с.

Одещина : край та люди : [Образотворчий матеріал] : видано з нагоди 85-річчя Одес.обл.- 27 лют. 1938 р., площа - 33314 кв. км., населення - 2382671 осіб / Одес. іст.-краєзнав. музей; [авт. концепції Ю. Дімчогло, С. Гуменюк, худ. оброб. А. Тарасенко, фот. С. Гуменюк, О. Куцький , А. Тарасенко та ін. ; авт. тексту Ю. Слюсар].- 2-ге вид. допов., випр.- Одесса : ТЕС, 2018. - 301 с. : іл.
Ця книга стала відкритим порталом до краси Одещини, пишностi та душевності людей, шо проживають на благодатнiй землi Причорномор'я.
Вдивляючись у портрети та пейзажi, захопюючись простором та грою фарб, читач усвiдомає yнiкальнiсть сонячного регіону та дружелю6нiсть рiзних нацiональностей , якi протягом століть живуть у гармонii та порозумiннi. Мовою фотографiй передано емоції мешканців Одеської Областi. Знiмки нi6и зачарoвують глядача та переносять до iсторичних пам'ятникiв, знакови місць та у радicний вир народних свят. В горі та paдocтi, пiд час веселощів та на трудовiй ниві жителі сiл i мicr завжди красивi та осяяні посмiшками. Вiдкрийте для себе наш регіон та полюбiть цю землю так, як любимо її ми.

Опроненко-Клопова Л. України вірні сини : хронологія героїзму / Л. Опроненко-Клопова ; пер. на укр. В. Дяченко . - 3-тє вид.,допов., укр. мовою. - Одеса, 2018. - 188 с.
Ця книга про тих, хто вiддав життя за Україну. Про Героїв Небесної Сотні та мешканцiв Одещини, які боронили рідну землю в зонi АТО. Це - нашi свiдомi громадяни, юнаки та зрiлi чоловiки, кадровi вiйськовi та добровольці. Це - нашi герої. Нехай пам'ять про них назавжди залишиться не лише на сторінках цієї книги, а й у ваших серцях.


Михальченко В. Порт приписки - Одесса / В. Михальченко ; [ред. Е. А. Каменева]. - Одесса : ТЭС, 2018. - 128 с.: ил.
Одесса, море, пароходы - этому посвящена книга. Экскурс в историческое дает возможность на примере известных событий и новых интересных фактов проследить развитие транспортного судоходства в Одессе и на всем черноморском побережье. Первая часть книги посвящена пароходным компаниям и частным судовладельцам, которые смогли выдвинуть Одесский порт в число крупнейших то
рговых гаваней. Вторая часть является продолжением этой темы. В ней морские истории, в той или иной степени связанные с судоходством на Черном море – они интересны драматизмом событий и романтикой времени. Героями небольших  рассказов являются простые одесские моряки и корабельные офицеры, талантливые инженеры-изобретатели и афонские монахи, сестры милосердия и морские спасатели.

Палисадник : лит. альм. / Обществ. орг. Одес. лит. центр. : Одесса : Астропринт, 2017. - 174 с. - Вып. 1.
Литературный альманах «ПАЛИСАДНИК» - украинское издание предоставляющее возможность знакомства с текстами современных авторов на украинском и русском языках. В дайджесте представлена поэзия и малая проза. Для изучающих тенденции развития современной украинской литературы, преподавателей, студентов, критиков.
Сузiр'я рiднослова - на поклик маяка / [упоряд. : Ю. А.Работiн, В. Т. Джуран, Т. І.Фонарюк, І. А.Iгант]. - Чернівці : Технодрук, 2016. - 248 с. : іл.
У виданнi зiбранi iнтерв'ю, статті про Загальнонaцiональний форум «Українська мова - мова єднання», найкращi роботи, розглянуті у різних конкурсних номiнацiях. Їx автори - посадовцi, науковцi, письменники журналiсти, освiтяни, учнi -тi, хто не байдужий до долі рідного слова, хто піклується про «мовний сад» своєї Батъківщини.

Сушинский Б. И. Три дня в Париже с любимой женщиной : романдилогия : в 2 кн. / Б. И.Сушинский. - 2-е изд., доп. - Одесса : Пальмира, 2005. - 384 с.
Кн.1 : Альпийский мираж.
Роман известного писателя Богдана Сушинского «Три дня в Париже с любимой женщиной», которым издательство «Пальмира» открывает серию «Аван тюрный роман», имея в виду то первичное значение , французского слова «авантюра», которое переводится на русский, как «прекрасное приключение».


Сушинский Б. И. Три дня в Париже с любимой женщиной : романдилогия : 2 кн. / Б. И. Сушинский. - 2-е изд., доп. - Одесса : Пальмира, 2005. - 464 с.
Кн.2 : Увидеть Париж и умереть.
В основе романа - драматическая история любви американского военного хирурга, полковника Криста Вердена и французской альпинистки, графини Валерии д' Оранж. В нем нет сентиментальных, мелодраматических сцен, он весь преисполнен мудрости бытия,философского восприятия жизни и - пусть порой мрачноватого - житейского юмора. Действие романа разворачивается в США и во Франции, но затрагиваемые в нем проблемы - общечеловеческие.

Юго-Запад. Одессика - Пiвденний захiд. Одесика : иcт. - краеведч. науч. альм. / Ассоц. европ. культуры «Золотая акация» ; [гл. ред. В. А. Савченко ; О. Г. Бажан, Т. Г. Гончарук, О. Б. Демин и др.]. - Одесса : Печат. Дом, 2019.-280 с.: ил. - Вып. 26.


Южний : сторінки живої історії : [іст.-краєзнав. нарис] / [упоряд. : Т. В. Єрошенко-Афанасьєва]. - Одесса : Тес, 2018. - 127 с.: іл.
МТП «Южний» утвердився на позиції одного iз провiдних пiдприємств транспортної галузi України, став найбiльш глибоководним портом i абсолютним лiдером у державi з переробки навалочних вантажiв.

Мєшков Д. Ю. Життєвий світ Причорноморських німців : (1781-1871) =Die schwarzmeerdeutschen und snre / Д. Ю. Мєшков ; пер. з нім. А. Косар. - Київ : Кліо, 2017. - 462 с. : іл.
У книжцi висвiтлено економiчнi, соцiальнi та демографiчнi аспекти розвитку сiльськогосподарських нiмецьких колоній Пiвдня України у 1781-1871 рр. Автор аналізує важку адаптацiю нiмецьких мiгрантiв до чужого оточення в Poсiйській імперії .В центрi уваги - повсякденне життя колонicтiв: як вони давали собi раду з незнайомим кліматом i  rрунтами, як боролися з хворобами, епiдемiями та нашестями шкідників. Розглянуто перебiг соціальної та професійної диференціації сільських спільнот, розвиток упродовж дев' яти десятилiть релiгiйних громад i колоністських сімей, відносини німців iз мiсцевими представниками державної адміністрації та сусідами в мультиетнiчному та мультиконфесійному світі Пiвнiчного Причорномор`я. У новому свiтлi подано взаеммни армії та колонiстеських громад пiд час Кримської війни 2006 р, концерн Messe Dilsseldorf СmbН вiдзначив роботу премією DRUPA –Preis -як найкращу дисертацiю року філософського факультету університету ім. Гейнріха Гейне.

Степанова Е. В. Украинское Причерноморье на пути к економическому возрождению : монографія / Е. В. Степанова ; НАН Украины , Ин-т пробл. рынка и экон.- еколог. исслед.- Одесса , 2016 .- 348 с.
В ocтaннi роки Українcькe Причорномор'я, що грає особливу роль в єкономіці України, стає зоною зіткнення iнтepeciв причорноморських кpaїн i позарегioнальних iнтepeciв. У монографії розлядаються проблеми формування нової політико-економічної архітектури. Обговорюється широке коло питань сучасного розвитку Українського Причорномор`я в нових геополітико - економічних умовах євроінтеграції та відродження України.

Иконы Божьей Матери Одесской епархии : путеводитель / сост. и отв. ред. А. Яций.- Одесса : Надежда, 2011.- 57 с. : ил. 
Свято-Успенский патриарший Одесский мужской монастырь / сост. прот. Д. Яковенко. - Одесса : СИМЭКС-ПРИНТ, 2018. - 127 с.: ил.
Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Монастыри - это тихая пристань; они подобны светочам, которые светят людям, приходящим издалека, привлекая всех к своей тишине». Монастыри являются наилучшим выражением христианского подвига, в них в полной мере может быть реализован идеал христианского совершенства. Во все времена монастыри не только служили несокрушимым оплотом веры, но и являлись истинным примером благочестия. Сохраняя свою внутреннию недоступность, монастыри находятся в живом общении с миром и никогда не остаются безучастными к людскому горю.

Одеський словограй : твори лiт. конкурсу / Укр. культур. фонд. - Одеса : Айс Прит, 2018. - 100 с.
У книзi представлено твори, поданi учасниками літературного конкурсу «Одеський словограй» (2018), який було проведено у межах виїздного зонального фестивалю українськогї книги «Безмежнiсть української книги» пам'ятi М. С .Грушевського.

Храмы и монастыри Одессы и Одесской области / Изд. по благословению Его Высокопреосвященства Высокопреосвященнейщего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского ; авт. проекта А. Яций .- Одесса : ТЭС, 2012. – 432 с. - Вып. 3: Xpaмы и монастыри Одессы и Одесской области: Вып. 3. Составители: протоиерей Анатолий Дмитрук, архимандрит Виктор (Быков), протоиерей Виктор Петлюченко, протоиерей Александр Кравченко, протоиерей Аристид Руссу, протоиерей Андрей Новиков, протоиерей Павел Полищук, протоиерей Aндрей Шевчук, протоиерей Антоний Кумпетэ, протоиерей Вадим Анисимов, протоиерей Роман Билинский, протоиерей Владимир Терлецкий, иерей Вячеслав Софияник, игумен Андрей (Осиашвили), игуменья Никодима, игуменья Гермогена (Кюлафлы) ,игумен Иона, Елена Дроздова, Татьяна Огнева, Виктор Михальченко, Александр Чилий, Григорий Мухин, Виктория Маркина , Владислав Водько, Валерия Костенко, Татьяна Выжимова, Александр Яций.

Хроніка Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М.Грушевського 2017 : інформ. бюл. / Одес.обл. універс.наук. б-ка ім. М.Грушевського , від. електрон. бібліогр. інформації ; [підгот.О.А. Булгакова, худож.-оформ. О. М.Ласкевич, відп. за вип. О.А.Булгакова]. - Одеса, 2018.
Вип.1-4(14). - 2018. - 99 с.
У бюлетені вміщено інформацію про події, що відбулися в інформаційній, культурно – просвітницькій, науковій та інших сферах діяльності ОУНБ ім. М. Грушевського в 2017 році. Представлено також дані про видавничу діяльність бібліотеки у 2017 році та інші факти життєдіяльності колективу бібліотеки.

Хроніка Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М.Грушевського 2018 : інформ. бюл. / Одес.обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського , від. електрон. бібліогр. інформації ; [підгот.О. А. Булгакова, худож.-оформ. О. М.Ласкевич, відп. за вип. О. А.Булгакова ].- Одеса ,2019.
Вип.1-4(15). - 2019. - 98 с.
У бюлетені вміщено інформацію про події, що відбулися в інформаційній, культурно-просвітницькій, науковій та інших сферах діяльності ОУНБ ім. М. Грушевського в 2018 році. Представлено також дані про видавничу діяльність бібліотеки у 2018 році та інші факти життєдіяльності колективу бібліотеки.


. Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...