Следите за новыми поступлениями литературы в отдел краеведческой литературы и библиографии в рубрике "Що читати про край"

четверг, 15 марта 2018 г.

Нові надходження до відділу краєзнавчої літератури у 1-му кварталі 2018 року


Шановні користувачі!
До відділу краєзнавчої літератури і бібліографії у 1-му кварталі 2018 року надійшли наступні видання:

Анатолій Іванович Мисечко : біобібліогр. покажч. / упоряд. Т. М. Іванова ; наук. ред. : Т. Г. Гончарук, Л. І. Саєнко ; ред. І. С. Шелестович ; Одес. над. наук, б-ка. — Одеса : Астропринт, 2015. – 170 с. : іл. – (Серія «Краєзнавці Одеси» ; вип. 2).
Біобібліографічний покажчик «Анатолій Іванович Мисечко», підготовлений до 50-річчя від дня народження історика, кандидата історичних наук, доцента кафедри історії України Одеського національного університету імені І. І. Мечникова А. І. Мисечка, продовжує започатковану в 2013 році серію «Краєзнавці Одеси».Булгар, Степан. История гагаузов Украины / Степан Булгар, Юрий Димчогло. – Одесса : Астропринт, 2017. – 748 с. : ил.
Книга посвящена истории и культуре гагаузов Украины с XVIII века по настоящее время. Материалы, представленные в данном исследовании, расположены в хронологическом порядке. В издании вводится в научный оборот ряд материалов и документов, выявленных авторами во время работы в Государственном архиве Одесской области, филиале Государственного архива Одесской области в г. Измаиле, Национальном архиве Республики Молдова и др., а также в экспедициях по населенным пунктам Одесской и Запорожской областей Украины.


Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею [Текст] : наук. зб. / М-во культури України, Одес. іст.-краєзнав. мзей;наук. ред. В.В. Солодова; [редкол.: Л. Г. Білоусова, А.О. Добролюбський, І.М. Озерянська [та ін.]]. – № 14 / [відп. за вип. В. О. Кушпенюк]. – 2015. – 63 с.
Чотирнадцятий номер збірки присвячено темі масових репресій в Україні, їх впливу на долі видатних представників вітчизняної інтелігенції, на національні спільноти та заклади культури. Для музейних працівників, фахівців в галузі історичного краєзнавства, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією і культурною спадщиною Українського Причорномор’я.
Матеріали видані в авторській редакції. Автори статей несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших відомостей.

Гончарук Г. Мемуари професора. Кн. 4. Випробовування посадою / Григорій Гончарук. – Одеса : Астропринт, 2016. – 152с.
У книзі мова йде про наступні п’ять років праці автора в Одеському політехнічному інституті (тепер – Одеський національний політехнічний університет); про його успішну діяльність на посаді завідувача кафедри; про осудження атак московської преси на ректора Костянтина Івановича Заблонського; про неприйняття корупційної пропозиції начальника; про захист докторської дисертації, про власні навчальні методи; про діяльність в Кабульському університеті (Афганістан); про відчайдушні і катастрофічні спроби реформувати Комуністичну партію?

Гончарук Г. Мемуари професора. Кн. 3. Доленосний політехнічний / Григорій Гончарук. – Одеса : Астропринт, 2016. – 156 с.
У книзі йдеться про перші 12 років праці автора в Одеському політехнічному інституті (тепер – Одеський національний політехнічний університет); про грубе втручання партійних органів (бюро, гіарткому, міськкому, обкому, Центрального комітету КП України) в його лекційну, наукову та виховну роботу; про непохитність і мужність автора в захисті своєї справи та впевненість у досягненні справедливості і мети.
Гончарук Г., Іваніченко Л. Ректор від Бога / Григорій Гончарук, Лілія Іваніченко. – Одеса : Астропринт, 2017. – 176 с.
У книзі йдеться про талановитого ректора Одеського політехнічного інституту (тепер Одеський національний політехнічний університет), відомого вченого і педагога Костянтина Івановича Заблонського. Обіймаючи посаду керівника вишу у 1969-1985 рр., він спромігся більш ніж в два з половиною рази збільшити територію політехнічного новими будівлями (навчальними корпусами, лабораторіями, бібліотекою, гуртожитками та ін.), а також вивести цей навчальний заклад до рівня передових як в УРСР, так і у Союзі. Небачені до того в історії ОПІ успіхи К. І. Заблонський досягав в умовах зацьковування його московською пресою.

Добрі справи на благо громади : Брошура присвячена краєзнавцю та новелісту Валерію Зарічуку, його роботі на посаді сільського голови с. Новопетрівка Великомихайлівського району Одеської області / авт.-упор. М. Драган ; фото Ю. Калинюка. – Одеса : Астропринт, 2016. – 20 с.: іл.Мороз, Валентин Леонідович Життєдайні джерела : вибрані поезії / Валентин Мороз; уклад. І.О. Меліхова; худ.Л. Дем’янишина. – Одеса : Астропринт, 2017. – 280 с.
Збірка поезії вийшла до 80-річчя до Дня народження Валентина Мороза, поета, журналіста, лауреата Республіканської премії ім. П. Тичини.Історія Хаджибея (Одеси) в працях дослідників XIX-XX ст.: 1-89 хрестоматія /упоряд. Т. Г. Гончарук. — Одеса : Екологія, 2015. – 224с.
Хрестоматія містить тексти праць восьми науковців XIX-XX ст. з історії Хаджибея (Одеси), подані мовою оригіналу. Пропоновані тексти дозволяють простежити процес нагромадження дослідниками фактологічного матеріалу та зміну підходів щодо вивчення конкретної історико-краєзнавчої проблематики. Читаючи праці, написані за часів Російської імперії та СРСР, треба брати до уваги влив на авторів цензури та державної ідеології.
Хрестоматія рекомендована студентам-історикам, викладачам, усім, хто цікавиться історією України та Одеси XV-ХVІІІ ст.

Малиновський А. Как живется, земляки?!: Из жизни рядовых одесситов : Художественно-документальная почти что повесть / Альберт Малиновский. — Изд. второе. — Одесса: Астропринт, 2017. – 660 с.
Книга А. В. Малиновского «Как живется, земляки?!» рассказывает о жизни людей вообще и в частности одесситов, проживавших в нашей стране и за рубежом в довоенный период и живущих по настоящее время. В книге использовано более половины документальных сведений, а также малоизвестных и засекреченных фактов. Написана она простым «одесским» языком и читается с интересом.


Кретов, Георгий Михайлович Морские байки : рассказы / Г. М. Кретов, А. А. Карпенко, Г. X. Михальченко. — Одесса : Астропринт,2017. – 48 с.
Рассказы-воспоминания написаны моряками-ветеранами Черноморского пароходства, в них в юмористической форме повествуется о нелегкой жизни моряка в рейсе. Не каждому даны силы выдержать долгую разлуку с семьей и родным городом Одессой, непогоду, штормы, качку. Быть моряком – это призвание.
Владимирова Л. Моя Марина : [сборник науч.-публ. статей, очерков, эссе, стихов] / Людмила Владимирова. – Изд. второе, неправ. и доп. – Одесса : Астропринт, 2016. – 248 с.: ил.
Книга «Моя Марина» — второе, исправленное и дополненное издание сборника Людмилы Владимировой, канд. мед. наук, организатора (1996) и руководителя Литературной гостиной Одесского Дома ученых, члена Союза писателей России.
Издание подготовлено к 75-летию гибели М. И. Цветаевой, состоит из трех разделов. Первый, одноименный, включает научно-публицистические работы, опубликованные в 1991-2013 гг. в СМИ, в материалах Международных Цветаевских чтений (1-У, Елабуга, 2002-2008), и др.
Второй (Плаванье) содержит очерки, эссе — о праздновании 100-летнего юбилея М. Цветаевой (Москва, 1992), участии в Международных чтениях, посещениях Елабуги, Тарусы. Они включают и много личного. Автор доверительно, исповедально приоткрывает нам свою душу.
Третий («Ах, время...») включает подборку стихов Л. Владимировой: посвященных М. Цветаевой и с эпиграфами из ее стихов, представляющих своеобразный диалог «О времени и о себе».

Плесская Э.Г. Немецкая колония Зельц (Selz). 1809-1944 : Страницы истории / Э. Г. Плесская. - Одесса : Астропринт, 2016. – 36 с.
В книге исследуется история основания, развития и причины исчезновения с географических карт немецкой колонии Зельц и появления на ее месте села Лиманское. Кратко рассмотрены история поселения немецких выходцев, особенности самоуправления, хозяйственная деятельность, религиозная жизнь, особенности образования, образ жизни немецких колонистов в дореволюционный период, изменения в социально-экономическом устройстве и образовании в советский период, а также судьба немецкого населения колонии в период оккупации фашистскими войсками в 1941- 1944 гг. и после окончания войны.

Нам - 60! Колектив КУ «Одеська обласна психіатрична лікарня № 2» відзначає ювілей / Укл. Г. П. Ільїна, О. К. Михайлюкович. – Одеса : Прес-кур’єр, 2016. – 120 с., 24 с. іл.
Це книга про створення, становлення і складну благородну працю колективу Одеської обласної психіатричної лікарні № 2, якій виповнюється 60 років. За цей час тут надали допомогу тисячам хворих. Бо працюють у лікарні досвідчені, високопрофесійні лікарі і медсестри, які не знають втоми і обрали своїм покликанням дарувати людям спокій, лікувати хворі душі, давати поради тим, хто потребує допомоги, переборювати холод у заледенілих серцях. Вони завжди готові приголубити дитину, зігріти стару людину чи просто вислухати і відчути біль чужої душі. Як свій... А це і є справжнє милосердя.

Максименко В. С. Память сердца : Воспоминания. Статьи / В. С. Максименко. – Одесса : Астропринт, 2016. – 348 с. : ил.
Автор этой работы педагог, деятель культуры, которому посчастливилось па протяжении многих десятилетий благодарно воспринимать искусство певцов, композиторов, дирижёров, инструменталистов, танцовщиков, артистов драмы, кино и фиксировать в своих публикациях восприятие их творчества, передавая собственные ощущения современникам. Ему посчастливилось узнать и благодарность своих героев, отражённую в их драгоценных автографах, воспроизводимых в тексте книги. Автор также возвращает из забвения ряд имён деятелей прошлого. Он создаёт своеобразный фолиант памяти.

Мамонтов В. Ходите чаще на «Привоз» / Виктор Мамонтов. – Одесса : Астропринт, 2016. – 276 с. – (Серия «Бібліотечка лауреатів премії імені Степана Олійника»).
В своей новой книге автор, с присущей ему наблюдательностью, в беззлобно-насмешливом тоне рассказывает о потрясающем разнообразии ауры, которая имеет место быть только на знаменитом «Привозе». Герои повествования не придуманные, а реальные завсегдатаи и гости, приходящие в «чрево Одессы» ради «интэрэсу». Искрометный одесский юмор, бьющий не в бровь, а в глаз, насыщающий книгу, подтверждает, что и ныне прославившаяся на весь мир жемчужина у моря остается неповторимой и неподражаемой как бы до понимания того, шо ж оно на самом деле есть, таки да, эта самая штуковина, которую кто-то когда-то придумал и дат ей название по имени - Жизнь.

Парки і сквери Одеси очима художників і архівістів : книжка-альбом / авт.-упорядн.: Л. Г. Білоусова, Є. О. Волокін, В. В. Левчук [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2017. – 100 с.: іл. – (Архівна Одіссея : вип. 1)
Книга є першим випуском нової видавничої серії «Архівна Одіссея», започаткованої у 2017 р. Державним архівом Одеської області як продовження телевізійного проекту під аналогічною назвою. Випуск присвячено актуальній темі історії розвитку зеленої зони Одеси, що знайшла відображення в архівних документах, колекційних фотографіях проекту OLD.ODESSA.UA та картинах художників України. Поєднання історичних джерел з творами митців є оригінальною формою презентації матеріалів, підготовлених до публікації Державним архівом Одеської області у співпраці з краєзнавцями.

Південь України у вітчизняній та європейській історії :матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 верес. 2016 р., м. Одеса) / ред. кол. : Цубенко В. Л. (гол. ред.), Хмарський В. М. (заст. гол. ред.), Реєнт О. П. [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – 460 с.
Збірник містить виклад основних положень доповідей, виголошених на пленарному та секційних засіданнях III Міжнародної науково-практичної конференції «Південь України у вітчизняній та європейській історії», яка проводиться в Одеській міській раді на базі Одеської державної академії будівництва та архітектури 15-16 вересня 2016 р. Широкий спектр наукових проблем дає змогу ознайомитися з результатами нових досліджень соціально-економічної, політичної та військової історії Півдня України. Також окреслено деякі здобутки і проблеми охорони і збереження культурно-історичної спадщини Півдня України. Окремі історіографічні та джерелознавчі дослідження присвячені видатним постатям минулого, висвітлюються сучасні краєзнавчі події. У виданні розкрито широке коло проблем історії польського аспекту Південної України. Значна увага у збірнику приділена проблемам мовознавства. Видання розраховане на істориків, краєзнавців, архітекторів, студентів, науковців, освітян і всіх, хто захоплюється українською історією та актуальними проблемами Півдня України.

Сушинський Богдан Іванович : каталог видань 1972 - травень 2016 / упоряд.: Л. М. Бур’ян, М. Л. Десен-ко ; ред. М. JÎ. Десенко. — Вид. 2-ге, розшир, і допов. — Одеса : Астропринт, 2016. – 104 с. : іл. — (Сер. Письменники Одеси ; вип. 38).
Ви тримаєте другий, розширений і доповнений, «Каталог видань» відомого письменника, академіка, професора, заслуженого журналіста України, громадського діяча Богдана Івановича Сушинського.
Посібник містить повну біографію, перелік важливих подій у житті й творчості письменника, власне каталог, до якого увійшли видання українською, російською та латиською мовами за 1972 — травень 2016 р. (станом на 1 червня 2016 p.). Каталог включає публікацію письменника, літературознавця В. Полтавчука про Б. Сушинського. Бібліографічний опис книжок, зроблений за чинними правилами, доповнюють анотації українською мовою до кожної з них (незалежно від мови публікації твору).
Деякі з творів Б. Сушинського, які користувалися найбільшою популярністю серед читацького загалу, перевидавалися два, три, а то й більше разів. Через те, об’єднані однією анотацією, вони розміщені за першою публікацією. Книги письменника з фондів ОННБ мають шифри. Астериском позначені видання, які не було можливості переглянути de visu.
Посібник завершують два біобібліографічних покажчики (1996, 2006), присвячені творчій та громадській діяльності прозаїка, а також опис першого видання каталогу. Наприкінці подається хронологічний перелік видань.
Каталог видань Б. І. Сушинського стане у пригоді літературознавцям, книгознавцям, викладачам, пошукувачам, бібліофілам, студентам, бібліотечним працівникам.

Ярмарок сміху 2015 : твори учасників гумористичного конкурсу самодіяльних літераторів : [збірка] / упоряд. та голов, ред. В. Мамонтов. – Одеса : Астропринт, 2015. – 78 с.
Авторами цієї колективної збірки стали учасники конкурсу «Ярмарок сміху», який проводять редакція обласної газети «Одеські вісті» та Громадський благодійний фонд ім. Степана Олійника. їх твори визнано кращими серед тих, що розглядало журі і які були надруковані на сторінках газети.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

. Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...