Следите за новыми поступлениями литературы в отдел краеведческой литературы и библиографии в рубрике "Що читати про край"

четверг, 7 апреля 2016 г.

Митець у вирії епохи: до 70-річчя з дня народження Богдана Івановича СушинськогоПрофесійний письменник – це письменник, для якого професійне служіння мистецтву стало метою, сенсом і ... способом життя.10 квітня 2016 року виповнюється 70 років від дня народження Богдана Івановича Сушинського (1946), прозаїка, поета, публіциста.
Лауреат Міжнародних літературних премій «Лицарське перо», ім. О. Дюма, ім. І. Мазепи, премій ім. М. Трублаїні, ім. Е. Багрицького; академік Міжнародної Академії наук, освіти, індустрії та мистецтв при ЮНЕСКО (США) та президент Південноукраїнського центру цієї академії; засновник і перший Верховний отаман Чорноморсько-Дністровського козацтва. Богдан Сушинський - заступник голови Літфонду Національної Спілки письменників України та член президії Ради Національної Спілки письменників.
В 1990-2002 pp. був головою правління Одеської обласної організації Національної Спілки письменників України.
В 1996-2002 pp. був головним редактором альманаху «Південна ліра». Він є віце-президентом Української Асоціації письменників та керівником її південного регіонального відділення.
Богдан Сушинський став (2002) засновником та президентом елітарної письменницької організації "Аркадійський Літературний клуб", зі штаб-квартирою в Одесі, та головним редактором альманаху "Аркадійський клуб". Член національної Спілки письменників України з 1973 року.

Твори Б. І. Сушинського у фондах бібліотекиДослідницькі розробки творчості Б.І. Сушинського та бібліографічні покажчики


Дрямін О. Творчий світ Богдана Сушинського: Есе про життя і творчість відомого письменника, академіка. – Одеса: Астропринт, 1999. – 296 с.
Есе Олега Дряміна запрошує читача в творчу лабораторію одного з найбільш відомих і популярних нині письменників України, академіка Богдана Сушинського.
В книзі, розрахованій на викладачів, учнівську молодь, літературознавців і широке коло шанувальників таланту Богдана Сушинського, викладені основні події його творчої біографії, а також подається огляд творчого шляху письменника, найважливіших публікацій про його творчість, відображаються риси характеру цієї непересічної особистості.

Сорока П. Богдан Сушинський. Літературний портрет. - Тернопіль: ТАЙП, 1999. – 150 с.
У монографії зроблено спробу проаналізувати особливості творчого стилю письменника, визначити його місце в контексті української літератури кінця XX століття.
Видання розраховане на широке коло читачів.
Славетний лицар сучасного роману: Метод-бібліогр. поради до 55-річчя з дня народж. Б.І.Сушинського / Одес. обл. універс. б-ка ім. М. Грушевського; підгот Є.І. Влаєва; ред. О.А. Таубеншлак; відп. за вип. Т.М. Полянко. – О., 2000. – 17 с. – (Серія «Зірки Одеси»; Вип. 2).

Богдан Сушинський, академік, письменник, науковець, громадський діяч: Біобібліогр. покажч. 1962-2005 роки / упоряд. Л.В.Чернікова. – Одеса: Астропринт, 2006. – 192 с.
Цей біобібліографічннй покажчик присвячено творчій діяльності академіка, письменника Богдана Івановича Сушинського. Підготовка посібника провадилася за фондами: Одеської державної наукової бібліотеки імені М. Горького, Одеської універсальної наукової бібліотеки імені М. Грушевського, Одеської обласної бібліотеки для дітей імені Н. К. Крупської, з залученням матеріалів з особистого архіву Б. І. Сушинського.
Добір матеріалу завершено за станом на 1 березня 2006 року.
Покажчик описано за існуючими правилами і систематизовано у відповідні рубрики та підрубрики, що дасть змогу легко виявити потрібні матеріали.
Є також покажчик імен і періодичних видань, які так чи інакше пов'язані з творчістю та життям письменника.
Призначено для літературознавців, журналістів, бібліофілів, викладачів вузів і шкіл, краєзнавців та шанувальників старовини.


Сторінками періодичних видань про життя творчість
Б. І. Сушинського
 • Панченко, В. Кола і спіралі творчості: [про творчість Б.Сушинського] // Літ. Україна. – 1979. – 16 листоп.
 • Названо лауреатів: [про вручення Б. Сушинському премії ім. М.Трублаїні] // Літ. Україна. – 1981. – 21 лип.
 • Дубров, Б. Щедрый ужинок: [про творчість Б. Сушинського] // Чорномор. новини. – 1983. – 27 груд.
 • Борисенко, Т. Премия Александра Дюма – у одессита: [Международной литературной премией им. А.Дюма удостоен украинский прозаик, председатель Одесского отделения Союза писателей Украины Б. Сушинский за роман «Степные рыцари кардинала»] // Одес. известия. – 1993. – 20 марта.
 • Цабиенко, И. Богдан Сушинский: «Каждый день, прожить ненапрасно, можно считать с удачным»: [интервью с одесским писателем] // Гласность. – 1993. – 31 дек. – С. 4-5.
 • И новых творческих успехов!: [50 лет одесскому писателю Б. И. Сушинскому] // Слово. – 1996. – 12 апр. – С. 8. – фот.
 • Михайлевский, А. Костры Фламандии: [одес. писатель Б. Сушинский избран действительным членом Международной академии науки, образования, индустрии и искусства при ЮНЕСКО] // Одес. вестн. – 1996. – 25 янв. – С. 5.
 • Паісбєва, Р. Богданові Сушинському – 50 // Літ. Україна. – 1996. – 11 квіт. – С. 3.
 • Словом правдивым: [Б.Сушинскому – 50 лет] // Одес. известия. – 1996. – 19 апр. – С. 1.
 • Сушинский, Б. Писатель должен вкалывать: [интервью с украинским писателем Б. Сушинским] // Одес. известия. – 1999. – 2 февр. – С. 4.
 • Носков, И. Величием творчества: [одесский писатель Б. И. Сушинский удостоен американской именной золотой Медали Чести] // Одес. известия. – 2003. – 30 апр. – С. 3: фото.
 • Одинська-Гетьман, О. Митець у вирі епохи: [Б. Сушинський та його творчість] // Дум. площа. – 2003. – 13 черв. – С. 2-3: фот.о.
 • Богдан Сушинський [Текст]: [біографія] // Аркадійський клуб – 2004: альм. – Одеса: Друк, 2004. – С. 14-15: фото.
 • Лауреати літературних премій [Текст]: [Сушинський Богдан Іванович – лауреат премії ім. О. Дюми, республіканської премії ім. М. Трублаїні, обласної премії ім. Е. Багрицького] // Одес. обл. орг. Нац. Спілки письменників України. – 2004. – С. 7.
 • Сушинський Б. [Текст]: [прозаїк, поет, публіцист; коротка біографічна довідка] // Одес. літ. віче. Т. 1. Антологія поезії. – Одеса: Астропринт, 2004. – С. 485-492: фото.
 • Бурчо, Й. Світ героїв Богдана Сушинського: [інтерв’ю з письменником Б. Сушинським] // Пресс-курьер. – 2005. – 3-9 марта. – С. 6: фото.
 • Галяс, А. Медаль, премия, юбилей: [Б. Сушинскому присвоена премия им. Бунина за политический детектив «Крестный отец Крыма»] // Одес. вестн. – 2005. – 7 мая. – С. 3.
 • Кирьязов, В. Идеолог казачьего возрождения: [интервью с писателем Б. Сушинским] // Одес. известия. – 2005. – 9 июля. – С. 8, 9.
 • Лауреат Всеукраинской литературной премии им. С. Олейника: [Всеукраинская литературная премия им. С. Олейника за 2005 г. присуждена украинскому писателю Б. Сушинскому] // Одес. известия. – 2005. – 2 апр. – С. 9: фото.
 • Ступак, В. Миттєвості «паралельних» війн: [бесіда біля «літературного каміна» з письменником Б. Сушинським] // Київ. – 2005. – № 5. – С. 175-187.
 • Сушинський Богдан Іванович [Текст]: [прозаїк, поет, публіцист, член Спілки письменників України; бібліографічна довідка] // Випускники Одеського (Новоросійського) університету: енциклоп. слов. – Одеса: Астропринт, 2005. – Вип. 1. – С. 203-204: фото.
 • Даниленко, І. «Митець починається не так із таланту, як з особистості»: [бесіда з письменником Б. Сушинським з нагоди його 60-річчя] // Чорномор. новини. – 2006. – 8 квіт. – С. 7: фото.
 • Инаугурация почетного профессора университета: [Б. Сушинский стал первым почетным профессором Университета «Львів. Ставропігіон»] // Одес. известия. – 2006. – 6 июня. – С. 4.
 • Орден Королевы Анны – историку рыцарства: [академик Б. Сушинский награжден Крестом Королевы Анны] // Одес. известия. – 2006. – 20 июня. – С. 2: фото.
 • Романов, В. Богдан Сушинский: «Быть достойным своего героя»: [Б. Сушинскому исполнилось 60 лет] // Одес. вестн. – 2006. – 11 апр. – С. 3: фото.
 • Удостоензвания почетного профессора: [6 марта 2006 г. решением ученого совета Университета «Львів. Ставропігіон» известному писателю, академику Б. Сушинскому присвоено звание «Почетный профессор»] // Одес. известия. – 2006. – 11 марта. – С. 7: фото.
 • Чернікова, Л. Академік Богдан Сушинський [Текст]: [біографія] // Сушинський Б. Тарас Шевченко: геній – в самотності. – Одеса: Друк, 2006. – С. 456-460: фото.
 • Щиро вітаємо!: [Указом Президента України Б. Сушинський удостоєний почесного звання «Заслужений журналіст України»] // Пресс-курьер. – 2006. – 2 февр. – С. 1.
 • Ігорева, О. Енциклопедія всесвітнього козацтва: [бесіда з письменником Б. Сушинським про його книгу «Всесвітня козацька енциклопедія XV початку ХХІ століть», за яку від був нагороджений козацьким орденом І.Мазепи Чорноморського козацького з’єднання Українського козацтва] // Дум. площа. – 2007. – 23 листоп. – С. 3, 5: фото.
 • Президент Украины – о казацкой энциклопедии Богдана Сушинского // Одес. известия. – 2008. – 30 окт. – С. 6: фото.
 • Славинський, М. «Зануда», або «Ти козацьким шаблям помолися»: [інтерв’ю з Б. Сушинським] // Віче. – 2008. – № 3. – С. 24-25:фото.
 • Виер, К. Богдан Сушинский: «Журналистика как образ жизни...»: [интервью с засл. журн. Украины, писателем, историком Б. Сушинским] // Одес. известия. – 2009. – 19 нояб. – С. 8: фото.
 • Мировое признание писателя: [решением экспертной комиссии Американского биографического института имя украинского писателя и историка Б. Сушинского занесено в Зал Славы этого института, что засвидетельствовано ему специальным Дипломом] // Одес. известия. – 2009. – 24 сент. – С. 2.
 • Награда от патриарха: [орденом Святого Равнопостол. князя Владимира Великого отмечен известный писатель, историк и общественный деятель, заслуженный журналист Украины Б. Сушинский] // Одес. известия. – 2009. – 7 февр. – С. 2.
 • Наш земляк – лауреат премии им. Яворницкого: [лауреатом Всеукраинской премии имени выдающегося историка Д. Яворницкого стал известный писатель, историк, академик, один из идеологов современного казачества Б. Сушинский] // Одес. известия. – 2009. – 2 апр. – С. 2: фото.
 • Престижна премія – досліднику історії: [письменник Б. Сушинский став лауреатом премії Д. Яворницького] // Дум. площа. – 2009. – 17 квіт. – С. 3: фото.
 • Черникова, Л. Козацьку енциклопедію відзначив президент: [Президент України В.Ющенко дав високу оцінку книзі Б. Сушинського «Всесвітня козацька енциклопедія»] // Дум. площа. – 2009. – 6 берез. – С. 1, 2: фото.
 • Нагорода: [за заслуги за відродження духовності України Патріарх Київський і всієї Русі України нагородив орденом Святого Миколая Чудотворця письменника Б. Сушинського] // Літ. Україна. – 2010. – 28 січ. – С. 2.
 • Виер, К. И сто книг – не предел: [исполнилось 65 лет писателю Б. Сушинскому] // Одес. известия. – 2011. – 14 апр. – С. 8: фото.
 • Полтавчук, В. Невтомленне перо Богдана Сушинського: [творчість письменника] // Чорномор. новини. – 2011. – 14 квіт. – С. 3: фото.
 • Чернікова, Л. Богдан Сушинський. Про автора [Текст] // Сушинський, Б. Голосами віщої давнини. – Одеса: Астропринт, 2014. – С. 523-528.


Колектив бібліотеки щиро вітає Богдана Івановича Сушинського з ювілеєм!

Бажаємо натхнення, невичерпних творчих задумів, феєричних сюжетів, багато років плідної праці, мільйонів шанувальників й тиражів та міцного здоров’я!


Підготувала Діденко А.В., провідний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури і бібліографії

Комментариев нет:

Отправить комментарий

. Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...