1
Следите за новыми поступлениями литературы в отдел краеведческой литературы и библиографии в рубрике "Що читати про край"

четверг, 13 ноября 2014 г.

Засновник першої в Росії станції виноградарства та виноробства в Одесі Василь Єгорович Таїров…в развитии опытного дела
 лежит всегда залог мощи всякой земледельческой страны,
 …ибо знание, добытое опытом, 
даст богатство и избавит её от зависимого положения.
В.Е Таиров
Василь Єгорович(Геворкович) Таїров (2.11.1859 – 23.04.1938) – вірменський і радянський вчений, професор.
Доктор сільськогосподарських наук, винороб і благодійник, засновник першого науково-дослідного закладу з виноградарства та виноробства (нині – Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова», смт. Таїрове, Овідіопольського району Одеської області, Україна), започаткував вітчизняну наукову школу виноградарства і виноробства.

  
Ім'я Василя Єгоровича Таїрова дуже популярно в Одесі. Його носить Інститут виноградарства і виноробства, досвідчене господарство, житловий масив міста, селище міського типу. Не менш популярне ім'я В. Таїрова серед виноградарів і виноробів в країнах далекого і ближнього зарубіжжя.
В.Є. Таїров народився 20 жовтня (2 листопада) 1859 року у Вірменії в селі Великій Каракліс (нині – Каракліс) Єреванської губернії в селянський сім'ї.В.Є. Таїров вчився в Єреванській класичній гімназії, а потім в Тіфліському реальному училищі. У 1880р. він поступив в Петровську землеробську і лісову академію, після закінчення якої отримав призначення до департаменту землеробства і сільської промисловості Міністерства державного майна. В цей час В.С. Таїров вирішив присягнути себе розвитку виноградарства і виноробства.
В 1885 року В.Є. Таїров відправляється в 3-х річне творче відрядження у провідні виноградарські країни Західної Європи, прослуховує курс лекцій з виноградарства і виноробства відомих учених. Після повернення до Росії він переходить на роботу у Вчений Комітет Міністерства землеробства і бере активну участь в аналізі стану виноградно-виноробницької галузі, звертаючи особливу увагу на боротьбу з найнебезпечнішими шкідниками винограду – філоксерою.
В.Є. Таїров складає " Бібліографічний покажчик книг, брошур і журнальних статей по виноградарству і виноробству за 1755-1890 р.р.". Починає видавати журнал "Вісник виноробства" і безкоштовний додаток до журналу "Бібліотека "Вісника виноробства", які відразу завоювали гарячі симпатії населення. Журнал видавався 26 років, на його матеріалах виховувалися не одно покоління виноградарів.
У 1895 р. В.Є. Таїров приїздить до Одеси, щоб бути ближче до місць виробництва винограду і вина. Головним підсумком суспільно-наукової діяльності В.Є. Таїрова з'явилося створення за його  ініціативою "Дослідницької станції виноградарів і виноробників", яку було відкрито в Одесі 5 лютого 1905 р. Її В.Є. Таїров очолював до 1927 р.
В.Є. Таїров виконав велику роботу щодо поширення та популяризації спеціальних наукових знань в галузі виноградарства і виноробства. Ним було опубліковано більше 500 наукових і науково-популярних робіт. Постійно присутній на міжнародних симпозіумах, з'їздах, конгресах і конференціях, брав діяльну участь у них, на яких ним було зроблено 24 доповіді.

Сьогодні вищою нагородою в Україні в області виноградарства є медаль імені популяризатора і організатора науки про виноград, видатного вченого Василя Єгоровича Таїрова «За вагомі заслуги у розвитку українського виноградарства». А  2009 року до 150-річчя від дня народження відомого винороба Укрпошта випустила конверт із зображенням вченого.


Конверт Укрпошти 2009 року, випущений до 150-ї річниці з дня народження Василя Таїрова


Медаль імені Василя Єгоровича Таїрова «За вагомі заслуги у розвитку українського виноградарства» з портретом науковця


До 155-річного ювілею В.Є. Таїрова відділом виробничої літератури підготовлено віртуальну виставку "Засновник першої в Росії станції виноградарства та виноробства в Одесі".


Основні праці  В.Є. Таїрова:

Таиров, В.Е. Виноградное вино и алкоголизмъ. – О.: Тип. Под фирмою "Вестник Виноделия", 1915. – 24с.
В издании опубликована записка В.Е. Таирова, консультанта Главного Управления Землеустройства и Земледелия по вопросам виноградарства и виноделия о том, что алкоголизм является едва ли не самым крупным социальным злом и подходы к разрешению сложной проблемы ограждения человечества от конечного этапа алкоголизма – вырождение.
В этой работе он подчеркивает, что по своему составу и механизму действия на организм человека вино нельзя рассматривать как причину возникновения алкоголизма, и видит путь противодействия развитию алкоголизма в «...широкой пропаганде замены водки доброкачественными виноградными, плодовыми и ягодными винами, медом, квасом и прочими напитками. Путь этот, правда, долгий, но зато верный».

Таиров, В.Е. Укрепление и использование песков в связи с культурой винограда. – О., 1927.
В книге автор показывает не только целесообразность винограда на песчаных землях для закрепления сыпучих песков и повышения эффективности хозяйствования в этом районе, но и ставит ряд задач по исследованию культуры винограда в специфичных условиях, разработки соответствующих технологий.
Представленные в книге материалы будут интересны специалистам-виноградарям, ученым,   студентам и учащимся, а также всем, кто интересуется литературой по виноградарству и виноделию.

Таиров, В.Е. Словарь-справочник по виноградарству и переработке винограда. – Изд. 2-е, пересм. и доп. – М.: Сельхозгиз, 1940. – 522с.
Составитель словаря, выдающийся ученый и специалист в области виноградарства и виноделия, доктор сельскохозяйственных наук Василий Егорович Таиров в период подготовки второго издания скончался и окончательную подготовку рукописи к печати, по отдельным вопросам привлекли к участию в данном словаре других авторов.
Словарь построен в строго алфавитном порядке, название статьи, приводимое в тексте, приводится в сокращенном виде начальных букв входящих в него слов.
Набор слова курсивом в тексте статьи указывает, что этому слову посвящена специальная статья, и редакция рекомендует читателю получить дополнительные сведения по интересующему вопросу.
Представленные в  справочнике материалы будут интересны специалистам-виноградарям, ученым, историкам, студентам и учащимся, а также всем, кто интересуется литературой по виноградарству и виноделию.

Література про життя і діяльність В.Є. Таїрова з фондів бібліотеки:

Сборник, посвященный В.Е. Таирову в ознаменование 40-летия его деятельности   / Под ред. А.А. Гернета. – ч.2: Чествование В.Е. Таирова.  – О.: Изд. Центр науч.-опытной винодельческой станции им. В.Е. Таирова, 1926. – 52с.
Издание подготовлено к ознаменованию тройного юбилея Василия Егоровича Таирова: 65-летия его жизни,  40-летие научно-литературной и общественной деятельности и 20-летие функционирования  Сборника "Вестник Виноделия", в который  вошли  научные труды  и статьи  виноградарству и виноделию.
Книга знакомит читателей с стенографическими  поздравлениями участников празднования 40-летнего юбилея В.Е. Таирова.
Представленные в книге материалы будут интересны специалистам-виноградарям, ученым, историкам, студентам и учащимся, а также всем, кто интересуется литературой по виноградарству и виноделию.

Власов В.В. Национальному научному центру "Институт виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова – 100 лет" [Текст] / В.В. Власов // Виноградарство и виноделие ХХІ столетия: сб. Материалы международного симпозиума. О.: Оптимум, 2005. – С. 5-12.
Статья посвящена 100-летию создания национального научного центра "Институт виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова".
В статье рассмотрен период создания В.Е. Таировым  научно-опытной станции по виноградарству и виноделию, а также хронология  научной деятельности за весь период от  создания института  до сегодняшнего дня.

Власов В.В., Шерер В.А. Василий Егорович Таиров: документально-публицистическое издание. – Арциз: ФОП Петров О.С., 2009. – 176с.
Издание подготовлено к 150-летию со дня рождения В.Е. Таирова – основателя станции русских виноградарей и виноделов, неутомимого исследователя, талантливого организатора и создателя отечественной научной школы виноградарства, основателя журнала "Вестник виноделия", яркого публициста, просветителя и ученного.
Издание содержит биографические материалы. В нем представлены основные этапы жизненного и творческого пути В.Е. Таирова, библиография печатных работ.
Книга знакомит читателей с историей становления и развития старейшего научного учреждения Украины в области виноградарства и виноделия.
Представленные в книге материалы будут интересны специалистам-виноградарям, ученым, историкам, студентам и учащимся, а также всем, кто интересуется литературой по виноградарству и виноделию.

Лянной, А.Д. Василий Егорович Таиров / А.Д. Лянной // Видные ученые Одессы по воспоминаниям учеников и сотрудников. – вып. 9. – О.: Астропринт, 2002.- С.101-109: фото.
В настоящем сборнике представлены семнадцать очерков, содержащих научно-библиографические сведения о видных ученых г. Одессы, деятельность которых проходила преимущественно в ХІХ – ХХ веках, а ныне здравствующих продолжается и в ХХІ веке.
 В данном сборнике представлена научная деятельность В.Е.Таирова.
Книга будет интересна широкому кругу читателей.

Основатель станции русских виноградарей и виноделов В.Е. Таиров // 100 лет дорогою В.Е. Таирова: очерки и воспоминания: сб. – О.: Оптимум, 2005. – 154с.
Сборник  посвящен к 100-летию со дня основания ННЦ " Института виноградарства и  виноделия  им. В.Е. Таирова".
В сборнике отмечаетя славная история, котрая  начинается с создания Винодельческой станции русских виноградарей и виноделов В.Е. Таировым и его соратников, а также основные  периоды жизни  института.
В издании большое место уделено начальному периоду деятельности станции и особенно великому ученому В.Е. Таирову.
Издание  будет интересна широкому кругу читателей.

Таїров Василь Єгорович: бібліографічний показчик наукових праць / Уклад.: В.М. Суховілова, Дада М.Д. – Одеса, 2007. – 44с.
Бібліографічний покажчик підготовлено до 150-річчя з дня народження В.Є. Таїрова – видатного вченого в галузі виноградарства і виноробства.
Видання містить бібліографічні матеріали, бібліографію наукових праць вченого українською, російською, англійською та французькою мовами з 1884 по 1940 рр. Підхід розміщення матеріалу – тематичний, у середині рубрик – хронологічний або алфавітний.
У допоміжних покажчиках ("Алфавітний покажчик наукових праць", "Алфавітний покажчик співавторів") наводяться посилання на відповідні номери бібліографічних описів в розділах хронологічного покажчика друкованих праць.
Покажчик розрахований на науковців, істориків, спеціалістів – виноградарів, аспірантів, магістрів, студентів, та тих, хто цікавиться історією вітчизняної аграрної науки.

Сторінками періодичних видань:

  1. В пам'ять о прославленом виноградаре: [открытие мемориальной доски на здании НИИ виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова в день 120-летия со дня рождения В.Е. Таирова] // Веч. Одеса. – 1979. – 2 нояб.
  2. Литвинов П.И. Крупный  ученый  и  талантливый организатор (Василик Егорович Таїров (1859-1938) / П.И. Литвинов // Садоводство. – 1977. -№4. – С.46-47.
  3. Сергеева А. Василий Таиров – основатель первой винодельческой станции на юге Украины: [интервью с зам.дир. науч. центра, д-ром с.-х. наук В.Шерером к 100-летию института виноградарства и виноделия им. В,Е. Таирова] // Одс. известия. – 2005. – 26 февр. – С.6.
  4. Таиров – не Голицын // Вино, власть и общество: сб. / Р.В. Гулиев. – К.: Новый друк, 2006. С. 72-73.
  5. Чиновник особых поручений: Василий Егорович Таиров // Вино, власть и общество: сб. / Р.В. Гулиев. – К.: Новий друк, 2006. – С.74-77.
  6. Шерер В.О. Засновник виноградної станції: А.Є. Таїров // Виноград. Вино. – 2004. - №6. – С.7-11.
  7. Шерер В.А. Он  работал  во благо Отечества. В.Е. Таїров – организатор, крупный ученый, популяризатор науки о винограде и вине // Сад, виноград і вино України. – 2005. - №11/12. – С.10-13.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

. Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...